Du har ingen köttslig natur.

Köttet är det grekiska ordet sarx. Sarx har 2 meningar, det kan antingen betyda köttet som i din kropp. Din kropp är inte ond, din kropp har ingen ondska i sig. Att tro på att din kropp är ond kallas för gnostisk docetism och manifesteras på 2 olika sätt, antingen genom grekisk gnosticism där dem trodde att “jag har en syndig och ond kropp, jag har ett kött” därefter måste jag sluta synda i mig egna stryka och avsäga mig själv ifrån min kropp och denna världen och vara mer i “anden”…. Detta är väldigt likt vad katolikerna tror på och är enligt aposteln johannes en anti-krist lära. Många karismatiker idag tror liknande. Romersk gnosticism tror “vi har en syndig natur och syndig kropp, så låt oss synda, det spelar ändå ingen roll”…. Detta är också en falsk typ av nåd, Paulus säger till titus i kapitel 2 vers 11-12 “Gods grace empowers us to say no to unrighteousness”. Alltså Guds nåd är inte en frihet till att synda, utan en frihet ifrån synd. Guds nåd ger oss styrka till att sluta synda. Guds nåd sätter oss inte enbart i en position av att vara rättfärdiga men också ger oss en kraft av nåd till att leva rättfärdiga och heliga liv. Den andra översättningen av det grekiska ordet sarx är “köttet, den syndiga naturen”, “carnal nature” som är korrupt.

Paulus säger i Romarbrevet 6:

6 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Vi är dem som är döda till synd…. Varför? Jo….

Rom 6:6 – “We know that our old (unrenewed) self was nailed to the cross with Him in order that [our] body [which is the instrument] of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin.” (AMPC)

Vårt gamla jag var korsfäst med Jesus, vi dog tillsammans med honom på korset för 2000 års sedan på något mystiskt sätt. Eftersom Jesus inte bara dog för oss, utan som oss. Han dog som mänskligheten själv. Därefter är du inte längre en slav till synd. Eftersom du har blivit uppstånd ifrån det döda med Jesus till ett nytt liv i honom.

 

Rom 6:11 – “11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus.” (AMPC)

Paulus säger själv att vi ska se oss själva som att vi har dött bort ifrån synd, ifrån vår syndiga natur och att vår relation till synd är bruten, att vi nu lever tillsammans med Gud.

Rom 6:18 – “18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.” (NIV)

 

Du är inte längre en slav till synd, utan en slav till rättfärdighet. Du kan inte hjälpa men att leva ett heligt liv.

Visste du att i Romarbrevet 6 så nämns “synd” 17 gånger och bara en gång refererar de synd som ett verb. Alla de andra 16 gånger skriver de “synd” som ett substantiv.

“For sin (substantiv) shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then, shall we sin (verb) because we are not under law but under grace? Certainly not!” – Rom 6:14-15

Paul skrev om synd som en “person, plats eller sak, en entitet”.

Ofta när vi pratar om synd i vårt liv så talar vi om det som ett verb, många i den karismatiska rörelsen säger “jag är fri ifrån denna synden, men inte ifrån denna”…. Detta var inget som Paulus predikade, han såg inte synd som ett verb, han såg synden som en person, som en sak, som en entitet och den personen den naturen är vi nu fria ifrån tack vare Jesus Kristus. Tack vare att vi dog ifrån vårt gamla jag.

Varför var det så viktigt för oss att dö då?

Jo om du inte dog med kristus hade du 1. Varit under lagen 2. Varit i ditt kött 3. Haft en syndig natur 4. Inte varit frälst

Vi var under ett evigt förbund med lagen, enda sättet för oss att bli fria ifrån lagen var ifall lagen dog, men lagen var evig, den kunde inte dö. Jesus löste detta genom att döda oss i sin död på korset. Paulus skrev i Rom 7:4:

“So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.”

Vi dog till lagen genom Kristi kropp. Vi dog ifrån vårt gamla syndia jag och vi är nu nya skapelser, det gamla är förbi och det nya har kommit (2 kor 5:17).

Vad folk ofta brukar säga till mig är “Ja men Max, Paulus säger ju att han har ett kött i romarbrevet kapitel 7…”

Först får vi börja med vers 5:

“For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death.”

“For when we were” alltså, DÅTID. Här ser vi hur Paulus länkar köttet med LAGEN, men vi är inte längre under LAGEN därefter är köttet en dåtids verklighet.

vers 6:

“But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code.”

 

“But now”…. NUTID… Nu är vi i Anden av Guds nåd genom tro.

Övriga stycken av romarbrevet 7, talar Paulus om hur han upplevde och var innan han var Paulus, alltså när Paulus var Saulus och var under lagen.

Men då kanske du tänker… Ja men Max…. Rom 7:14-25 är skrivet i nutid!!!

Det stämmer. För att förklara så hänvisar jag er till sida 185 i  “A Manual Grammar of the Greek New Testament” av H.E.
Dana och Julius Mantey där de förklarar “historical present”.
“The present tense is thus employed when a past event is viewed with
vividness of a present occurrence.”

 

Då kanske ni teologer säger “ja, men Max….. Augustine sa att vi hade en syndig, köttslig natur”….

Det stämmer, men han levde också i extrem synd, proverbs 23:7 (nkjv) säger – “as a man thinks in his heart, so is he”. Om du tänker i ditt hjärta att du kommer synda, så kommer du också leva i synd. Det är värt att lägga märke till att ingen kyrkfadern innan Augustine trodde att vi hade en syndig natur, utan det var just Augustine som var den första stora kyrkfadern som trodde att vi hade en köttslig natur. Eftersom Martin Luther och John Kalvin älskade Augustine pga sin kamp emot pelaganism, så anslöt sig Martin och Kalvin också sig till den läran, att vi hade en syndig och köttslig natur.

Då kanske ni säger “ja men Max… Detta är en process…. Vi måste ju bli sanctified, vi kommer inte sluta att synda förens vi dör”.

Om du inte slutar synda förens du dör, då är döden din frälsare och inte Jesus… Detta var Adam Clarkes argument när han argumenterade emot läran att vi som kristna fortfarande har en syndig natur. Jag rekommenderar alla till att läsa Adam Clarkes bok “Entire sanctification”…

Paulus skrev till och med i Kortintkyrkan att de var sanctified. Lägg märke till att Korintkyrkan levde i extrem synd.

1 cor 1:2 – “To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours:” (NIV)

Paulus förklarar senare att det är för att Jesus är vår sanctification, alltså sanctification är inte en process, utan sanctification är en person och hans namn är Jesus Kristus.

1 cor 1:30 – “But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,” (NASB)

Heb 10:10 – “10 By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.”

Heb 10:14 – “14 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified.” (NASB)

Vi har blivit perfekta i Kristus.

Okej låt oss fortsätta i Rom 8.

Paulus säger:

Rom 8:8 – “Those who are in the realm of the flesh cannot please God.” (NIV)

Att dem som är i köttet kan inte tillfredställa Gud, de kan inte “please God” och om du inte kan “please” God, då är du inte frälst. Så att säga “jag är i köttet” är ett dött språk, det är ett språk av otro och är ett språk av lagen och har inget att göra med det nya språket som vi nu har i den nya skapelsen av Jesus Kristus.

Paulus fortsätter och säger:

Rom 8:9 – “You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.” (NIV)

Du är inte längre i sfären av köttet utan i sfären av anden…. Eftersom Guds ande bor i dig och om du inte har Guds ande i dig, då tillhör du inte Gud. Så att säga “jag är inte anden” är att säga att du inte har Guds Ande och att du inte tillhör Gud.

Paulus gör det inte bara tydligt i Rom 7:5 att köttet har med lagen att göra, men gör det extra tydligt i gal 3:3.

Col 2:11 – “In Him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a [spiritual] circumcision [performed by] Christ by stripping off the body of the flesh (the whole corrupt, carnal nature with its passions and lusts).” (AMPC)

Du har blivit omskärd i Kristus, inte med en omskärelse som var gjord med händer, utan med en andlig omskärelse där HELA din syndiga och köttsliga natur var omskärd.

Varför använder Paulus omskärelse som en symbol? Jo för man SKÄR bort något. Omskärelsen på en bäbis skedde på 8:e dagen, detta var något som skedde snabbt och utan bäbisens hjälp. Alltså det var inte en process. På samma sätt så har Kristus omskärt dig och tagit bort din köttsliga natur, utan din hjälp. Utan pågrund av hans nåd och hans verk på korset.

Men nu kanske du tänker. Ja men Max… Du glömmer ju Galaterbrevet kapitel 5….. Men jag tror vi måste läsa kontexten i kapitel 5.

Vers 24 säger detta:

Gal 5:24 – “Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.”

Att dem som tillhör Gud har korsfäst sitt kött och dess syndiga passioner….

Så Max… Säger du att jag inte behöver synda mer? – Ja det är precis det jag säger, du kan nu leva ett onskefritt och syndfritt liv pågrund av Jesus nåd och pågrund av vad Jesus har gjort för dig.

Johannes i sin kamp emot romersk gnosticism sa detta:

1 john 3:9 – “No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in them; they cannot go on sinning, because they have been born of God.” (NIV)

1 john 5:18 – “We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.” (NIV)

1 john 4:17 – “This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus.” (NIV)

I denna världen är du som Jesus….. Du är precis som Jesus… Lever han i synd? Nej. Därefter behöver inte du det, för du är precis som Honom! Kom ihåg, det är I DENNA VÄRLDEN som vi är som Jesus, inte i nästa, när vi dött…

Då kanske ni säger “Ja men Max, varför syndar jag då?” – Troligtvis för du inte tror på det jag skriver?

Vad händer om jag syndar då?

1 john 2:1 – “My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One.” (NIV)

Vi har alltså ingen syndig natur, ingen köttslig natur. Utan du har nu en gudomlig natur (1 peter 1:4). Du är nu som Jesus och är ett tempel av hans ande.

Men du behöver inte tro mig på. Men om du har ett kött. Då är du under lagen (gal 3:3, rom 7:5), du är inte frälst (rom 8:8) samt du har inte helige Anden (rom 8:9).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply