Vi får äta griskött.

Käretid, jag har sett att många i Sverige lever under lagiskhet och är väldigt religösa. Jag personligen ser mig själv som kristen med en tro i mitt hjärta. Jag har även sett hur många svenskar idag inte äter griskött, “för det står i bibeln”. Så jag tänkte ha en liten teologisk lektion för er så att ni kan tyda bibeln på ett bra nya testamentligt sätt. (Om man nu kan säga så).

Okej för att göra det tydligt för oss. Så många okristna idag säger att vi som kristna tar saker vi gillar ifrån bibeln och ignorerar det som vi inte gillar korrekt?

Många hade sagt att vi ignorerar texter i gamla testamentet såsom att äta rått kött, gris och skaldjur. Vi avrättar inte människor för att de avbryter sabbaten eller inte fira sabbaten. Vi till och med ignorerar att klä oss med plagg som är vävda i 2 olika slags material. Men vi säger att det är en synd att vara homosexuell. Detta kan ju verkligen låta som om vi som kristna tar saker vi gillar och ignorerar saker som vi inte gillar eller hur?

Jag förväntar mig inte att alla ska förstå att hela Bibeln handlar om Jesus och Guds plan att återlösa sitt folk, men jag förgäves hoppas att en dag kommer någon att komma åt sitt sunda förnuft (eller åtminstone prata med en välgrundad teologisk rådgivare).

Först och främst, det är inte bara det Gamla Testamentet som har verser om homosexualitet. Nya testamentet har mycket att säga om det också. Även Jesus säger i sin diskussion om skilsmässa i Matteus 19:3-12, att den ursprungliga utformningen av Gud var för en man och en kvinna som ska förenas som ett kött, och om det inte (v.12), bör personer avstå från äktenskap.

Men låt oss gå tillbaka till att betrakta den lite större frågan om “motsägelsen” om saker som nämns i Gamla Testamentet men som inte längre praktiseras av Nya testamentet Guds folk(kristna/judar). De flesta kristna vet inte vad de ska säga när de konfronteras om det här problemet. Här är en kort kurs på förhållandet av Gamla testamentet till Nya testamentet. (Du kan tacka mig senare).

Gamla testamentet lägger en god mängd utrymme att beskriva de olika uppoffringar som erbjuds i tabernaklet (och senare templet) för att sona synden så att troende kunde närma sig en helig Gud. Det fanns också en komplex uppsättning regler för högtider då man skulle bli ren och få en viss renhet. Så att de kunde närma sig Gud i tillbedjan om du åt viss mat, hade vissa former av kläder, avstod från att beröra en mängd olika föremål, och så vidare. Detta förmedlas livfullt, om och om igen, att människan är andligt orena och kan inte gå in i Guds närvaro utan rening. (För att visa en enklare beskrivining, i paradiset hade Adam och Eva en relation med Gud, med efter de syndade “syndafallet”, så kunde de inte ha en relation med Gud längre, med Gud gav dem 10 budord och lovprisningsregler så att de kunde bli renade ifrån synden de hade gjort och komma nära Gud igen. Det vanligaste som vi pratar om, vad de gjorde i gamla testamentet var att offra djur).

Men även i Gamla testamentet, antydde många författare som offrade i templen att tempellovsångarnas “form” pekade fram mot något bortom dem, något som skulle hända. (jfr 1 Sam 15:21-22;. Ps 50:12-15;. 51:17; Hos. 06:06). Det som hände var att kristus kom och när Kristus uppenbarades så förklarade han all mat ren (Mark 7:19), och han ignorerade de gammaltestamentliga renlighets lagarna på massa sätt, såsom röra spetälska och döda kroppar.

Orsaken är klar. När han dog på korset, så slets slöjan i templet ner, som visar att han hade gjort bort med behovet för hela offersystem med alla dess renlighets lagar. Jesus är det ultimata offret för synden, och nu gör Jesus oss rena. Jesus drack koppen av Guds vrede över synd för oss, så att vi slipper det, så att när vi kommer till Gud kan vi närma oss i trygghet, vi blir nu fylld med liv, vi är nu heliga tack varje Jesus, vi är helgade (avskiljda ifrån kungariket av mörket till kungariket av ljus). Templet är nu i oss, vi är nu templet av den Helige Anden, för att Jesus är i oss (när vi har accepterat honom som vår frälsare) och vi är i Jesus. När fader Gud ser på oss, så eftersom vi är i Jesus och Jesus är i oss så är vi rena och rättfärdiga så han ser Jesus, han ser bara skönhet. Vi behöver nu inte längre försöka bli rena själva, eftersom Jesus har redan gjort det, vi lever nu under nåd och är under kärlekens lag.

Hela Hebreerbrevet berättar att Gamla testamentet högtidlagar är avskaffade och att vi är nu fullbordade i kristus. När vi ber “i Jesu namn” har vi “förtroende att komma in i det allraheligaste genom Jesu blod” (Hebr 10:19). Det skulle därför vara djupt oförenligt med undervisning i Bibeln som en helhet om vi fortsatte att följa de ceremoniella/högtidliga lagarna.

Nya testamentet ger oss ytterligare vägledning om hur man läser Gamla testamentet. Paulus gör det klart på platser som Romarbrevet 13:08-10 att apostlarna förstod Gamla testamentet morallagar och att de fortfarande vara bindande för oss. Kort sagt, förändrade Kristus hur vi tillber, men inte hur vi lever. Den moraliska lagen beskriver Guds egen karaktär — hans integritet, kärlek och trofasthet. Och så allt det Gamla Testamentet säger om att älska vår nästa, ta hand om de fattiga, generositet med våra ägodelar, sociala relationer och engagemang för vår familj är fortfarande i kraft. Nya testamentet fortsätter att förbjuda döda eller begå äktenskapsbrott, och alla kön etiken i Gamla testamentet omräknats i hela Nya Testamentet (Matt. 5:27-30, 1 Kor 6:9-20;. 1 Tim 1. :8-11). Om Nya testamentet har bekräftat en befallning, då är det fortfarande i kraft för oss idag. Eftersom vi lever i nya testamentet.

Nya testamentet beskriver en annan förändring mellan testamentena. Synder fortsätter att vara synder — men dess påföljder förändras. I Gamla testamentets synder som äktenskapsbrott eller incest var straffbart med civilrättsliga sanktioner som utförande. Detta beror på den tiden Guds folk(kristna som på den tiden var judiska) utgjorde en nationalstat, och så alla synder hade civilrättsliga påföljder.

Men i Nya testamentet är Guds folk en sammansättning av kyrkor över hela världen, som lever under olika regeringar. Kyrkan är inte en civil regering längre, och så synder behandlas av förmaningar och i värsta fall uteslutning från medlemskap istället. Detta är hur Paulus behandlar ett fall av incest i församlingen i Korint (1 Kor. 5:01 ff. Och 2 Kor. 2:7-11). Varför denna förändring? Enligt Kristus, är evangeliet inte begränsas till en enda nation — det har släppts för att gå in i alla kulturer och folk.

När du ger den viktigaste förutsättningen för bibeln — om den överträffade betydelsen av Kristus och hans frälsning — sedan alla olika delar av Bibelns meningsfullhet. På grund av Kristus, är den ceremoniella/högtidliga lagen upphävd. På grund av Kristus, är kyrkan inte längre en nationalstat införande civilrättsliga påföljder. Det faller allt på plats. Men om du avvisar tanken på Kristus som Guds Son och Frälsare, då, naturligtvis, är Bibeln som bäst ett hopkok som innehåller en del inspiration och visdom, men det mesta måste avvisas som dumt eller konstigt.

Så var lämnar det oss? Det finns bara två möjligheter. Om Kristus är Gud, då är detta sätt att läsa Bibeln vettigt. Den andra möjligheten är att du avvisar kristendomens grundläggande avhandling — du tror inte att Jesus är den uppståndne Guds Son — och då är Bibeln ingen säker guide för dig och du måste nog sluta ära griskött.

Alltså jag tror att Jesus är den uppståndne Guds Son, då kan jag inte följa alla de “rena lagarna”, “kost och praktik och jag kan inte offra djuroffer. Om jag gjorde allt detta skulle det vara som att förneka kraften i Kristi död på korset och hans uppståndelse. Så om du då verkligen tror på Kristus så hade jag rekommenderat dig till att följa vissa gammaltestamentliga texter men inte andra och njuta av din gyrostallrik.

JESUS HAR GJORT DET! Han har gett oss andligt liv, han har nåd. I hebreerbrevet står det till och med att Gud ger oss tillåtelse att misslyckas. Varför? Jo för att han har en sådan nåd och kärlek till oss. Han har gjort oss till helgon, inte för att vi är värda det utan för att han har sådan kärlek för oss, han avskiljde oss ifrån kungariket av mörker till kungariket av ljus, för att han älskade oss så mycket. Han har gjort oss heliga, han har givit oss auktoritet, han låter oss dricka av hans levande vatten. Han har tagit bort anden av religion och anden av lagiskhet. Vi lever nu under nåd. Varför, jo för det är fullbordat.

Så det jag ville säga med all denna text är att det är bra att ha en bra grundad biblisk teologisk grund, så man vet hur man ska tyda bibeln. Det är okej för dig som kristen att äta skinka på mackan och njuta av gyrostallrikar. Kan även tillägga att Paulus säger att leva under lagiskhet är ungefär som att leva under häxkraft. Så farligt anser Paulus det är att leva under lagiskhet och inte förstå Guds underbara nåd och kraften som det finns i evangeliumet, kraften som det finns i korset och i uppståndelsen av Jesus på den tredje dagen.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply