The Shack

Ödehuset skriven av WM. Paul Young.

Ödehuset är en New York Times “bestseller” skriven av AW. Paul Young, boken har både fått positiv och negativ kritik.

Ödehuset utspelar sig i ett skjul nära Wallowa-sjön i Oregon där huvudpersonen Mack får en mystisk personlig inbjudan att träffa Gud i ett skjul efter att hans yngsta dotter blivit bortförd. Mackenzies hjärta har blivit dystert och kallt men Gud har en plan att ta Mackenzie på en resa av inre läkedom och förlåtelse. Denna process tillför att Gud hanterar Mackenzies melankoliska tillstånd då Mackenzie är bitter och skyller allt på Gud. Mackenzies antropomorfiska syn av Gud ändras gradvis genom boken desto mer han lär känna den treenige Guden. Boken slutar med att Mackenzie återförenas med sin familj, med en helt ny personlighet, då Mackenzie har lyckats förlåta inte bara sig själv för sina snedsteg i livet men även personen som kidnappade och dödade hans dotter.

Mackenzie är huvudpersonen i boken, han är en livlig och extatisk karaktär fylld med liv. Han är lyckligt gift med Missy och är far till fem barn. Mackenzies karaktär förändras efter att hans dotter Missy blir kidnappad och mördad. Då växer Mackenzies hjärta dyster och kallt, hans gamla sår kommer upp till ytan och Mackenzie som sen tidigare var en hängiven kristen börjar snabbt skylla allt på Gud.

Likheterna mellan min och Mackenzies personlighet är att vi båda har haft en antropomorfisk och dualistisk syn på Gud, fylld med västerländska doktriner som ärvts av Platon och den neo-platonska filosofin. Detta kanske inte låter som en personlighet, men som det kända visdomsordet från Salomon lyder – “såsom man tänker i sitt hjärta, så är man” . Andra 1 likheter mellan mig och Mackenzie är att vi båda har haft vedergällning i våra hjärtan som manifesterats genom bitterhet och som har lett till ett melankoliskt tillstånd.
Det temat som framhävs allra mest i boken är ​den stora sorgsenheten ​ som handlar om Mackenzies sorg och bitterhet. Denna bitterhet är både mot Gud som inte beskyddade hans älskade dotter men också mot personen som enleverade Mackenzies dotter. Andra teman som uppmärksammas i boken är Mackenzies antropomorfiska syn på den treenige Guden. Mackenzie har många frågor: Hur kunde Gud lämna Jesus på korset? Om Gud kan lämna sin egna son på korset, då finns det ingen garanti i att Gud inte kommer lämna honom. Varför beskyddade inte Gud Mackenzies dotter? Varför tillåter Gud ondska om Han är allsmäktig och genomsyrar allt? Hur kan Gud beskriva sig själv som ovillkorlig kärlek när han tillåter ondska och inte ens kan skydda oskyldiga barn? Dessa är några utav dem frågor som Mackenzie ställer och som Gud gradvis besvarar på genom boken. Mackenzie får tillslut en uppenbarelse om Guds godhet och detta hjälper Mackenzie att hantera sin smärta.

Ödehuset är en utav de bästa böcker jag någonsin läst, jag brukar främst rekommendera boken till mina kristna vänner eftersom jag anser att denna boken förklarar evangeliet bättre än nästan alla de hundratals teologiska böcker som jag har läst. Boken är riktad mot en sekulär publik och hanterar främst ämnet kring att ha en osund syn på Gud samt om hur viktigt förlåtelse är. De jag brukar rekommendera boken till är främst människor som jag ser har en felaktig syn på den treenige Guden eller som har svårt att processa smärta och bitterhet. Varför jag älskar boken är främst på grund av teologin i boken, den visar på en onto-relationell syn mellan människan och Gud samt går i linje med svenska biskopen Gustaf Auléns teori kring försoningen. Young är enormt begåvad i att få läsaren att leva sig in i boken och det är inte en bok man vill läsa om man inte gillar att gråta. När det kommer till att analysera boken så hade jag jämfört den med boken ​Mörkrets hjärta ​ skriven av Joseph Conrad. Rent teologiskt så är det en modern version av John Bunyans ​Kristens resa​ eller CS Lewis ​Narnia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply