Evangeliumet, ett inkluderande meddelande.

Teologi:

I den karismatiska frikyrkan så säger vi ofta “vi behöver inte teologi, jag tror att det är simpelt, allt handlar om Jesus”.

Nu jag förstår vart karismatiker kommer ifrån, problemet är att idag är den karismatiska frikyrkan fylld med både romersk och grekisk gnosticism. De vet inte om det, men det är massvis med gnostisk lära inom den karismatiska kyrkan.

Innan jag går in på vad gnosticism är, så förstår jag att folk tycker att teologi är tråkig, att läsa 1700 år gamla torra teologi böcker låter kanske inte lika spännande som att läsa “7 nycklar till att få uppleva helige Anden ifrån Sid Roth”. Eftersom många karismatiker är “hungriga” efter att få uppleva “mer” av den helige Anden.

Jag förstår också varför folk säger “vi behöver inte teologi, det komplicerar allt bara”. Och jag håller med, mycket teologi, speciellt teologi som vi har i väst världen, speciellt kalvanismen och arminism etc, komplicerar saker.

Men att säga “jag tror inte på teologi, utan bara på Jesus”. Det är en teologi.

Teologi betyder “att studera Gud”. Vilket vi kan göra genom att uppleva Gud, läsa bibeln, läsa böcker om bibeln etc…. Helt enkelt ta del av mysteriumet som nu har blivit uppenbarat, vilket är Jesus.

Öst och Väst:

Det finns 2 olika stora kyrkfäder i den kristna världen, i väst har vi Augustine, i öst har vi Athanasius.

Augustine var en kyrkfader som levde på 400-talet och som levde i nord Afrika. Han var mer en filosof än en teolog om du frågar mig och filosofer som hade haft stort inflytande på Augustine var filosofer som Plato och filosofin “neo-platonism” (som faktiskt inte är gjord av plato själv, utan på 200-talet).

Plato var en Pagan som levde 500 år innan kristus, han var en filosof och var den som startade världens första universitet. Hans filosofi kring helvetet, himlen etc….. Är den bilden kyrkan idag har på helvetet och himlen, om du jämför hans pagan filosofi på himlen och helvetet, men kyrkan i väst idag, så kommer det var exakt samma bild. Hur kan detta vara? Jo eftersom Augustine älskade Plato och tog in hans dualistiska tänkande. Dualism är ett viktigt ord att komma ihåg när det kommer till att deala med plato och Augustine. Plato’s filosfi handlade hela tiden om separation, han separerade ande, själ och kropp, han separerade jorden och himlen, människor ifrån gud, det andliga och det materiella…. Detta var något som Gnostiker ÄLSKADE, så de tog denna bild och av Gud och tog det så långt att det sa “det materiella och andliga är inte enbart separerat, utan allt det materiella är ont medans allt det andliga är något gott”. De gick så långt att de sa att “Jesus inte kom i köttet”. Eftersom de trodde att Jesus kött var något ont. Så de trodde han kom som en andlig figur och dog på korset som ett spöke. Denna läran kallas för Docetism och både grekisk och romersk gnosticism tror på detta. Detta är något som Johannes attackerade i sina 2 första epistlar när han sa “om någon påstår att Jesus inte kom i köttet så är han ifrån antikrist” samt pratar om “antikrist andar” i denna kontext. Johannes attackerade även detta i sitt evangeliumet när han skrev “the word became flesh”. Och detta var något som Athanasius älskade och byggde mycket utav sin teologi på, att när Jesus blev inkarnerad så döpte han “fully emersed” allt det materiella och det fanns inte längre någon separation mellan Gud och människa.

C Baxter Kruger sa:

“Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.”

Du kanske tänker. Men Max, hur är detta relevant idag?

1. Benny Hinn predikade docetism i livets ord för ett par år sedan och sa till och med att Jesus var som en andlig figur, så ifall han hade syndat hade det inte räknats som synd. Detta är 100% gnostisk docetism och det ställer ett stort frågetecken på de typer av böcker benny hinn läser, ta mig inte fel, jag älskar honom. (Ulf ekman tillrättavisade honom och skrev i en stor kristen tidning efteråt om Jesus inkarnation). Ulf Ekman är faktiskt mer teologiskt “sound” i mångt och mycket än vad många tror.

2. När vi predikar vårt evangelium så säger vi att Gud har separerat sig själv ifrån oss, pga vår synd och därför behöver vi Jesus. Detta är inget som bibeln själv säger, istället säger den att VI var dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra SINNEN pga vår synd (Kol 1:21) samt pga att vi hade stängt av våra hjärtan (ep 4:18). Gud var aldrig den som separerade sig själv ifrån oss, när Eva och Adam syndade, så gick Gud och letade efter dem, när Cain dödade sin broder gick Gud och letade efter honom. När israel gick till avgudar och idoler, så gav Gud dem nåd på nåd på nåd. Gud har alltid springer efter oss. (Ta mig inte fel, det finns alltid konsekvenser av synd).

3. Vi har en bild i den karismatiska kyrkan av att Gud har separerat sig själv ifrån oss, så därför tror vi att vi måste böna, be och lovsjunga för att få “mer” av Gud. Eller “mer” av den helige Anden.

Detta är något som Paulus rebukade Galaterkyrkan för i Gal 3:2 New Living Translation
Let me ask you this one question: Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Of course not! You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ.

Så fick vi den helige Ande genom att hålla lagen, eller genom att höra evangeliumet om Jesus? Jo givetvis genom att höra evangeliumet. Vers 1 är lite läskig eftersom Paulus börjar med att säga “vem har förhäxat er?”

Så tyärr är mycket utav den karismatiska kyrkan idag fylld med häxkraft och lagiskhet, för mycket handlar om “hur du kan få en smörjelse”, “hur du kan få en större uppenbarelse”, “hur du ska sträva och be mer för något etc”.

Ta mig inte fel jag säger inte att det är något fel att be, eller att lovsjunga eller njuta av Gud. Men det måste göras i kontext av att vi redan har ALLT i Kristus, vi är i en perfekt enhet i kristus. Kristus är i mig och jag är i Kristus.

Jag kommer gå tillbaka till detta snart och förklara mer.

Men Augustines filosofi var fylld med separation (dualism), samt enhel del gnosticism samt (pagan filosofi).

Men Max, varför följer Väst världen Augustines filosofi? Jo för att Augustine slogs emot en villolära som hette Pelaganism, vilket var en man som trodde att vi kunde bli heliga i vår egna styrka, samt välja Gud och bli frälsta i vår egna styrka. Augustine skapade då teologin “original sin” (att alla föddes in i synden i Adam) och “total depravity” (vilket är att människan kan inte välja frälsning eller bli helig i sin egna styrka). Detta var något som Martin Luther debatterade om med den katolska kyrkan. Då dem trodde på att vi kunde välja Gud i vår egna styrka och att helighet och rättfärdighet kom ifrån att vi höll lagen. Martin Luther skrev då en super tjock bok som tar ca 16 timmar att läsa ut, som heter the bondage of the will. Där han debatterar emot fri vilja. Efter detta kom Arminism och gick tillbaka till den katolska läran i mycket och då kom John Calvin in i bilden för att besykdda reformationen och Martin Luther. Problemet är att det var en heldel skit/dålig teologi som kom in i kyrkan under reformationen, såsom Penal substitution och andra saker.

Något som Augustine trodde på var att vi som kristna hade en syndig natur. så hans syn på nåd var mer att “det är okej att synda”, istället för att predika att nåd gav oss styrka till att sluta synda.

Augustine sa att vi alltid kommer ha problem med synd och baserade detta på rom 7 där paulus säger “jag gör dem sakerna jag inte vill göra”.

Augustine hade extrema problem med sexuell synd (så min teori är att han skapade denna filosofin för att rättfärdiga sin synd). Detta är även romersk gnosticsm och är en falsk typ av nåd. (Det var inte förens Adam Clarke kom in i bilden på 1700-talet då folk började få en uppenbarelse igen om romarbrevet 6, som talar om hur vi har dött bort ifrån vår syndiga natur).

Grekisk gnosticism tror att våra kroppar är syndiga och fyllda med en syndig natur, så de är lite som katolikerna är idag, de tror att de måste avsäga sig själva varje dag, dö ifrån sig själva, jobba hårt på sin frälsning, försöka avsäga sig själv ifrån denna världen, ifrån sin egna kropp etc… Detta ser vi även i karismatiska kyrkor idag, predikanter som Ian Clayton är ett exempel på predikanter som predikar detta.

Romersk gnosticsm däremot tror snarare att eftersom vi är fyllda med synd så är det skitsamma, så de syndar bara på och tror att allt är lugnt…. Detta var något som Johannes attackerade i sin första epistel när han säger “den som påstår sig vara utan synd, bedrar sig själv”… För endel romerska gnostiker trodde inte att de hade någon synd alls, även då de levde i extrem sexuell omoral och annat.

Medans VÄST’s tänkade är mer att försöka föstå något. Så är Öst tänkande mer accepterande kring mysterium. Problemet med väst ibland är att vi vågar inte acceptera eller ta in något som vi kanske inte förstår, eller något som är för stort för oss själva. Men jag tror när det kommer till Jesus, han är så extremt stort och det han gjorde på korset var så mäktigt, så även då vi vill och ska försöka förstå detta, så måste vi också våga ta emot det som ett mysterium som är bortom oss själva och större än oss själva att fullt förstå, kom ihåg bibeln säger “we only see in part”.

Okej så vem var Athanasius? Athanasius var en kyrkfader på 300-talet. Han levde i Alexandra och var lärljunge till Alexander…. Nu kanske du tänker, vem är Alexander? Alexander var huvudteologen inom the Nicaea creed/council. The Nicaea Creed var dem som 1. Fastställde att de 66 böcker de hade i bibeln var den fulla bibeln. 2. Att Gudshuvudet kallas för treenigheten 3. Att Jesus var Gud. Detta var på befallning av  Konstantin, vilket var en utav kejsarna på den tiden. Nu det finns massa konspirationsteorier kring The Nicaea Creed ifrån boken “da vinci koden”. Men det är inte sant.

Konstatin själv var väldigt ointresserad av teologi, utan han villde bara lösa en konflikt mellan de kristna och Arianism.

Vad är då Arianism? Jo det är tron på att Jesus inte är Gud. Detta var en sådan populär lära att de fanns fler “kristna” som inte trodde på att Jesus var Gud, än vad det fanns kristna som trodde på detta…. När Alexander dog, så fick Athanasius ta över och han tog och beskyddade treenigheten, Jesus gudomlighet och och de 66 böcker vi har i bibeln, MED SITT LIV.

Athanasius och the nicaea creed, byggde sin teologi ifrån 2 cor 5:14 som säger “one died for all, therefor all died”.

Alltså Jesus dog för ALLA och därför dog ALLA. Så Athanasius pratar om hur Jesus har inkluderat hela mänskligheten på korset och att hela mänskligheten dog på korset med Jesus och blev nya skapelser, samt pratar om hur Jesus har försonat hela världen och ALLA saker, samt hur Jesus är allt och i alla och pga detta så är JESUS GUD. Detta kan du läsa om i Athanasius underbara bok som CS Lewis skriver väldigt gott om “the incarnation of the word”, vilket är en gammal, men lättläst bok, tar ca 2½ timme att läsa ut.

Det finns många kända teologer som älskar Athanasius, Karl Barth (den mest kända reform teolog i hela världen), jag älskar karl barth. C Baxter Kruger och hans lärare Thomas F Torrance älskar Athanasius (C Baxter Kruger är världens största teolog inom treenigheten). Samt hela orthodoxa kyrkan älskar honom… Idag kallar folk denna läran för “inclusion” eller “inclusionism”… Men egentligen borde man bara kalla det för “orthodox lära”. Eftersom hela östvärlden tror på detta och detta är den mest rena orthodoxa grundläran. (Karl Barth kallade denna uppenbarelse för neo-orthodoxy). – Om ni vill läsa vidare om detta så kan ni läsa om detta i boken “A survivors Guide to theology”, av M James Sawyer PhD.

Nu varför är detta meddelande så ALIEN för oss i väst?

Jo för Augustine skrev en bok som heter “the city of God” som handlar om en stad av syndare och en annan stad av frälsta. Så den handlar om hur himlen är långt borta och om vi ger våra liv till Jesus och ber en magisk bön så kanske vi kommer in i staden av himlen, men vi kommer alltid ha problem med synd och skit för vi har en syndig natur etc…. Medans han trodde på att det var en annan exkluderande stad som hette staden av synd, där det var massa syndare, som inte hade någon möjligthet alls att vara god, de kunde inte på något sätt se kärlek eller visa någon typ av kärlek över huvud taget etc….

Ser ni hur Augustines exkluderande teologi har infekterat den protestantiska kyrkan?

Vad säger bibeln?

Jag läste ofta väldigt mycket universala bibelverser som jag ständigt under många år var tvungen att ignorera, jag hatade detta och tyckte det var väldigt jobbigt, för som ni kanske vet så är jag en person som vill ta bibeln väldigt seriöst, samt att när jag läser en vers, så tror jag på vad det står.

Bibeln säger detta:

Gal 6:14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation.

Paulus säger först 1. Att HELA KOSMOS har blivit korsfäst för honom och att han har blivit korsfäst till världen.

Och att det inte räknas längre ifall man är omskuren (jude) eller inte (hedning), (vilket är ALLA, hela mänskligheten), utan det som nu räknas är den nya (kainos) skapelsen.

Så Max, menar du att hela världen har blivit en ny skapelse?

Ja. Fast alla vet inte det. (Det är en paradox mellan objektiv och subjektiv sanning).

Men det måste du har fler bibelverser på….. – Ja det har jag.

2 Corinthians 5:14New International Version (NIV)

14 For Christ’s love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died.

“one died for all, and therefore all died”, Jesus dog för ALLA (detta förstör Kalvanismens limited atonement och double predestination)

“Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.” (MSG)

Kalvanisterna tror på 1. Limited atonement (att Jesus enbart dog för några, som han hade valt ut). DET ÄR VÄLDIGT MÅNGA I SVERIGE SOM TROR PÅ DETTA. Kalvanister trodde också att Gud valde några till att gå till helvetet och andra till att gå till himlen. (Väckelsepredikanten Jonathan Edwards trodde på detta och han skrev en predikan som hette “sinner in the hands of an angry God”, där han skrev om hur Gud håller syndare över helvetets lågor, med en vrede och ett hat som är avskiljt ifrån hans kärlek.)

Jag kan stolt säga att den Guden som Jonathan Edwards beskriver där, är en gud jag inte lovsjunger. (Jonathan Edwards skrev dock denna predikan när han var väldigt ung i sitt ministry och när man läser hans senare teologi, så kan man klarare se att han fått mer av en uppenbarelse kring Guds nåd och kärlek.)

Men 2 cor 5:14 säger “therefor ALL died”…. Så ALLA dog i Kristus… Alla var korsfästa med Jesus, Jesus dog inte bara för oss, utan som oss. Jesus dog som mänskligheten själv. Vi fortsätter att läsa i samma kapitel… Vad säger vers 16?

2 Corinthians 5:16New International Version (NIV)

16 So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.

“we regard no one from a worldly point of view”. Vi ser ingen ifrån ett världsligt perspektiv, vilket är det greksika ordet sarx vilket betyder syndiga natur, alltså vi ska inte se någon människa längre ifrån deras syndiga natur perspektiv, inte heller ska vi se Jesus så.

Sen fortsätter Paulus och säger “anyone who is in christ is now a new (kainos) creation, the old is gone the new has come”.

Men Max ALLA är inte i kristus….

Jo det är dem. Paulus säger i acts 17 till okristna PAGANS som lovsjunger idoler och naturen att “we live move and have our very being in him”. Sen fortsätter Paulus och säger “we are his offspring”. Detta säger Paulus till okristna, hur galet och inkluderande är inte det?

Johannes säger till och med i John 14:20:

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. (NIV)

Realize kan också betyda “awaken” i grekiskan.

Så på den dagen du tar emot Jesus då hoppar inte Jesus in i dig genom att du ber en magisk bön, utan nej du “realize” att Jesus är i dig och du är i Jesus. Du vaknar upp till sanningen att du är i Jesus och Jesus är i dig.

Men max…..

Svenska bibeln säger i vers 23:

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Att Gud kommer ta sin boning i oss….. 1. Svenska bibeln SUGER.

Engelska säger:

23 Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them.

“with them”…..

Så Max, säger du att alla är frälsta?

Nej det gör jag inte. Däremot tror jag att ALLA är försonade och förlåtna.

2 cor 5:19 (ampc)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

“it was God personally present in christ” detta förstör penal substitution….

“reconciled and restoring the world to favor with Himself”

samt ” not counting peoples tresspasses but cancelling them”.

Gud räknar inte folks synder längre, han har avbrytit dem och har försonat hela kosmos till sig själv.

Så Max… Om alla är förlåtna och försonade etc… Då är alla frälsta…

Nej…. vi får inte glömma vers 20 som säger “therefor be reconciled”…. Så om jag möter en okristen så säger jag “tjena, kristus är i dig, jag ser kristus i dig och jag kallar ut den ultimata sanningen i dem, sen säger jag, dude Gud ifrån sitt perspektiv har försonat dig, han älskar dig med en ovillkorlig kärlek, han har redan förlåtit dig och räknar inte längre dina synder, om jag var dig hade jag verkligen tagit emot denna försoningen och dessa underbara nyheter, samt tagit emot denna förlåtelsen, för det är helt undebart!!”

och jag skojar inte, varenda person jag säger så till blir frälsta, det är som att fiskarna hoppar in i båten, man behöver inte längre kasta ut draget för att få napp typ! Allt är Guds nåd!!!

Anyway….

Ep 1:9-10 säger: (JB PHILLIPS)

For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfilment in him.

“That ALL human history shall be consummated in Christ”…. Dude läs det där igen, fattar du vilka galna nyheter det här är? Fattar du vilket dåligt evangelium vi har försökt sälja människor…. “THAT ALL HUMAN HISTORY SHALL BE CONSUMMATED IN CHRIST”, dude om inte det där gör dig helt galen för Jesus, jag vet inte vad…

Gods Word översättningen säger detta:

9 when he revealed the mystery of his plan to us. He had decided to do this through Christ. 10 He planned to bring all of history to its goal in Christ. Then Christ would be the head of everything in heaven and on earth.

“ALL of HISTORY to its GOAL in Christ”…. Ser du hur inkluderande detta är? Ser du hur detta pratar om HELA världen.

Petrus fick till och med denna uppenbarelsen:

Acts 10:28New International Version (NIV)
28 He said to them: “You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean.

Petrus blev utskickad till alla hedningar och pagans och då hade Petrus fått en uppenbarelse att han inte längre skulle se någon som oren längre. Ser ni hur inkluderande detta är?

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus förklarar hur hans frälsning tog plats och det som skedde på vägen till Damaskus var att när Paulus föll av hästen och mötte med den treeniga Guden, blev blind och såg visioner av Jesus. Det som hände var att Gud uppenbarade sin Son inom Paulus. Ser ni hur Jesus är i alla? Ser ni hur det Jesus har gjort på korset hade en påverkan på hela kosmos? Hur alla har blivit inkluderade i Jesus verk på korset?

Ephesians 4:6Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
6 One God and Father of [us] all, Who is above all [Sovereign over all], pervading all and [living] in [us] all.

Jesus lever i oss alla.

Colossians 3:9-11The Message (MSG)
9-11 Don’t lie to one another. You’re done with that old life. It’s like a filthy set of ill-fitting clothes you’ve stripped off and put in the fire. Now you’re dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom-made by the Creator, with his label on it. All the old fashions are now obsolete. Words like Jewish and non-Jewish, religious and irreligious, insider and outsider, uncivilized and uncouth, slave and free, mean nothing. From now on everyone is defined by Christ, everyone is included in Christ.

“everyone is included in Christ”. Alla är inkluderade i Kristus.

Ephesians 2:16-18The Message (MSG)
16-18 Christ brought us together through his death on the cross. The Cross got us to embrace, and that was the end of the hostility. Christ came and preached peace to you outsiders and peace to us insiders. He treated us as equals, and so made us equals. Through him we both share the same Spirit and have equal access to the Father.

Nu finns det inte längre några “insiders” och “outsiders” som Augustine och väst´s kyrka predikar, att predika det är ett dött språk. Det nya språket i Kristus är att vi är alla inkluderade i det som han har gjort. Att vi är alla insiders, vare sig vi vet det eller inte.

1 Corinthians 12:6King James Version (KJV)
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

Gud arbetar i allt och ALLA.

1 Corinthians 15:28King James Version (KJV)
28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

Paulus säger om och om igen “det finns inte längre några judar eller hedningar utan dem är nu EN ny man i KRISTUS”, vilket är HELA VÄRLDEN, ALLA.

Men för att förstå detta så måste vi ta en närmare titt på election.

Election:

Så Arminians tror inte på predestination även ifall det pratas om det i hela Rom kapitel 9-11, samt HELA Ef kapitel 1 och många andra ställen genom hela bibeln, detta är varför många som faktiskt har en uppenbarelse kring predestination och election går till Kalvanismen, men i kalvanismen så tror dem på limited atonement och double pre destination vilket är bajs.

Varför är då detta fel? Jo för problemet är att arminism och kalvanismen fokuserar på sig själva, de tänker “är jag vald eller är jag inte vald”… Problemet är, det handlar inte om dig ding dong, det handlar om JESUS. Detta är varför det är viktigt att ha en kristocentrisk teologi där ALLT handlar om Jesus.

“The doctrine of election is the sum of the Gospel … He is both the electing God and elected man in One.” – Karl Barth

Ef 1:4 säger “vi är valda i HONOM”. Kalvanisterna glömmer “i HONOM” och tänker bara “JAG ÄR VALD”. Medans arminerna tänker “JAG ÄR VALD FÖR JAG VALDE HONOM”…. Men det är inte vad det står…. Vad vi måste förstå är att Jesus var vald innan jordens begynnelse, Jesus var ALLTID Guds ultimata plan och därefter är Jesus DEN ultimata ELECTION, Jesus är den ulimata predestinion och Jesus är the choosen one och i Kristus är vi valda, predestined och elected… Alltså Jesus valde HELA mänskligheten…. Eftersom Jesus dog inte bara för OSS, utan han dog SOM OSS, han dog SOM mänskligheten och det var detta som Athanasius försökte förklara när han pratade om Jesus inkarnation, the word became flesh, att JESUS steg ner som mänskligheten på jorden och det är detta som var treenighetens ultimata plan att inkludera MÄNSKLIGHETEN i sin treeniga dans av ovillkorlig kärlek….

Men alltså detta borde vara så självklart, när Gud elected Israel, så valde han ALLA judar… Det var inte så att han valde några judar och inte andra, utan han valde ALLA och nu när vi (hedningar) är grafted into that promise som judarna hade i kristus, då är vi ALLA utvalda. Hela mänskligheten är grafted in i löftet!! Fattar du hur sjukt det är?

Paulus säger till och med detta i Kol 3:11:

Colossians 3:11New International Version (NIV)

11 Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all.

“Christ is ALL and is in ALL”….. Så Paulus räknar upp ALLA, hela mänskligheten, det är inga hedningar, inga judar, inga barbarer, inga omskärda, eller icke oomskärda, men Kristus är ALLT och I ALLA, Jesus är i ALLT, I ALLA!!!!

ADAM VS JESUS

Okej Augustine trodde att ALLA blev syndiga genom det Adam gjorde. Men han hade inte någon tro på att det som Jesus gjorde var för ALLA.

Problemet är att Paulus säger att detta i Rom 5:15 (ampc);

15 But God’s free gift is not at all to be compared to the trespass [His grace is out of all proportion to the fall of man]. For if many died through one man’s falling away (his lapse, his offense), much more profusely did God’s grace and the free gift [that comes] through the undeserved favor of the one Man Jesus Christ abound and overflow to and for [the benefit of] many.

Att man kan inte ens jämföra det som Jesus har gjort för ALLA, med det som hände alla i Adam.

16 Nor is the free gift at all to be compared to the effect of that one [man’s] sin. For the sentence [following the trespass] of one [man] brought condemnation, whereas the free gift [following] many transgressions brings justification ([j]an act of righteousness).

AT ALL TO BE COMPARED

18 Well then, as one man’s trespass [one man’s false step and falling away led] to condemnation for all men, so one Man’s act of righteousness [leads] to acquittal and right standing with God and life for all men.

ALLA har redan liv i Kristus och ALLA är redan rättfärdiga i Jesus, de vet bara inte om det. De lever inte efter den sanningen.

Nu detta är en PARADOX, JA ALLA ÄR DÖDA i Adam, vi måste komma ihåg Romarbrevet kapitel 2-4, ALLA har fallit kort ifrån Guds härlighet, alla har dött. ingen är värdig etc…. Men samtidigt är det också en sanning i att alla är rättfärdig, förlåtna och har liv i Kristus. Och detta är pga vad Jesus Kristus har gjort på korset, hans underbara nåd och ovillkorliga kärlek.

Men Max…. Då säger du att alla kommer inte komma till helvetet…. Jo klart folk kommer komma till helvetet, om de inte accepterar dessa goda nyheter och sanning vilket är Christ in you the hope of glory.

Paulus till och med säger:

1 Corinthians 15:21-22Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

21 For since [it was] through a man that death [came into the world, it is] also through a Man that the resurrection of the dead [has come].
22 For just as [because of their [a]union of nature] in Adam all people die, so also [by virtue of their [b]union of nature] shall all in Christ be made alive.

Paulus sa också i sin topic of ELECTION i rom 11:

32 For God has bound everyone over to disobedience so that he may have mercy on them ALL.

so that he may have mercy on them ALL, alltså HELA mänskligheten.

Johannes döparen sa till och med “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the WORLD!”. (jo9hn 1:29)

Jesus tog bort hela världens synd!

Jag menar om vi ska vara extrema här så säger faktiskt Paulus detta:

Romans 11:26New International Version (NIV)

26 and in this way[a] all Israel will be saved. As it is written:

“The deliverer will come from Zion;
he will turn godlessness away from Jacob.

Jag vet att vi gillar att ignorera sådana verser, men dem finns där…

Men vad menar det? Jo det betyder att frälsningen är HÄR för hela jorden, JESUS HAR GJORT DET, Jesus har inkluderat mänskligheten…. Det ända folk behöver göra nu, är att acceptera denna sanning och tro på det, eftersom du är frälst AV NÅD och GENOM TRO (ep 2:8)… Men denna tro är inte av dig själv…. Utan ifrån Jesus.

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Gud uppenbareade sin son (Jesus) i Paulus….. Detta är vad som hände på Damaskus när helige Ande manifesterades så galet starkt över Paulus att han föll av hästen och blev blind….

”The Self-revealing of the Word is in every dimension – above, in creation; below, in the Incarnation; in the depth, in Hades; in the breadth, throughout the world. All things have been filled with the knowledge of God.” – athanasius

Gud är en self-revealing Gud…. Det är denna uppenbarelsen som kommer få oss karismatiker få en äkta uppenbarelse om nåd…. Lagen, strävan och att det är upp till oss att uppehålla vår andlighet kommer falla av och vi kommer få en uppenbarelse om hur Gud är en Gud som uppenbarar sig själv, eftersom han är god och eftersom han älskar oss…..

Vet du varför vi ofta strävar efter Gud? Det är för att vi inte har tro i att Gud är god, om vi visste hur god Gud är, så hade vi kunnat vila i att när jag går upp och predikar så kommer hela himlen att manifestera med full väckelsekraft, eftersom jag är älskad av en perfekt, Fader, jag har nu Jesus relation med honom och Gud är god och han älskar att uppenbara sig själv och manifestera sig själv runt mig, genom mig och i mig.

Ser du hur detta är 100% nåd? Ser du hur detta är 100% Jesus? Ser du hur den religösa anden som ÄLSKAR separation, lagen och annat skit, hur den blir strypt… Detta meddelande, detta evangelium av nåd stryper den religösa anden….

Separation.

Den religösa anden ÄLSKAR separation. Det är bara att kolla på, vad gör de flesta religösa människor? Jo de isolerar sig själva, nästan alla religösa sekter tillåter inte nya människor att komma, de är väldigt exkluderande.

Nu även om bibeln pratar om hur alla är inkluderade, alla är i kristus etc… Så lägger Paulus även fram hälsosamma gränser… Där han säger gift dig inte med någon som är okristen, lev inte som världen, även då du är i värlen, don´t be like a pagan. Etc etc etc…..

Men samtidigt så säger bibeln att Jesus har försonat ALLA saker i sig själv:

Colossians 1:19-20New International Version (NIV)

19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

I Jesus inkarnation så har han “fully emersed” allt det materiella, han har nu försonat ALLA saker till sig själv, vare sig det är i himlen eller på jorden. Vi ber ofta “helige ande jag välkomnar dig”, men sanningen är att det är helige Anden som har välkomnat dig, bibeln säger “you got peace, joy and rightousness in the holy Ghost”, du är i anden. Rom 8:9 säger till och med “you are no longer in the realm of the flesh, but in the realm of the spirit”, varför? Jo för du har helige Anden i dig, du är i helige Anden. Just nu när du läser detta så är hela ditt hus uppslukat i kristus, hela ditt hus är fullt av helige Andens närvaro, hans tjocka tunga härlighet är överallt runt omkring dig. Ep 2:6 säger till och med “God has raised you up and seated you in heavenly places in Christ”, ordet “places” finns inte med i grekiskan utan är något teologer har satt dit, utan sanningen är att du sitter just nu i himlen i kristus, himlen är i kristus…. Kristus är i dig, därfär är också hela himlen i dig.

Plato’s filosofi var att Gud var någotstans långt bort, bortom universum och på ett sätt är det sant då han håller hela universum i sin hand, men samtidigt så fyller han ALLT, det finns ingen plats där han inte är…. David hade denna uppenbarelsen (innan Jesus). Han sa vart kan jag springa ifrån din Ande? Om jag gör min säng i helvetet, där är du, om jag går upp till himlen, där är du… Psalm 139;7-8,

Col 1:17 säger till och med att Jesus håller ALLA saker tillsammans, tänk dig att varje atom, varje molekyl, varje cell håller Jesus tillsammans just nu. Fattar du hur full du är av Jesus, fattar du hur mycket härlighet det är överallt?!?!?

Jesus är även den personen som SKAPADE ALLT enligt Kol 1… Det står att ALLA saker var skapade AV HONOM, GENOM HONOM och FÖR HONOM. Ser du hur allt pekar på Jesus?

Många karismatiker tycker att teologi är “tråkigt” för de finner inte mycket övernaturliga saker inom paulus texter, men vad de inte förstår är att JESUS är det mest övernaturliga av ALLT.

Bibeln säger till och med “we have all things in him”… Vi har ALLT i honom… Ser du hur ALLT pekar på Jesus och hans underbara och kärleksfulla nåd? Ser du hur vi har predikat ett meddelande som är helt kraftlöst, som är full av kompromiss, som inte har något med kärlek att göra, ett meddelande som är exkluderande….

“We don’t make Him part of our lives; Jesus has already made us part of His. Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.” – C Baxter Kruger

Paulus säger också att Gud är över alla, grekiskan pratar mer om hur Gud är ALLAS Gud vare sig de vill det eller inte hahaha…

Romans 9:5New International Version (NIV)

5 Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised! Amen.

1 Corinthians 15:28 ►

New International Version
When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.

“So that God may be ALL in ALL”

Så Gud kan vara ALLT i ALLA.

Romans 11:36New International Version (NIV)

36 For from him and through him and for him are all things.
To him be the glory forever! Amen.

För från JESUS, genom JESUS och för JESUS är ALLA saker!!

1 Corinthians 8:6New International Version (NIV)

6 yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.

1 Corinthians 12:6New International Version (NIV)

6 There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work.

Gud jobbar i ALLA….

Men Max… Vi var ju separerade ifrån Gud….

1. Gud separerade aldrig sig själv ifrån oss, utan VI separerade oss ifrån honom som jag redan sagt i våra hjärtan och sinnen pga synd “col 1:21, ep 4:18″… Men Gud har gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, samt kristus sinne och han har nu gjort vårat hjärta heligt och satt lagen i våra hjärtan (heb 8:10).

En annan sak jag själv har funderat över, inte hört någon prata om detta utan är bara funderingar jag har själv är. I gamla testamentet när en högste präst gick in i det allra heligaste av heliga. Om de hade en enda synd i sitt liv och gick in i det allra heligaste av helige så dog de. 1 cor 1:30 säger att Jesus är vår sanctification i NASB…. Och att vi är sanctified 1 cor 1:2, heb 10:10, samt heb 10:14 NASB (där det står att vi är perfekta också).

Om vi inte var sanctified, då vi nu är templet av den helige Anden, då hade vi dött av att ha det allra heligate av heliga i oss, vi måste vara 100% sanctified annars dör vi… På samma sätt tror jag nu att eftersom Jesus är vår sanctifiction och alla är i kristus vare sig de vet om det eller inte… Så tänker jag…. Det kanske är därför vi kan be för dem och de kan uppleva den helige anden och bli fyllda med helige Anden, innan de tar emot jesus (utan att dö).

Jesaja profeterar även om hur helande  är ifrån korset “by his wounds we are healed”….. Om inte ALLA var inkluderade i det Jesus gjorde på korset, hur kan då ofrälsta bli helade?

Bara en tanke….

Min poäng är…. Det finns inte längre någon separation, du är nu en ande med Gud, Gud är nämre dig än din egna själ, han älskar dig och njuter av din närvaro. Hans tjocka härlighet flödar genom dig som strömmar av levande vatten, som fountains of life….

Penal Substitution

Den religösa Anden försöker få oss att tro på separation i ALLT…

Så en demonisk idée skedde under reformationen…. Denna idée kallas för penal substitution…. Det är alltså idéen av att Gud separerades ifrån Jesus på korset… SER DU HUR VI TROR ATT ALLT ÄR SEPARATION?!?!?!?! Ser du hur plato har förstört vårat budskap och fått oss att tro på massa skit?!?

Anyway… Du kanske tänker på bibelversen “God, God why have thou forsaken me?”

Och det förstår jag, det gör de flesta…. Men lämnade Gud verkligen Jesus på korset?

1. Folk säger ofta “amen Gud dömde (punished) Jesus”, men jesus sa “Fadern har gett allt dömande till mig”, sen säger Jesus “men jag har inte kommit för att dömma, men för att FRÄLSA världen”…

2. Jesus säger “Jag och Fadern är ett”.

3. Paulus säger till och med i 2 cor 5:19 att “Gud var i Jesus” när Jesus förosnade kosmos till sig själv.

4. Att tro att Gud lämnade Jesus pga synd är 1. Att antingen säga att synd är större och starkare än treenigheten eller 2. Att säga att Gud är rädd för synd…. Vilket vi ser i habakkuk 1:13 att Gud inte är…. Gud hatar synd men han är inte rädd för synd….

Jaaaa men Max… Jesus säger fortfarande att Gud lämnade honom? – Jesus citerar en psalm som handlar om messias, han citerar pslam 22:1 och i samma psalm står det att Gud aldrig skulle gömma sitt ansikte mot Jesus…. (vers 24)….

Så varför säger Jesus så då? 1. För att fulfill a prophetic psalm…. Vilket är psalm 22, i denna psalm pratar david om hur de kommer gamble om messias kläder, vilket också händer….. Alltså när Jesus säger “father father, why have thou forsaken me?” Jesus säger helt enkelt “JAG ÄR MESSIAS!!!!”….

Så om vi ska tro på att Fadern lämnade Jesus på korset, måste vi ignorera resten av HELA psalm 22, vi måste ignorea, paulus vers 2 cor 5:19, vi måste ignorera habakkuk 1:13, vi måste ignoerera att Jesus säger att Fadern och han är ett…

Det är viktigt att komma ihåg att ingen innan 1500 talet trodde på penal substitution, inte ens augustine (som älskade separation)….

Ja men Max!!! Gud straffde ju Jesus….

För att göra det simpelt för oss, JESUS DOG FÖR OSS. Jesus dog inte för Gud….

Vi tar högste prästerna i gamla testamentet som exempel, de offrade ett lamm för HELA israel alltså ALLA, på samma sätt är Jesus vår högste präst nu enligt hebreerbrevet och han är också det ultimata lammet för HELA VÄRLDEN. När högste prästerna offrade ett lamm i gamla testamentet, var lammet ett substitute på det sätt att Gud satte sin vrede, ilska och straff på lammet? Nej…. Lammets blod renade folket i israel ifrån deras synd….. På samma sätt straffade inte Gud sin egna son på korset. Det finns faktiskt inte en enda bibelvers i hela nya testamentet som säger att Gud straffade Jesus….

Ja men max Jesaja 53!!!! Jesaja 53 säger bara “straff och straffa” för att NIV’s teologer tror på penal substitution… Dem hebreiska orden betyder wounded…. Enda gången det står “punished” i hebreiskan är i vers 4… Där det står “vi ansåg honom vara straffad för våra synder etc…” Så vi såg honom som straffad men han var inte straffad och vers 10 måste vi läsa i kontext av vers 4, att “it did please God” för Gud visste vad detta skulle göra för mänskligheten, hur de skulle inkludera mänskligheten in i sig själv genom detta….

Guds vrede har alltid varit emot synd själv…. Vi ser detta i Rom 9:13 (som hyper calvanister tar helt ur sin kontext)….. Easu representerar den syndiga adam naturen och Isak symboliserar Jesus, kom ihåg att hans nanmn senare blev israel och att han bar på fröet, löftet av jesus…

Romans 1:18King James Version (KJV)
18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness

Guds vrede var inte emot oss, utan Guds vrede var emot ogudaktighet och orättfärdighet. Alltså Guds vrede var emot synd.

Helt enkelt… Jesus dog inte för Gud… Jesus dog inte för att ta bort ilskan ifrån en blodtörstig Gud…. Utan Jesus dog för oss… För att rena OSS ifrån synden genom hans blod, för att döda oss, så att vi kunde bli fria ifrån lagen (vi dog i kristus kropp ifrån lagen rom 7:4)…. Så att vi kunde bli nya skapelser etc…..

Däremot kommer ALLA, både levande och döda bli dömda av Gud när Jesus kommer tillbaka på domens dag.

Conclusion

Jag tror att allt är skapad av Jesus, genom Jesus och för Jesus till Jesus härlighet, Jag tror att Jesus är allt och i ALLA, jag tror att Jesus har försonat och förlåtit ALLA, jag tror att Jesus har försonat ALLA SAKER, vare sig det är i himlen eller på jorden, jag tror att jesus dog som mänskligheten, jag tror att jesus alltså inte bara dog för oss men också som oss. Jag tror att vi är i Jesus och Jesus är i oss. Jag tror att Jesus håller alla saker tillsammans, jag tror att fullheten av Gud är i Jesus (col 2:9)… Jag tror helt enkelt att allt är JESUS JESUS JESUS…..

Men Max…. Hur tänker du kring original sin och total depravity? Inte har du väl gått och blivit en pelagian? – Nej absolut inte, pelaganism är en villolära. Det jag ser är helt enkelt en paradox mellan subjektiv och objektiv sanning i Kristus. Alltså jag tror inte det är vi i vår egna styrka som väljer Gud eller väljer vår frälsning, utan “God saves us single-handedly”. För att förklara detta bättre ska jag  citera ett blogginlägg jag skrev för ett par år sedan:

THE BONDAGE AND IDOL OF THE FREE WILL.

okej så är det vi som väljer Jesus?

Enligt mig borde detta svara på allt:

Jesus säger “apart from me you can do NOTHING” alltså utan jesus kan du inte göra något och det betyder verkligen du kan inte göra ett skit utan Jesus… ALLT ÄR JESUS. Det är därför Paulus sa i the message “I quit being a law man, so that i could be Gods man and i fully identified myself with Jesus Christ” (gal 2:17-19)

Det är så viktigt att vi vilar i Kristus… Heb 4 säger att det finns fortfarande en sabbathsvila nu i nya testamentet men den är i kristus, därefter sträva in i hans vila!!! Vila i de löfterna, i den sanningen som du har i Jesus… Till och med i gamla testamentet så ville Gud döda folk för att de arbetade på sabbaten…. Detta är hur seriöst Gud tar vila…. Så vi borde nog ta den vilan i kristus och hans nåd seriöst också…

RT Kendell sa t.ex att en utav de religösa idolerna han brukade ha i sitt liv var idolen av vår egna fria vilja. Han säger att han brukade tro såhär:

“If I were to make it up to heaven, it would be up to me. “God has done all He can for you, now it is up to you”.

Blogginlägget är på engelska:

“The flavor of faith is rest. Not willpower. This was a CORE, lifelong message of Martin Luther. His book Bondage of the Will was a cornerstone for the Reformation. All the major Reformers – Calvin, Zwingli, etc. Agreed with him in this battle against the idol of the will.

You see the human will is one of the biggest idols of the church. Will power fuels religion.

All the Israelites exercised an independent will apart from God and they died out in the desert. Yes, you have a human will. But it is not “free” apart from JESUS CHRIST. You cannot even force yourself to be a son of God. When you were born-again, you were born a son. You didn’t chose Him, He chose you, In the same way, you don’t climb yourself into kingdom miracles or mystical experiences. It’s all a gift of grace showered on us. Because he is a God daddy!

Children of God are those, “Who are born, not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God” (John 1:13, DRB).

OF HIS OWN WILL he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures (Jas. 1:18 ESV).

If you really want to get technical about it, you were not even saved because of your “decision for Christ” but because of His “decision for you.” You were in His heart and imagination from before the world was created. He is the Lamb that was slain from the foundation of the world.

Ephesians 1:3-6,9 King James Version (KJV)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved…… Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

Thank goodness salvation had nothing to do with us otherwise we’d all be screwed.

“Making known to us the mystery (secret) of His will (of His plan, of His purpose). [And it is this:] In accordance with His good pleasure (His merciful intention) which He had previously purposed and set forth in Him, [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth. (Ephesians 1:9-10 AMP)

JB Phillips translation! “For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfillment in him.”

Don’t see so much of my will there, more about him….It’s all about His predetermination, His will and His accomplishment. If the so-called “free” will even exists, who would want it? What are you going to choose apart from God? You have been grafted completely into His will. Now, His Spirit owns and possesses you. Paul called himself a doulos – a slave – in fact, he was a slave to love. He was ruled and overmastered by the love of God.

AS a new creation Norman Grubb says “God changes our “want”, and the will follows spontaneously. Once God has captured our wills by drawing us back to Himself through Christ, then it is He in us who “wills and does of His good pleasure.” – Norman Grubb, “Romans 7.” (Sermon recording).

It would be a fearful thing to trust in our own efforts. Charles Spurgeon says:

“….. And I will go as far as Martin Luther, in that strong assertion of his, where he says, “If any man doth ascribe of salvation, even the very least, to the free will of man, he knoweth nothing of grace, and he hath not learnt Jesus Christ aright.” It may seem a harsh sentiment; but he who in his soul believes that man does of his own free will turn to God, cannot have been taught of God, for that is one of the first principles taught us when God begins with us, that we have neither will nor power, but that He gives both; that He is “Alpha and Omega” in the salvation of men.”- Charles Spurgeon, “Free Will a Slave.” (1855 Sermon).

Charles Spurgeon also tells us how this works in a beautiful way!

“Well can I remember the manner in which I learned the doctrines of grace in a single instant. Born, as all of us are by nature, an Arminian, I still believed the old things I had heard continually from the pulpit, and did not see the grace of God. When I was coming to Christ, I thought I was doing it all myself, and though I sought the Lord earnestly, I had no idea the Lord was seeking me. I do not think the young convert is at first aware of this. I can recall the very day and hour when first I received those truths in my own soul-when they were, as John Bunyan says, burnt into my heart as with a hot iron, and I can recollect how I felt that I had grown on a sudden from a babe into a man-that I had made progress in Scriptural knowledge, through having found, once for all, the clue to the truth of God. One week-night, when I was sitting in the house of God, I was not thinking much about the preacher’s sermon, for I did not believe it. The thought struck me, How did you come to be a Christian? I sought the Lord. But how did you come to seek the Lord? The truth flashed across my mind in a moment- I should not have sought Him unless there had been some previous influence in my mind to make me seek Him. I prayed, thought I, but then I asked myself, How came I to pray? I was induced to pray by reading the Scriptures. How came I to read the Scriptures? I did read them, but what led me to do so? Then, in a moment, I saw that God was at the bottom of it all, and that He was the Author of my faith, and so the whole doctrine of grace opened up to me, and from that doctrine I have not departed to this day, and I desire to make this my constant confession, “I ascribe my change wholly to God.” – “Spurgeon – a defense of Calvinism”.”

Varför är inte alla frälsta redan?

Så Max… Om alla är i kristus och Gud vill att alla ska bli frälsta (som bibeln säger i 1 tim 2:4 säger) och vi inte är dem som frälser oss själva utan Gud som uppenbarar sig för oss och Gud som för oss till frälsning (vilket bibeln också säger, Gods goodness leads us to repentence, the holy Spirit convicts us of sin and righteousness, Guds änglar brings in the harvest etc)….. Hur kommer det sig då att alla inte är frälsta?

Jo för vi har en FIENDE och han har gjort så att folk är blinda för sanningen och denna fiende är SATAN….. (2 cor 4:4)….

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply