Guest: Joel Mcneilly – Chaos VS Order

In the creation story in Genesis 1, the earth is described as “formless and empty” with “darkness lying upon the face of the deep.”

The world was in an uncreated state, darkness was the only thing that existed, yet even it was an allusion, not existing in its own right, but instead being the absence of Light. For example turn a light on in a pitch black room and the illusion of darkness is broken. Darkness was never created by God, it was the state of being pre creation. It is uncreated matter. Many would identify the world we live in now with this state of pre creation darkness.

Even Christians, who are suppose to have the most hope of all, seem to be caught up in the “darkness” of the world. However the story didn’t end in the darkness…the Trinity uttered the words “Let there be Light….AND there was Light.”

Ok so that was then…but what about the fall of man? What about sin?

This is where the story gets interesting!

In the beginning, God spoke the Word and there was Light.

John 1 reveals that Jesus was the very Word of creation spoken in the beginning, when God shouted across the darkness ‘let there be Light’, that Light was the person of Jesus.

The Word of God (Jesus) who was with God in the beginning was spoken over the world. AND THERE WAS LIGHT! Jesus created all things, it’s all about Him, and guess what it’s also about you! Why? Because you have never once existed separate from Him!

We were in Him before the creation of the world! (Eph 1:4) Our true identity reflects the exact likeness of Jesus, all of mankind came into being through Him.

John 1 “through Him everything came into being and without Him nothing that exists came into being. In Him was Life, and the Life was the Light of men.”

Final thought…

Jesus stated “I am the Light of the world”

But also said “You are the Light of the world!” I imagine this would have been a controversial statement, and truthfully it still is! How can we apparent “mere mortals” be the light of the world!? Jesus understood something we have failed to recognise, humanity and God are permanently intertwined! Something changed in the death and recreation of humanity in His resurrection! Death and sin forever defeated!

We are the Light of the world, it’s our nature, our origin in the Divine revealed at last! If you see the world around you as darkness, void and meaningless, realise that we have the beautiful opportunity to speak Light into the darkness, to speak creative order into the chaos.

Creation isn’t waiting for Jesus to return, it’s waiting for the “revealing of the sons of God.” When we are revealed in the earth, the recreation of all which happened on the cross becomes manifest on earth. As we awaken to our identity “creation itself will be liberated from its enslavement to decay into the glorious freedom of God’s children.” (Romans 8:19-21)

The world doesn’t need us to do but to BE. It doesn’t need us to preach but to LIVE. It doesn’t need the bible but JESUS.

(Read Genesis 1 and John 1, the writers put it far better than I ever could)

Svar till Johan 2. Omvändelse, syndernas förlåtelse, ett liv i helighet, renhet och utan synd.

Johans fråga: ”Hur predikar man omvändelse med denna budskap? och om syndernas förlåtelse? Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?”

1. Hur predikar man omvändelse med detta buskapet?

Först måste vi börja med att kolla på Romarbrevet 10:

Rom 10:14 How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15 And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!” (NIV)

Hur ska folk få veta om evangeliumet, hur ska folk komma till tro om de inte hör evangeliumet predikas?

Rom 10:17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 

Vårt jobb som kristna är att när vi predikar evangeliumet att bygga upp tro i människors liv. Hur bygger du tro? Jo du deklarear evangeliumet. Det var precis det som Paulus gjorde när han predikade ett inkluderande evangelium till hedningarna.

Acts 17:28 New International Version (NIV)

28 ‘For in him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his offspring.’

Paulus sa till de otroende hedningarna att de redan lever, rör sig och har hela sin kropp i Kristus. Sen sa Paulus att de otroende hedningarna var Guds ”offspring”.

Definitionen på offspring:

A person’s child or children. (noun)

Alltså Paulus predikade till hedningarna och sa att de redan var Guds barn. (Detta är ett otroligt inkluderande meddelande och hade nog setts som en villolära i många kyrkor idag).

Alltså…. Hedningarna är Guds barn på ett objektivt sätt, det är ju givetvis enbart när de tar emot sin inkludering då deras barnaskap manifesteras på ett subjektivt sätt.

Paulus är väldigt tydlig över att hela Kosmos, hela världen har blivit försonade till Kristus. (2 kor 5:19), men sen säger han i 2 kor 5:20 (“därefter bli försonade”).

Detta kan ses som en paradox, men vad Paulus säger är att alla är försonade ifrån Guds perspektiv, Jesus har gjort det. Jesus dog som mänskligheten och svalde upp hela kosmos i sin kropp på korset. Men vi måste ju givetvis acceptera denna sanningen för att den ska bli personlig och för att det ska bli en subjektiv verklighet i våra liv.

Enligt Paulus är våra jobb att predika evangeliumet så att det bygger upp tro i människors liv, frågan är då… Bygger du verkligen upp tro i en okristen människas liv av att predika helvetet eller lagen? Självklart kan man använda argumentet för att man pekar folk till deras behov till Jesus genom att predika lagen och helvetet. Men enligt mig så bygger man upp tro i en människas liv genom att peka till deras äkta identitet i Kristus, man pekar på vad Jesus har gjort och man predikar Jesus Kristus och han korsfäst, precis som urkyrkan brukade göra.

Om vi faktiskt läser bibeln så är det väldigt få verser i bibeln som talar om helvetet, den som talar mest om helvetet är Jesus själv, men han predikar enbart helvetet till fariseér, aldrig till icke troende eller till syndare. Utan till dem visar Han nåd och barmhärtighet till, givetvis säger han fortfarande till dem att de ska gå och inte synda mer.

Men jag anser att man bygger upp tro i en människas liv genom att peka dem till Jesus, dessutom är det inte svårt att få en okristen att känna sig värdelös, eller få honom att känna sig i behov av något. Men det är en helt annan konst att få en okristen person att känna sig älskad av en perfekt Pappa i himlen.

Det vi kristna är kända för är inte för hur mycket kärlek vi visar folk och den nåd och barmhärtighet vi visar folk, utan vi är kända för att debattera mycket, diskutera mycket och för att predika helvetet mycket, vi är kända för att peka finger på ett nästintill själv-rättfärdigt sätt och det är allt för många okristna som ser igenom detta hyckleri.

Jag tror inte att det är en slump att apostlarna nästan aldrig nämner helvetet, jag tror inte att det är en slump att all teologi vi finner i epistlarna enbart handlar om Jesus Kristus och han korsfäst. Jag tror att vi har fått vårt fokus lite fel och att vi bör gå ut och istället för att ha som mål att vinna en diskussion eller få någon att känna sig svag och i behov av något genom att vi trycker ner ett helvetetscentrerat meddelande i folks halsar, så hade jag älskat om vi faktiskt gick ut för att visa kärlek för människor, att vårat mål var att den personen vi möter på stan ska känna sig mer älskad än vad de kände sig innan de mötte oss.

2. Johans fråga: Om syndernas förlåtelse:

2 kor 5:19 säger att ALLA redan är förlåtna….

2 Korinthierbrevet 5:19 Svenska 1917 (SV1917)

19 Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.


Bibeln är VÄLDIGT tydlig över att alla, hela världen, hela kosmos har blivit försonat och att Gud inte längre tillräknar människor deras synder. Så vad vi predikar är inte ”om du ber en magisk bön, då får du syndernas förlåtelse”, utan vi predikar, du är förlåten, acceptera det, ta emot din förlåtelse. Lev i ditt nya liv med Jesus, Han är helt galen i dig, Han investerade allt i dig, du är Hans ögonsten och du är en dröm som har kommit till uppfyllelse.

”Heaven and hell are both full of forgiven sinners. It’s just that those in hell refuse to accept their already given gift of acceptance.” – Robert Capon (Canon teolog till Episcopal  Biskop av Long Island)

Johans fråga: Hur predikar man omvändelse?

Det grekiska ordet för omvändelse är ”metanoia” eller verbet är ”metaneo”, vilket betyder ”to change your mind” eller ”to reconsider”. Att omvända sig har egentligen inte något med att säga ”förlåt för mina synder och be en magisk bön”. Men omvändelse handlar om att förnya sitt sinne. Bibeln säger ”to know the truth shall set you free”. Samt rom 12:2 säger ”be transformed by the renewing of your mind”.

Så omvändelse är mer en livslång ”process”, där du börjar tänka med Guds logik (vilket är tro och tillit, helt enkelt din hjärta catch up on the fact att du redan har kristus sinne). Mer än att du ber en bön. (Nu ta mig inte fel, det är inget fel om att be om förlåtelse, det är inte heller något fel i att be en bön när man tar emot Jesus). Men kom ihåg att omvändelse är en frukt av frälsning. Det är Guds godhet som leder dig in i omvändelse.

Jesus säger själv: ” Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. ” – John 6:44 (SV1917)

Alltså omvändelsen som en aktion frälser dig ej, utan det är Gud som frälser dig. Du har inte kraften att frälsa dig själv, utan Jesus frälser dig.

3. Johans fråga: Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?

Detta är en extremt viktig fråga. Eftersom vad många kristna gör är att de predikar inte Guds nåd till nyfrälsta som försöker sluta synda och leva ett heligt liv, utan de predikar lagen.

Vad många kristna gör är att de säger ”nu måste DU sluta synda, nu måste DU göra detta, nu måste DU be, fasta etc etc etc…”

Och det som först såg ut som frihet, blir snabbt ett liv av kravfylldhet och lagiskhet. Tack vare av att många ”mogna” kristna leder nyfrälsta till att fokusera på sin egna styrka i att leva ett heligt liv istället för att leva ett liv genom nåd.

Guds nåd är inte frihet till att synda (även då om du syndar har du en ”mediator” vilket är Jesus – 1 john 2:1), men Guds nåd är frihet till synd.

Guds nåd ger dig styrka till att säga nej till synd (titus 2:11-12).

Medans styrkan av synd är lagen (1 kor 15:56). Vad många kristna gör är att de pekar folk till sin egna styrka och kraft för att sluta synda, vilket är att peka dem till lagen, vilket är styrkan till synd.

Vad vi kristna måste förstå är att vi är inte enbart i en position av rättfärdighet som Martin Luther predikade, utan vi får också en ”infusion” av nåd för att leva ett rättfärdigt liv (som John Wesley och Dr Adam Clarke predikar).

Paulus tar upp denna frågan i romarbrevet 6: Där han säger:

Romans 6 (TPT)

The Triumph of Grace over Sin

6 So what do we do, then? Do we persist in sin so that God’s kindness and grace will increase? What a terrible thought! We have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin’s rule a moment longer? Or have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with his death?

Sharing in his death by our baptism means that we were co-buried and entombed with him, so that when the Father’s glory raised Christ from the dead, we were also raised with him. We have been co-resurrected with him so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. For since we are permanently grafted into him to experience a death like his, then we are permanently grafted into him to experience a resurrection like his and the new life that it imparts.

Could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? For we were co-crucified with him to dismantle the stronghold of sin within us, so that we would not continue to live one moment longer submitted to sin’s power.

Visste du att i Romarbrevet 6 nämns “synd” 17 gånger. Endast en gång var dess referens som ett verb, de andra 16 gångerna det hänvisades till, så hänvisas det som ett substantiv.

 

“For its (substantiv), you will not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then will we sin because we are not under law but under grace? Certainly not! – Romans 6: 14.15 “

Paulus skrev om synd som en “person, plats eller sak … en enhet”. Tänk på vad detta betyder!!!

Läs romarbrevet 6 med detta i åtanke, det är kraftfullt.

Romarbrevet 6:11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus. (ampc)

Detta är ett citat ifrån Benjamin Dunn’s bok ”the happy gospel” angående den nya skapelsen och det nya hjärtat vi nu har i Kristus:

”As Christians, our old heart that was mastered and owned by desires contrary to the nature of God, has been removed by the Christ and replaced with a brand new heart.

I’ll give you a new heart, put a new spirit in you. I’ll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that’s God-willed, not selfwilled.”

This new heart that we have is a new

G o d – w i l l e d heart,

because it is a

G o d – f i l l e d heart.

That you may be filled [through all your being] unto all the fullness of God [may have the richest measure of the divine Presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself]!

Because of this God-flood, the former heart is eclipsed to absolutely nothing more than a memory.

In fact the rotten old heart is o nly called upon as a cause fo r rejoicing that it has disappeared, like an empty prison cell only remembered by the former resident as a reminder of how fantastic freedom from that cell really is.

The old heart can be defined as– everything about us that was contrary to the nature of God. This old heart, that could never please God, has been cut away by Christ himself.

True circumcision– is of the heart.

We Christians have been heart-circumcised!

Here are some translation treasures from Romans

chapter 2 verses 28-29:

For the true Jew is not the man who is outwardly a Jew, and true circumcision is not that which is outward and bodily. But the true Jew is one inwardly, and true circumcision is heart-circumcision – not literal, but spiritual. Such a man receives praise not from the m en, but from God.”

He is the Jew who is so in his secret soul; and h is is the true circumcision – that of the heart, consisting in this Spirit’s presence, not in observance of the written letter. Men may have no praise to bestow on such a man – God has.”

The word “Jew” properly means “praiseworthy;” and so the true Jew, the m an who is truly praiseworthy, is he whose heart is pure in God’s sight, whose circumcision is not literal but spiritual – the circumcision of the heart, as the prophets called it.”

“… the real circumcision is a thing of the heart. It is a spiritual thing, not conformity to any set of rules and regulations.”

“… true circumcision is achieved in the heart.”

The Lord is not trying to fix the old heart– He has removed it!

Amazingly, He does not stop there but places inside of each believer a new heart.

The Lord goes on to say:

I will change the whole of your infected nature; and give you new appetites, new passions… I will

entirely remove this heart: it is opposite to that which I have promised you; you cannot have the new heart and the old heart at the same time.”

You cannot have the old and new at the same time; they are opposite of each other and have contrary desires.

But a true Christian has only a heart that is by nature completely new. This heart has new passions and emotions. These are the emotions of the Spirit.

The new heart frolics in the presence of God, for it has been made the dwelling place of the Eternal! The new heart is a holy heart, with only holy thoughts and desires.

There is nothing evil in the heart of the believer! Only heaven’s goodness can dwell within it.

…Only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life…””

Tänk om vi började predika för nyfrälsta att de är helt 100% fria ifrån synd? Att vi faktiskt börjar predika det som Paulus predikade och verkligen marinerar människor i evangeliumet och det som Jesus gjorde på korset? Tänk om vi faktiskt får folk att förstå vad Jesus gjorde på korset och hur vi verkligen nu är helt nya (kainos) skapelser!

Tillbaka till din fråga “hur ska jag predika”?

Detta är en text taken ifrån Athanasius bok “on the incarnation” han skrev denna boken när han var enbart 21 år gammal och detta är hur han beskriver evangeliumet lite snabbt, till folk som tror på arianism (folk som inte tror att Jesus är Gud eller med i treenigheten):

 

This great work was, indeed, supremely worthy of the goodness of God. A king who has founded a city, so far from neglecting it when through the carelessness of the inhabitants it is attacked by robbers, avenges it and saves it from destruction, having regard rather to his own honor than to the people’s neglect. Much more, then, the Word of the All-good Father was not unmindful of the human race that He had called to be; but rather, by the offering of His own body He abolished the death which they had incurred, and corrected their neglect by His own teaching. Thus by His own power He restored the whole nature of man. The Savior’s own inspired disciples assure us of this. We read in one place: For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that, if One died on behalf of all, then all died, and He died for all that we should no longer live unto ourselves, but unto Him who died and rose again from the dead, even our Lord Jesus Christ. [2 Cor. 5:14 f.] And again another says: But we behold Him Who hath been made a little lower than the angels, even Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God He should taste of death on behalf of every man. The same writer goes on to point out why it was necessary for God the Word and none other to become Man: For it became Him, for Whom are all things and through Whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the Author of their salvation perfect through suffering. [Heb. 2:9 ff.] He means that the rescue of mankind from corruption was the proper part only of Him Who made them in the beginning. He points out also that the Word assumed a human body, expressly in order that He might offer it in sacrifice for other like bodies: Since then the children are sharers in flesh and blood, He also Himself assumed the same, in order that through death He might bring to nought Him that hath the power of death, that is to say, the Devil, and might rescue those who all their lives were enslaved by the fear of death. [Heb. 2:14 f.] For by the sacrifice of His own body He did two things: He put an end to the law of death which barred our way; and He made a new beginning of life for us, by giving us the hope of resurrection. By man death has gained its power over men; by the Word made Man death has been destroyed and life raised up anew. That is what Paul says, that true servant of Christ: For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Just as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive, [1 Cor. 15:21 f.] and so forth. Now, therefore, when we die we no longer do so as men condemned to death, but as those who are even now in process of rising we await the general resurrection of all, which in its own times He shall show, [1 Tim. 6:15] even God Who wrought it and bestowed it on us. This, then, is the first cause of the Savior’s becoming Man. There are, however, other things which show how wholly fitting is His blessed presence in our midst; and these we must now go on to consider.

Är inte detta vackert? Varför predikar inte vi längre med en sådanhär underbar kristocentriskt teologi?

 

 

 

Svar till Johan. Fråga – Har alla Helige Anden?

Hej kära Johan! Här kommer ett svar på din fråga, jag ber att du läser det jag skriver noga, ta gärna tid och fundera och be om det jag skriver och om du har fler frågor, ta gärna då tid med att fråga dina frågor, så att dina frågor är genomtänka och skriv gärna frågorna i en ordning och helst i en lång text och inte i massa småtexter. Tack!

Vi måste komma ihåg att teologi är en annan disciplin än bibliska studier. I bibelstudier arbetar du genom enskilda kapitel eller bibelverser. Man kanske studerar Noahs ark eller något annat. Teologi å andra sidan går tillbaka och tittar på hela Skriften – det handlar om hur vi närmar oss hela historien, helt enkelt att se helheten från början till slut, att kunna dela på skriften rätt, från gamla till nya förbundet, det handlar om att få en fullständig bild i Guds natur och person.

En vanlig fråga som vi ofta brottas med i den karismatiska kyrkan med hänvisning till ”the finished work of the cross” är: finns det ett “andra arbete/second blessing” av Andens dop? Svaret i många karismatiska och pingstkyrkor är att endel kristna har Anden medans andra inte har Anden.

Problemet med denna lära är 1. Man separerar Helige Anden ifrån treenigheten och vad man säger är att man kan ha Jesus och Fadern men inte kan ha Helige Anden. Men Helige Anden kommer i ett packet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Dessa är tre olika personer, men är samma väsen.

2.Vidare uppstår en annan fråga om huruvida man kan få mer av Helige Ande.

Kommer Han gradvis i grader? Kommer Han i portioner? – Jag hade hävdat att Helige Ande kommer inte i grader, Han kommer inte i portioner, utan Han kommer som en person, i packetet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Detta är normal ortodox treenighetsteologi och borde vara kristen teologi 101.

3. Om du hade något att göra med att skaffa Helige Anden i första hand, då kommer du snabbt att tänka att det är upp till dig att fortsätta få ”mer” av Helige Anden och din andlighet kommer snabbt bli lagisk och kommer snabbt bli häxkraft och allt fokus kommer att vara på dig istället för Jesus.

Vad jag hävdar är att något mänskligt försök att få Gud är själva definitionen av religion och är evangeliumets främsta fiende (evangeliet är inte att förväxlas med “religion” som är häxkraft: religion är någon humanistisk strävan att klättra sig mot Gud – en övning som är ogiltiggjord av evangeliet, där Kristus har gått ner och gett oss allt av sig själv, Jesus investerade allt i oss, Han investerade sig själv).

4. Frågan vi måste ställa oss är ”hur får vi helige Anden?” är den orsakande kraften bakom Andens ankomst att Han kommer på grund av våra humanistiska ansträngningar eller på grund av vad Kristus gjorde på korset? – Tyvärr går många emot vad Paulus säger i Galaterbrevet 3:1-2 här och ignorerar att Paulus klart och tyldigt säger att vi inte får Helige Anden pga våra ansträngningar utan pga vad Jesus gjorde på korset.

5. Och slutligen, utan tvekan den mest skandalösa frågan ov alla (vilket få vågar fråga): Är det möjligt att Guds Ande verkligen förlöstes på allt kött? Konceptet att hela mänskligheten på något sätt är mystiskt begåvad med Guds Ande är en skarp utmaning för de flesta kristnas teologiska nät.

Majoriteten av kristendomen har tittat på evangeliet transaktionellt (detta är pga Augustines bok ”the city of God”, Augustine är västvärldens kyrkofader som vi tar vår teologi ifrån, John Kalvin var en bankman och ekonom och han förklarade evangeliumet genom transaktioner) – alltså vad vi i väst tror är om vi går med i klubben och “får Gud” enbart då sker en omvandling efter att ha sagt en magisk bön, om man trummar upp tillräckligt med tro eller omvänder sig tillräckligt mycket, ja då kanske man uppnår Guds standard och får ett besök från Helige Anden.

I Kalvanist kampet så tror man att enbart ett fåtal har helige Ande för de har blivit utvalda av Gud medans de tror att Gud väljer andra människor till att gå till helvetet innan jordens skapelse, samt att man tror att Gud gör människors hjärtan hårda hela deras liv, så att Gud kan straffa dem i helvetet för all framtid och att Gud finner njutning i detta. Alltså de har avdelat och delat Gud ut till de utvalda. De klamrar sig till värdefulla bevisste versioner som föreslår att Anden endast är för kristna, samtidigt som man ignorerar en mängd andra skrifter. (Detta kallas för double-predestination, vilket är del av den hyperkalvanistiska teologin tror på, John Piper tror på detta).

Alla män inkluderades ”vicariously” i den sista Adams mänsklighet. I Hans inkarnation, död och uppståndelse så dödades mänskligheten fullt ut i det Gudomliga. Kristus dog inte bara som en man, men som mänskligheten. På grund av din mystiska förening med Kristus har Gud i all sin fullkomlighet gjort sig fullt bosatt i dig. Oavsett om du vet det eller inte. Oavsett om du känner det eller inte. Oavsett om du ens tror det eller inte. Tro är inte den magiska formeln som får det att hända. Fakta är fakta, oavsett om du tror på dem eller inte. (Tro är till och med en gåva som vi får av nåd – ef 2:8).

Okej, så till första frågan, kommer Helige Anden som en ”second blessing” efter att man har tagit emot Helige Anden? – Nej. Du kan inte ha Jesus och Fadern och inte ha Helige Anden. – Ja du kan givetvis ha en upplevelse av Helige Anden som du kan peka på och säga ”det där var dagen då jag först upplevde Helige Anden”. Men sanningen är att vad som hände var bara att den objektiva sanningen av att Helige Anden har blivit förlöst över ALLT kött som Lukas skriver om i apostlagärningarna och som profeten Joel profeterade om blir en subjektiv verklighet.

Så vad är det jag säger?

John 14:20 New International Version (NIV)

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you.

På den dagen du tar emot din frälsning, den dagen så ”realize” du att Jesus är i Fadern och att du redan var i Kristus och Kristus redan var i DIG. (Grekiska ordet för ”realize” kan också betyda ”awaken”, att du vaknar upp till sanningen.

Galatians 1:16 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus själv beskriver sin Damaskus upplevelse när han först upplevde Helige Anden (blev nerslängd ifrån hästen och blev blind) att Gud uppenbarade sin Son (Jesus) i Paulus.

Vad säger Bibeln?

Ephesians 1:13 New International Version (NIV)

13 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit,

Att simpelt när du hörde evangeliumet vilket Paulus predikar i Acts 17 vilket är (you live, move and have your very being in Christ). Då har du fått löftet av Helige Anden.

Om du tänker efter så är det löjligt att tro att du får Jesus en dag och sen kan du få Heliga Ande en annan dag…

Kol 2:9 säger att fullheten av Helige Anden och Fadern är nu i Kristus kropp och den fullheten är vi nu fyllda med (kol 2:10). Den ortodoxa kyrkan och urkyrkan sa alltid att vi har en relation med Fadern, genom Sonen i den Helige Anden. Du kan inte separera Helige Anden med Fadern och Sonen.

”Stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit” (Eph. 5:18, ISV)

Nu när du vet att du har Helige Anden, så betyder inte det att du slutar umgås med Honom, Han flödar genom dig som strömmar av levande vatten och du är kallad till att leva i en relation med din bästavän Helige Anden, problemet är att när vi tänker på att bli ”fylld” så tänker vi att helige Anden kommer i portioner eller slutar komma ibland, eller att Han lämnar dig. Allt detta är trams. Du är ett med Helige Anden, du är i en perfekt enhet med Honom, Han är i dig och du är i Honom. Han flödar genom dig, Han fyller dig och Han har fyllt dig med fullheten av sig själv, du är nu Hans tempel och de Sju Andarna av Gud (den Helige Anden som Jesaja profeterar om i kapitel 11:2), flödar genom dig med sina 7 störtflodar, med full styrka överallt du går, inte pga dina gärningar utan pga Jesus gärning och din enhet du har med Jesus Kristus pga Hans nåd.

Har alla Helige Anden?

När skrifterna berättar för oss att Guds Ande har blivit utljuten över allt kött.
Där är jag övertygad om att det verkligen betyder allt kött. Uppfyllelsen av Joels profetia i Apostlagärningarna 2 var en yttre manifestation av någonting som alltid har varit mystiskt sann från Guds perspektiv. Ingen man hade någonsin varit utan Guds Ande (Jesus är den som håller ihop alla saker genom sin Ande, varenda molekyl, varenda cell håller Jesus ihop kol 1:16-20). Så låt oss sluta att tänka: Jag är här borta; Gud är där borta.
Anden är inte begränsad till tid och rum. Låt oss inte ens tänka i termer av “när” Anden kom. Pingst var fullborrningen av manifestation av detta vin som hälldes ut från begynnelsen av denna värld.

”Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in hell, you are there” (Psalm 139:7-8)

Anden är överallt, till och med i Helvetet.

Det vi talar om är: “Him who fills everything in every way” (Eph. 1:23).

Separation har alltid varit en illusion som kom när Adam syndade.

Colossians 1:21 New International Version (NIV)

21 Once you were alienated from God and were enemies in your mindsbecause of your evil behavior.

När vi var fiender och separerade till Gud (I VÅRA SINNEN), pga vårann synd…. Gud har ALDRIG separerat sig själv ifrån oss, Gud har aldrig varit fiender emot oss, utan VI var alltid problemet och VI var alltid dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra sinnen och i våra hjärtan (ef 4:18).

Men Gud har nu gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, satt lagen i våra hjärtan heb 8:10 samt gett oss Jesus sinne.

Jag tror att Heliga Anden täcker hela jorden och vilar över hela mänskligheten (på ett objektivt sätt), och de Han gör är att han väcker upp mänskligheten till sanningen av deras verkliga identitet i Kristus.
Den Helige Andens närvaro upprätthåller kosmos existens. Jesus har inte bara döpt den materiella världen i Kristus inkarnation, men det materiella har blivit uppsvalt i Kristus inkarnation.

Himmeln och jorden är full av Hans härlighet.

Colossians 1:20 The Message (MSG)

18-20 He was supreme in the beginning and—leading the resurrection parade—he is supreme in the end. From beginning to end he’s there, towering far above everything, everyone. So spacious is he, so roomy, that everything of God finds its proper place in him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross.

Läs det där igen: ”. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies”

Jesus har inte bara försonat det andliga och människors själar, men har försonat allt det materiella, Han har förstört korruption på korset och vi väntar nu på en ny himmel och en ny jord och nya materiella mänskliga kroppar som saknar korruption.

Vad jag försöker säga är det som den ortodoxa kyrkan och urkyrkan alltid sa, att det Jesus gjorde på korset var något universellt, det är därför den första kyrkan hette ”katolska kyrkan”, katolsk betyder universell. Det Jesus gjorde på korset var något universalt.

2 Corinthians 5:19 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

Gud har försonat hela Kosmos till sig själv och han räknar inte längre människors synder utan har nu förlåtit ALLA på ett objektivt sätt.

2 Cor 5:14 (The Message)
14-15 Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.

Jesus har inkluderat ALLA i sin död och när Jesus dog för ALLA, så dog Han som ALLA, alltså Jesus dog som mänskligheten och var ett substitut för HELA mänskligheten.

Så vad jag säger är att Kristus är i alla, Kristus har inkluderat alla, Kristus arbetar i alla, Kristus har förlåtit alla och Kristus är allas sanna identitet och eftersom Krisuts är i alla, så är också Fadern och Helige Anden i ALLA. Men detta är enbart på ett dolt sätt, enbart på ett objektivt sätt. Jag säger inte att alla kommer gå till himlen eller att alla kommer bli frälsta. (Även då det är mitt hopp).

Utan människor är enbart frälsta när de identiferar sig med Kristus och tar emot sanningen och vaknar upp till deras inkludering och det blir en subjektiv sanning och verklighet.

Romans 5:18 New International Version (NIV)

18 Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people.

1 Corinthians 15:21-22 New International Version (NIV)

21 For since death came through a man, the resurrection of the deadcomes also through a man. 22 For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.

Okej men Max, what about Romarbrevet 8:9?

You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ (Rom. 8:9).

Här dealar vi med det grekiska ordet ”echo”. Grekiska teologen Francis Du Toit har översatt denna versen på ett underbart sätt i sin bibel ”the mirror bible”:

“But you are not ruled by a flesh-consciousness (law of works), but by a Spirit-consciousness (faith); God’s Spirit is at home in you. Anyone who does not see himself full clothed and identified in the Spirit of Christ cannot be himself.” (Rom 8:9)

Att ha Guds Ande handlar om det grekiska ordet ”echo” vilket betyder ”att identifera sig med”.

Om du inte identiferar dig med Jesus Kristus, så då är det klart att du fortfarande kommer vandra i synd och i köttet. Men kom ihåg att sanningen av att Kristus är i dig är fortfarande en objektiv sanning. Men när du ”echo” identiferar dig med helige Anden och Kristus, då är det klart du kommer ”ha” den Helige Anden på ett subjektivt sätt. Men om du inte identiferar dig med Helige Anden och Jesus, då är det klart att du inte kommer ”tillhöra” Gud ifrån ditt perspektiv och då kommer du inte ta del av sanningen på ett subjektiv sätt, även då sanningen fortfarande kommer vara sann.

Sanningen är alltid sanningen vare sig du tror på det eller inte.

Paulus själv sa detta:

I identified myself completely with Him. Indeed, I have been crucified with Christ. ” (Gal 2:19-20 the message).

Problemet är att mänskligheten är i en identitetskris, de letar efter saker att identifera sig med, det är därför den post moderna världsbilden har blivit så stor, det är därför folk söker sig till olika grupper. För de längtar efter att få hitta och söka sig till en identitet, något de kan finna trygghet och personlighet i. Många letar på fel ställen. Men Jesus är vår sanna identitet och Jesus vill att alla ska komma till omvändelse. Mänskligheten var det förlorade myntet som aldrig förlorade sitt värde i Guds ögon, Gud har ett sådant hjärta för mänskligheten och har kommer aldrig ge upp. Han älskar mänskligheten med en oändlig och en ovillkorlig kärlek, hans hjärta för dig och mig är hela Kosmos är obeskrivlig.

Du har ingen köttslig natur.

Köttet är det grekiska ordet sarx. Sarx har 2 meningar, det kan antingen betyda köttet som i din kropp. Din kropp är inte ond, din kropp har ingen ondska i sig. Att tro på att din kropp är ond kallas för gnostisk docetism och manifesteras på 2 olika sätt, antingen genom grekisk gnosticism där dem trodde att “jag har en syndig och ond kropp, jag har ett kött” därefter måste jag sluta synda i mig egna stryka och avsäga mig själv ifrån min kropp och denna världen och vara mer i “anden”…. Detta är väldigt likt vad katolikerna tror på och är enligt aposteln johannes en anti-krist lära. Många karismatiker idag tror liknande. Romersk gnosticism tror “vi har en syndig natur och syndig kropp, så låt oss synda, det spelar ändå ingen roll”…. Detta är också en falsk typ av nåd, Paulus säger till titus i kapitel 2 vers 11-12 “Gods grace empowers us to say no to unrighteousness”. Alltså Guds nåd är inte en frihet till att synda, utan en frihet ifrån synd. Guds nåd ger oss styrka till att sluta synda. Guds nåd sätter oss inte enbart i en position av att vara rättfärdiga men också ger oss en kraft av nåd till att leva rättfärdiga och heliga liv. Den andra översättningen av det grekiska ordet sarx är “köttet, den syndiga naturen”, “carnal nature” som är korrupt.

Paulus säger i Romarbrevet 6:

6 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Vi är dem som är döda till synd…. Varför? Jo….

Rom 6:6 – “We know that our old (unrenewed) self was nailed to the cross with Him in order that [our] body [which is the instrument] of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin.” (AMPC)

Vårt gamla jag var korsfäst med Jesus, vi dog tillsammans med honom på korset för 2000 års sedan på något mystiskt sätt. Eftersom Jesus inte bara dog för oss, utan som oss. Han dog som mänskligheten själv. Därefter är du inte längre en slav till synd. Eftersom du har blivit uppstånd ifrån det döda med Jesus till ett nytt liv i honom.

 

Rom 6:11 – “11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus.” (AMPC)

Paulus säger själv att vi ska se oss själva som att vi har dött bort ifrån synd, ifrån vår syndiga natur och att vår relation till synd är bruten, att vi nu lever tillsammans med Gud.

Rom 6:18 – “18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.” (NIV)

 

Du är inte längre en slav till synd, utan en slav till rättfärdighet. Du kan inte hjälpa men att leva ett heligt liv.

Visste du att i Romarbrevet 6 så nämns “synd” 17 gånger och bara en gång refererar de synd som ett verb. Alla de andra 16 gånger skriver de “synd” som ett substantiv.

“For sin (substantiv) shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then, shall we sin (verb) because we are not under law but under grace? Certainly not!” – Rom 6:14-15

Paul skrev om synd som en “person, plats eller sak, en entitet”.

Ofta när vi pratar om synd i vårt liv så talar vi om det som ett verb, många i den karismatiska rörelsen säger “jag är fri ifrån denna synden, men inte ifrån denna”…. Detta var inget som Paulus predikade, han såg inte synd som ett verb, han såg synden som en person, som en sak, som en entitet och den personen den naturen är vi nu fria ifrån tack vare Jesus Kristus. Tack vare att vi dog ifrån vårt gamla jag.

Varför var det så viktigt för oss att dö då?

Jo om du inte dog med kristus hade du 1. Varit under lagen 2. Varit i ditt kött 3. Haft en syndig natur 4. Inte varit frälst

Vi var under ett evigt förbund med lagen, enda sättet för oss att bli fria ifrån lagen var ifall lagen dog, men lagen var evig, den kunde inte dö. Jesus löste detta genom att döda oss i sin död på korset. Paulus skrev i Rom 7:4:

“So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.”

Vi dog till lagen genom Kristi kropp. Vi dog ifrån vårt gamla syndia jag och vi är nu nya skapelser, det gamla är förbi och det nya har kommit (2 kor 5:17).

Vad folk ofta brukar säga till mig är “Ja men Max, Paulus säger ju att han har ett kött i romarbrevet kapitel 7…”

Först får vi börja med vers 5:

“For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death.”

“For when we were” alltså, DÅTID. Här ser vi hur Paulus länkar köttet med LAGEN, men vi är inte längre under LAGEN därefter är köttet en dåtids verklighet.

vers 6:

“But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code.”

 

“But now”…. NUTID… Nu är vi i Anden av Guds nåd genom tro.

Övriga stycken av romarbrevet 7, talar Paulus om hur han upplevde och var innan han var Paulus, alltså när Paulus var Saulus och var under lagen.

Men då kanske du tänker… Ja men Max…. Rom 7:14-25 är skrivet i nutid!!!

Det stämmer. För att förklara så hänvisar jag er till sida 185 i  “A Manual Grammar of the Greek New Testament” av H.E.
Dana och Julius Mantey där de förklarar “historical present”.
“The present tense is thus employed when a past event is viewed with
vividness of a present occurrence.”

 

Då kanske ni teologer säger “ja, men Max….. Augustine sa att vi hade en syndig, köttslig natur”….

Det stämmer, men han levde också i extrem synd, proverbs 23:7 (nkjv) säger – “as a man thinks in his heart, so is he”. Om du tänker i ditt hjärta att du kommer synda, så kommer du också leva i synd. Det är värt att lägga märke till att ingen kyrkfadern innan Augustine trodde att vi hade en syndig natur, utan det var just Augustine som var den första stora kyrkfadern som trodde att vi hade en köttslig natur. Eftersom Martin Luther och John Kalvin älskade Augustine pga sin kamp emot pelaganism, så anslöt sig Martin och Kalvin också sig till den läran, att vi hade en syndig och köttslig natur.

Då kanske ni säger “ja men Max… Detta är en process…. Vi måste ju bli sanctified, vi kommer inte sluta att synda förens vi dör”.

Om du inte slutar synda förens du dör, då är döden din frälsare och inte Jesus… Detta var Adam Clarkes argument när han argumenterade emot läran att vi som kristna fortfarande har en syndig natur. Jag rekommenderar alla till att läsa Adam Clarkes bok “Entire sanctification”…

Paulus skrev till och med i Kortintkyrkan att de var sanctified. Lägg märke till att Korintkyrkan levde i extrem synd.

1 cor 1:2 – “To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours:” (NIV)

Paulus förklarar senare att det är för att Jesus är vår sanctification, alltså sanctification är inte en process, utan sanctification är en person och hans namn är Jesus Kristus.

1 cor 1:30 – “But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,” (NASB)

Heb 10:10 – “10 By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.”

Heb 10:14 – “14 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified.” (NASB)

Vi har blivit perfekta i Kristus.

Okej låt oss fortsätta i Rom 8.

Paulus säger:

Rom 8:8 – “Those who are in the realm of the flesh cannot please God.” (NIV)

Att dem som är i köttet kan inte tillfredställa Gud, de kan inte “please God” och om du inte kan “please” God, då är du inte frälst. Så att säga “jag är i köttet” är ett dött språk, det är ett språk av otro och är ett språk av lagen och har inget att göra med det nya språket som vi nu har i den nya skapelsen av Jesus Kristus.

Paulus fortsätter och säger:

Rom 8:9 – “You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.” (NIV)

Du är inte längre i sfären av köttet utan i sfären av anden…. Eftersom Guds ande bor i dig och om du inte har Guds ande i dig, då tillhör du inte Gud. Så att säga “jag är inte anden” är att säga att du inte har Guds Ande och att du inte tillhör Gud.

Paulus gör det inte bara tydligt i Rom 7:5 att köttet har med lagen att göra, men gör det extra tydligt i gal 3:3.

Col 2:11 – “In Him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a [spiritual] circumcision [performed by] Christ by stripping off the body of the flesh (the whole corrupt, carnal nature with its passions and lusts).” (AMPC)

Du har blivit omskärd i Kristus, inte med en omskärelse som var gjord med händer, utan med en andlig omskärelse där HELA din syndiga och köttsliga natur var omskärd.

Varför använder Paulus omskärelse som en symbol? Jo för man SKÄR bort något. Omskärelsen på en bäbis skedde på 8:e dagen, detta var något som skedde snabbt och utan bäbisens hjälp. Alltså det var inte en process. På samma sätt så har Kristus omskärt dig och tagit bort din köttsliga natur, utan din hjälp. Utan pågrund av hans nåd och hans verk på korset.

Men nu kanske du tänker. Ja men Max… Du glömmer ju Galaterbrevet kapitel 5….. Men jag tror vi måste läsa kontexten i kapitel 5.

Vers 24 säger detta:

Gal 5:24 – “Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.”

Att dem som tillhör Gud har korsfäst sitt kött och dess syndiga passioner….

Så Max… Säger du att jag inte behöver synda mer? – Ja det är precis det jag säger, du kan nu leva ett onskefritt och syndfritt liv pågrund av Jesus nåd och pågrund av vad Jesus har gjort för dig.

Johannes i sin kamp emot romersk gnosticism sa detta:

1 john 3:9 – “No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in them; they cannot go on sinning, because they have been born of God.” (NIV)

1 john 5:18 – “We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.” (NIV)

1 john 4:17 – “This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus.” (NIV)

I denna världen är du som Jesus….. Du är precis som Jesus… Lever han i synd? Nej. Därefter behöver inte du det, för du är precis som Honom! Kom ihåg, det är I DENNA VÄRLDEN som vi är som Jesus, inte i nästa, när vi dött…

Då kanske ni säger “Ja men Max, varför syndar jag då?” – Troligtvis för du inte tror på det jag skriver?

Vad händer om jag syndar då?

1 john 2:1 – “My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One.” (NIV)

Vi har alltså ingen syndig natur, ingen köttslig natur. Utan du har nu en gudomlig natur (1 peter 1:4). Du är nu som Jesus och är ett tempel av hans ande.

Men du behöver inte tro mig på. Men om du har ett kött. Då är du under lagen (gal 3:3, rom 7:5), du är inte frälst (rom 8:8) samt du har inte helige Anden (rom 8:9).

Evangeliumet, ett inkluderande meddelande.

Teologi:

I den karismatiska frikyrkan så säger vi ofta “vi behöver inte teologi, jag tror att det är simpelt, allt handlar om Jesus”.

Nu jag förstår vart karismatiker kommer ifrån, problemet är att idag är den karismatiska frikyrkan fylld med både romersk och grekisk gnosticism. De vet inte om det, men det är massvis med gnostisk lära inom den karismatiska kyrkan.

Innan jag går in på vad gnosticism är, så förstår jag att folk tycker att teologi är tråkig, att läsa 1700 år gamla torra teologi böcker låter kanske inte lika spännande som att läsa “7 nycklar till att få uppleva helige Anden ifrån Sid Roth”. Eftersom många karismatiker är “hungriga” efter att få uppleva “mer” av den helige Anden.

Jag förstår också varför folk säger “vi behöver inte teologi, det komplicerar allt bara”. Och jag håller med, mycket teologi, speciellt teologi som vi har i väst världen, speciellt kalvanismen och arminism etc, komplicerar saker.

Men att säga “jag tror inte på teologi, utan bara på Jesus”. Det är en teologi.

Teologi betyder “att studera Gud”. Vilket vi kan göra genom att uppleva Gud, läsa bibeln, läsa böcker om bibeln etc…. Helt enkelt ta del av mysteriumet som nu har blivit uppenbarat, vilket är Jesus.

Öst och Väst:

Det finns 2 olika stora kyrkfäder i den kristna världen, i väst har vi Augustine, i öst har vi Athanasius.

Augustine var en kyrkfader som levde på 400-talet och som levde i nord Afrika. Han var mer en filosof än en teolog om du frågar mig och filosofer som hade haft stort inflytande på Augustine var filosofer som Plato och filosofin “neo-platonism” (som faktiskt inte är gjord av plato själv, utan på 200-talet).

Plato var en Pagan som levde 500 år innan kristus, han var en filosof och var den som startade världens första universitet. Hans filosofi kring helvetet, himlen etc….. Är den bilden kyrkan idag har på helvetet och himlen, om du jämför hans pagan filosofi på himlen och helvetet, men kyrkan i väst idag, så kommer det var exakt samma bild. Hur kan detta vara? Jo eftersom Augustine älskade Plato och tog in hans dualistiska tänkande. Dualism är ett viktigt ord att komma ihåg när det kommer till att deala med plato och Augustine. Plato’s filosfi handlade hela tiden om separation, han separerade ande, själ och kropp, han separerade jorden och himlen, människor ifrån gud, det andliga och det materiella…. Detta var något som Gnostiker ÄLSKADE, så de tog denna bild och av Gud och tog det så långt att det sa “det materiella och andliga är inte enbart separerat, utan allt det materiella är ont medans allt det andliga är något gott”. De gick så långt att de sa att “Jesus inte kom i köttet”. Eftersom de trodde att Jesus kött var något ont. Så de trodde han kom som en andlig figur och dog på korset som ett spöke. Denna läran kallas för Docetism och både grekisk och romersk gnosticism tror på detta. Detta är något som Johannes attackerade i sina 2 första epistlar när han sa “om någon påstår att Jesus inte kom i köttet så är han ifrån antikrist” samt pratar om “antikrist andar” i denna kontext. Johannes attackerade även detta i sitt evangeliumet när han skrev “the word became flesh”. Och detta var något som Athanasius älskade och byggde mycket utav sin teologi på, att när Jesus blev inkarnerad så döpte han “fully emersed” allt det materiella och det fanns inte längre någon separation mellan Gud och människa.

C Baxter Kruger sa:

“Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.”

Du kanske tänker. Men Max, hur är detta relevant idag?

1. Benny Hinn predikade docetism i livets ord för ett par år sedan och sa till och med att Jesus var som en andlig figur, så ifall han hade syndat hade det inte räknats som synd. Detta är 100% gnostisk docetism och det ställer ett stort frågetecken på de typer av böcker benny hinn läser, ta mig inte fel, jag älskar honom. (Ulf ekman tillrättavisade honom och skrev i en stor kristen tidning efteråt om Jesus inkarnation). Ulf Ekman är faktiskt mer teologiskt “sound” i mångt och mycket än vad många tror.

2. När vi predikar vårt evangelium så säger vi att Gud har separerat sig själv ifrån oss, pga vår synd och därför behöver vi Jesus. Detta är inget som bibeln själv säger, istället säger den att VI var dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra SINNEN pga vår synd (Kol 1:21) samt pga att vi hade stängt av våra hjärtan (ep 4:18). Gud var aldrig den som separerade sig själv ifrån oss, när Eva och Adam syndade, så gick Gud och letade efter dem, när Cain dödade sin broder gick Gud och letade efter honom. När israel gick till avgudar och idoler, så gav Gud dem nåd på nåd på nåd. Gud har alltid springer efter oss. (Ta mig inte fel, det finns alltid konsekvenser av synd).

3. Vi har en bild i den karismatiska kyrkan av att Gud har separerat sig själv ifrån oss, så därför tror vi att vi måste böna, be och lovsjunga för att få “mer” av Gud. Eller “mer” av den helige Anden.

Detta är något som Paulus rebukade Galaterkyrkan för i Gal 3:2 New Living Translation
Let me ask you this one question: Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Of course not! You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ.

Så fick vi den helige Ande genom att hålla lagen, eller genom att höra evangeliumet om Jesus? Jo givetvis genom att höra evangeliumet. Vers 1 är lite läskig eftersom Paulus börjar med att säga “vem har förhäxat er?”

Så tyärr är mycket utav den karismatiska kyrkan idag fylld med häxkraft och lagiskhet, för mycket handlar om “hur du kan få en smörjelse”, “hur du kan få en större uppenbarelse”, “hur du ska sträva och be mer för något etc”.

Ta mig inte fel jag säger inte att det är något fel att be, eller att lovsjunga eller njuta av Gud. Men det måste göras i kontext av att vi redan har ALLT i Kristus, vi är i en perfekt enhet i kristus. Kristus är i mig och jag är i Kristus.

Jag kommer gå tillbaka till detta snart och förklara mer.

Men Augustines filosofi var fylld med separation (dualism), samt enhel del gnosticism samt (pagan filosofi).

Men Max, varför följer Väst världen Augustines filosofi? Jo för att Augustine slogs emot en villolära som hette Pelaganism, vilket var en man som trodde att vi kunde bli heliga i vår egna styrka, samt välja Gud och bli frälsta i vår egna styrka. Augustine skapade då teologin “original sin” (att alla föddes in i synden i Adam) och “total depravity” (vilket är att människan kan inte välja frälsning eller bli helig i sin egna styrka). Detta var något som Martin Luther debatterade om med den katolska kyrkan. Då dem trodde på att vi kunde välja Gud i vår egna styrka och att helighet och rättfärdighet kom ifrån att vi höll lagen. Martin Luther skrev då en super tjock bok som tar ca 16 timmar att läsa ut, som heter the bondage of the will. Där han debatterar emot fri vilja. Efter detta kom Arminism och gick tillbaka till den katolska läran i mycket och då kom John Calvin in i bilden för att besykdda reformationen och Martin Luther. Problemet är att det var en heldel skit/dålig teologi som kom in i kyrkan under reformationen, såsom Penal substitution och andra saker.

Något som Augustine trodde på var att vi som kristna hade en syndig natur. så hans syn på nåd var mer att “det är okej att synda”, istället för att predika att nåd gav oss styrka till att sluta synda.

Augustine sa att vi alltid kommer ha problem med synd och baserade detta på rom 7 där paulus säger “jag gör dem sakerna jag inte vill göra”.

Augustine hade extrema problem med sexuell synd (så min teori är att han skapade denna filosofin för att rättfärdiga sin synd). Detta är även romersk gnosticsm och är en falsk typ av nåd. (Det var inte förens Adam Clarke kom in i bilden på 1700-talet då folk började få en uppenbarelse igen om romarbrevet 6, som talar om hur vi har dött bort ifrån vår syndiga natur).

Grekisk gnosticism tror att våra kroppar är syndiga och fyllda med en syndig natur, så de är lite som katolikerna är idag, de tror att de måste avsäga sig själva varje dag, dö ifrån sig själva, jobba hårt på sin frälsning, försöka avsäga sig själv ifrån denna världen, ifrån sin egna kropp etc… Detta ser vi även i karismatiska kyrkor idag, predikanter som Ian Clayton är ett exempel på predikanter som predikar detta.

Romersk gnosticsm däremot tror snarare att eftersom vi är fyllda med synd så är det skitsamma, så de syndar bara på och tror att allt är lugnt…. Detta var något som Johannes attackerade i sin första epistel när han säger “den som påstår sig vara utan synd, bedrar sig själv”… För endel romerska gnostiker trodde inte att de hade någon synd alls, även då de levde i extrem sexuell omoral och annat.

Medans VÄST’s tänkade är mer att försöka föstå något. Så är Öst tänkande mer accepterande kring mysterium. Problemet med väst ibland är att vi vågar inte acceptera eller ta in något som vi kanske inte förstår, eller något som är för stort för oss själva. Men jag tror när det kommer till Jesus, han är så extremt stort och det han gjorde på korset var så mäktigt, så även då vi vill och ska försöka förstå detta, så måste vi också våga ta emot det som ett mysterium som är bortom oss själva och större än oss själva att fullt förstå, kom ihåg bibeln säger “we only see in part”.

Okej så vem var Athanasius? Athanasius var en kyrkfader på 300-talet. Han levde i Alexandra och var lärljunge till Alexander…. Nu kanske du tänker, vem är Alexander? Alexander var huvudteologen inom the Nicaea creed/council. The Nicaea Creed var dem som 1. Fastställde att de 66 böcker de hade i bibeln var den fulla bibeln. 2. Att Gudshuvudet kallas för treenigheten 3. Att Jesus var Gud. Detta var på befallning av  Konstantin, vilket var en utav kejsarna på den tiden. Nu det finns massa konspirationsteorier kring The Nicaea Creed ifrån boken “da vinci koden”. Men det är inte sant.

Konstatin själv var väldigt ointresserad av teologi, utan han villde bara lösa en konflikt mellan de kristna och Arianism.

Vad är då Arianism? Jo det är tron på att Jesus inte är Gud. Detta var en sådan populär lära att de fanns fler “kristna” som inte trodde på att Jesus var Gud, än vad det fanns kristna som trodde på detta…. När Alexander dog, så fick Athanasius ta över och han tog och beskyddade treenigheten, Jesus gudomlighet och och de 66 böcker vi har i bibeln, MED SITT LIV.

Athanasius och the nicaea creed, byggde sin teologi ifrån 2 cor 5:14 som säger “one died for all, therefor all died”.

Alltså Jesus dog för ALLA och därför dog ALLA. Så Athanasius pratar om hur Jesus har inkluderat hela mänskligheten på korset och att hela mänskligheten dog på korset med Jesus och blev nya skapelser, samt pratar om hur Jesus har försonat hela världen och ALLA saker, samt hur Jesus är allt och i alla och pga detta så är JESUS GUD. Detta kan du läsa om i Athanasius underbara bok som CS Lewis skriver väldigt gott om “the incarnation of the word”, vilket är en gammal, men lättläst bok, tar ca 2½ timme att läsa ut.

Det finns många kända teologer som älskar Athanasius, Karl Barth (den mest kända reform teolog i hela världen), jag älskar karl barth. C Baxter Kruger och hans lärare Thomas F Torrance älskar Athanasius (C Baxter Kruger är världens största teolog inom treenigheten). Samt hela orthodoxa kyrkan älskar honom… Idag kallar folk denna läran för “inclusion” eller “inclusionism”… Men egentligen borde man bara kalla det för “orthodox lära”. Eftersom hela östvärlden tror på detta och detta är den mest rena orthodoxa grundläran. (Karl Barth kallade denna uppenbarelse för neo-orthodoxy). – Om ni vill läsa vidare om detta så kan ni läsa om detta i boken “A survivors Guide to theology”, av M James Sawyer PhD.

Nu varför är detta meddelande så ALIEN för oss i väst?

Jo för Augustine skrev en bok som heter “the city of God” som handlar om en stad av syndare och en annan stad av frälsta. Så den handlar om hur himlen är långt borta och om vi ger våra liv till Jesus och ber en magisk bön så kanske vi kommer in i staden av himlen, men vi kommer alltid ha problem med synd och skit för vi har en syndig natur etc…. Medans han trodde på att det var en annan exkluderande stad som hette staden av synd, där det var massa syndare, som inte hade någon möjligthet alls att vara god, de kunde inte på något sätt se kärlek eller visa någon typ av kärlek över huvud taget etc….

Ser ni hur Augustines exkluderande teologi har infekterat den protestantiska kyrkan?

Vad säger bibeln?

Jag läste ofta väldigt mycket universala bibelverser som jag ständigt under många år var tvungen att ignorera, jag hatade detta och tyckte det var väldigt jobbigt, för som ni kanske vet så är jag en person som vill ta bibeln väldigt seriöst, samt att när jag läser en vers, så tror jag på vad det står.

Bibeln säger detta:

Gal 6:14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation.

Paulus säger först 1. Att HELA KOSMOS har blivit korsfäst för honom och att han har blivit korsfäst till världen.

Och att det inte räknas längre ifall man är omskuren (jude) eller inte (hedning), (vilket är ALLA, hela mänskligheten), utan det som nu räknas är den nya (kainos) skapelsen.

Så Max, menar du att hela världen har blivit en ny skapelse?

Ja. Fast alla vet inte det. (Det är en paradox mellan objektiv och subjektiv sanning).

Men det måste du har fler bibelverser på….. – Ja det har jag.

2 Corinthians 5:14New International Version (NIV)

14 For Christ’s love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died.

“one died for all, and therefore all died”, Jesus dog för ALLA (detta förstör Kalvanismens limited atonement och double predestination)

“Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.” (MSG)

Kalvanisterna tror på 1. Limited atonement (att Jesus enbart dog för några, som han hade valt ut). DET ÄR VÄLDIGT MÅNGA I SVERIGE SOM TROR PÅ DETTA. Kalvanister trodde också att Gud valde några till att gå till helvetet och andra till att gå till himlen. (Väckelsepredikanten Jonathan Edwards trodde på detta och han skrev en predikan som hette “sinner in the hands of an angry God”, där han skrev om hur Gud håller syndare över helvetets lågor, med en vrede och ett hat som är avskiljt ifrån hans kärlek.)

Jag kan stolt säga att den Guden som Jonathan Edwards beskriver där, är en gud jag inte lovsjunger. (Jonathan Edwards skrev dock denna predikan när han var väldigt ung i sitt ministry och när man läser hans senare teologi, så kan man klarare se att han fått mer av en uppenbarelse kring Guds nåd och kärlek.)

Men 2 cor 5:14 säger “therefor ALL died”…. Så ALLA dog i Kristus… Alla var korsfästa med Jesus, Jesus dog inte bara för oss, utan som oss. Jesus dog som mänskligheten själv. Vi fortsätter att läsa i samma kapitel… Vad säger vers 16?

2 Corinthians 5:16New International Version (NIV)

16 So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.

“we regard no one from a worldly point of view”. Vi ser ingen ifrån ett världsligt perspektiv, vilket är det greksika ordet sarx vilket betyder syndiga natur, alltså vi ska inte se någon människa längre ifrån deras syndiga natur perspektiv, inte heller ska vi se Jesus så.

Sen fortsätter Paulus och säger “anyone who is in christ is now a new (kainos) creation, the old is gone the new has come”.

Men Max ALLA är inte i kristus….

Jo det är dem. Paulus säger i acts 17 till okristna PAGANS som lovsjunger idoler och naturen att “we live move and have our very being in him”. Sen fortsätter Paulus och säger “we are his offspring”. Detta säger Paulus till okristna, hur galet och inkluderande är inte det?

Johannes säger till och med i John 14:20:

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. (NIV)

Realize kan också betyda “awaken” i grekiskan.

Så på den dagen du tar emot Jesus då hoppar inte Jesus in i dig genom att du ber en magisk bön, utan nej du “realize” att Jesus är i dig och du är i Jesus. Du vaknar upp till sanningen att du är i Jesus och Jesus är i dig.

Men max…..

Svenska bibeln säger i vers 23:

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Att Gud kommer ta sin boning i oss….. 1. Svenska bibeln SUGER.

Engelska säger:

23 Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them.

“with them”…..

Så Max, säger du att alla är frälsta?

Nej det gör jag inte. Däremot tror jag att ALLA är försonade och förlåtna.

2 cor 5:19 (ampc)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

“it was God personally present in christ” detta förstör penal substitution….

“reconciled and restoring the world to favor with Himself”

samt ” not counting peoples tresspasses but cancelling them”.

Gud räknar inte folks synder längre, han har avbrytit dem och har försonat hela kosmos till sig själv.

Så Max… Om alla är förlåtna och försonade etc… Då är alla frälsta…

Nej…. vi får inte glömma vers 20 som säger “therefor be reconciled”…. Så om jag möter en okristen så säger jag “tjena, kristus är i dig, jag ser kristus i dig och jag kallar ut den ultimata sanningen i dem, sen säger jag, dude Gud ifrån sitt perspektiv har försonat dig, han älskar dig med en ovillkorlig kärlek, han har redan förlåtit dig och räknar inte längre dina synder, om jag var dig hade jag verkligen tagit emot denna försoningen och dessa underbara nyheter, samt tagit emot denna förlåtelsen, för det är helt undebart!!”

och jag skojar inte, varenda person jag säger så till blir frälsta, det är som att fiskarna hoppar in i båten, man behöver inte längre kasta ut draget för att få napp typ! Allt är Guds nåd!!!

Anyway….

Ep 1:9-10 säger: (JB PHILLIPS)

For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfilment in him.

“That ALL human history shall be consummated in Christ”…. Dude läs det där igen, fattar du vilka galna nyheter det här är? Fattar du vilket dåligt evangelium vi har försökt sälja människor…. “THAT ALL HUMAN HISTORY SHALL BE CONSUMMATED IN CHRIST”, dude om inte det där gör dig helt galen för Jesus, jag vet inte vad…

Gods Word översättningen säger detta:

9 when he revealed the mystery of his plan to us. He had decided to do this through Christ. 10 He planned to bring all of history to its goal in Christ. Then Christ would be the head of everything in heaven and on earth.

“ALL of HISTORY to its GOAL in Christ”…. Ser du hur inkluderande detta är? Ser du hur detta pratar om HELA världen.

Petrus fick till och med denna uppenbarelsen:

Acts 10:28New International Version (NIV)
28 He said to them: “You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean.

Petrus blev utskickad till alla hedningar och pagans och då hade Petrus fått en uppenbarelse att han inte längre skulle se någon som oren längre. Ser ni hur inkluderande detta är?

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus förklarar hur hans frälsning tog plats och det som skedde på vägen till Damaskus var att när Paulus föll av hästen och mötte med den treeniga Guden, blev blind och såg visioner av Jesus. Det som hände var att Gud uppenbarade sin Son inom Paulus. Ser ni hur Jesus är i alla? Ser ni hur det Jesus har gjort på korset hade en påverkan på hela kosmos? Hur alla har blivit inkluderade i Jesus verk på korset?

Ephesians 4:6Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
6 One God and Father of [us] all, Who is above all [Sovereign over all], pervading all and [living] in [us] all.

Jesus lever i oss alla.

Colossians 3:9-11The Message (MSG)
9-11 Don’t lie to one another. You’re done with that old life. It’s like a filthy set of ill-fitting clothes you’ve stripped off and put in the fire. Now you’re dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom-made by the Creator, with his label on it. All the old fashions are now obsolete. Words like Jewish and non-Jewish, religious and irreligious, insider and outsider, uncivilized and uncouth, slave and free, mean nothing. From now on everyone is defined by Christ, everyone is included in Christ.

“everyone is included in Christ”. Alla är inkluderade i Kristus.

Ephesians 2:16-18The Message (MSG)
16-18 Christ brought us together through his death on the cross. The Cross got us to embrace, and that was the end of the hostility. Christ came and preached peace to you outsiders and peace to us insiders. He treated us as equals, and so made us equals. Through him we both share the same Spirit and have equal access to the Father.

Nu finns det inte längre några “insiders” och “outsiders” som Augustine och väst´s kyrka predikar, att predika det är ett dött språk. Det nya språket i Kristus är att vi är alla inkluderade i det som han har gjort. Att vi är alla insiders, vare sig vi vet det eller inte.

1 Corinthians 12:6King James Version (KJV)
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

Gud arbetar i allt och ALLA.

1 Corinthians 15:28King James Version (KJV)
28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

Paulus säger om och om igen “det finns inte längre några judar eller hedningar utan dem är nu EN ny man i KRISTUS”, vilket är HELA VÄRLDEN, ALLA.

Men för att förstå detta så måste vi ta en närmare titt på election.

Election:

Så Arminians tror inte på predestination även ifall det pratas om det i hela Rom kapitel 9-11, samt HELA Ef kapitel 1 och många andra ställen genom hela bibeln, detta är varför många som faktiskt har en uppenbarelse kring predestination och election går till Kalvanismen, men i kalvanismen så tror dem på limited atonement och double pre destination vilket är bajs.

Varför är då detta fel? Jo för problemet är att arminism och kalvanismen fokuserar på sig själva, de tänker “är jag vald eller är jag inte vald”… Problemet är, det handlar inte om dig ding dong, det handlar om JESUS. Detta är varför det är viktigt att ha en kristocentrisk teologi där ALLT handlar om Jesus.

“The doctrine of election is the sum of the Gospel … He is both the electing God and elected man in One.” – Karl Barth

Ef 1:4 säger “vi är valda i HONOM”. Kalvanisterna glömmer “i HONOM” och tänker bara “JAG ÄR VALD”. Medans arminerna tänker “JAG ÄR VALD FÖR JAG VALDE HONOM”…. Men det är inte vad det står…. Vad vi måste förstå är att Jesus var vald innan jordens begynnelse, Jesus var ALLTID Guds ultimata plan och därefter är Jesus DEN ultimata ELECTION, Jesus är den ulimata predestinion och Jesus är the choosen one och i Kristus är vi valda, predestined och elected… Alltså Jesus valde HELA mänskligheten…. Eftersom Jesus dog inte bara för OSS, utan han dog SOM OSS, han dog SOM mänskligheten och det var detta som Athanasius försökte förklara när han pratade om Jesus inkarnation, the word became flesh, att JESUS steg ner som mänskligheten på jorden och det är detta som var treenighetens ultimata plan att inkludera MÄNSKLIGHETEN i sin treeniga dans av ovillkorlig kärlek….

Men alltså detta borde vara så självklart, när Gud elected Israel, så valde han ALLA judar… Det var inte så att han valde några judar och inte andra, utan han valde ALLA och nu när vi (hedningar) är grafted into that promise som judarna hade i kristus, då är vi ALLA utvalda. Hela mänskligheten är grafted in i löftet!! Fattar du hur sjukt det är?

Paulus säger till och med detta i Kol 3:11:

Colossians 3:11New International Version (NIV)

11 Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all.

“Christ is ALL and is in ALL”….. Så Paulus räknar upp ALLA, hela mänskligheten, det är inga hedningar, inga judar, inga barbarer, inga omskärda, eller icke oomskärda, men Kristus är ALLT och I ALLA, Jesus är i ALLT, I ALLA!!!!

ADAM VS JESUS

Okej Augustine trodde att ALLA blev syndiga genom det Adam gjorde. Men han hade inte någon tro på att det som Jesus gjorde var för ALLA.

Problemet är att Paulus säger att detta i Rom 5:15 (ampc);

15 But God’s free gift is not at all to be compared to the trespass [His grace is out of all proportion to the fall of man]. For if many died through one man’s falling away (his lapse, his offense), much more profusely did God’s grace and the free gift [that comes] through the undeserved favor of the one Man Jesus Christ abound and overflow to and for [the benefit of] many.

Att man kan inte ens jämföra det som Jesus har gjort för ALLA, med det som hände alla i Adam.

16 Nor is the free gift at all to be compared to the effect of that one [man’s] sin. For the sentence [following the trespass] of one [man] brought condemnation, whereas the free gift [following] many transgressions brings justification ([j]an act of righteousness).

AT ALL TO BE COMPARED

18 Well then, as one man’s trespass [one man’s false step and falling away led] to condemnation for all men, so one Man’s act of righteousness [leads] to acquittal and right standing with God and life for all men.

ALLA har redan liv i Kristus och ALLA är redan rättfärdiga i Jesus, de vet bara inte om det. De lever inte efter den sanningen.

Nu detta är en PARADOX, JA ALLA ÄR DÖDA i Adam, vi måste komma ihåg Romarbrevet kapitel 2-4, ALLA har fallit kort ifrån Guds härlighet, alla har dött. ingen är värdig etc…. Men samtidigt är det också en sanning i att alla är rättfärdig, förlåtna och har liv i Kristus. Och detta är pga vad Jesus Kristus har gjort på korset, hans underbara nåd och ovillkorliga kärlek.

Men Max…. Då säger du att alla kommer inte komma till helvetet…. Jo klart folk kommer komma till helvetet, om de inte accepterar dessa goda nyheter och sanning vilket är Christ in you the hope of glory.

Paulus till och med säger:

1 Corinthians 15:21-22Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

21 For since [it was] through a man that death [came into the world, it is] also through a Man that the resurrection of the dead [has come].
22 For just as [because of their [a]union of nature] in Adam all people die, so also [by virtue of their [b]union of nature] shall all in Christ be made alive.

Paulus sa också i sin topic of ELECTION i rom 11:

32 For God has bound everyone over to disobedience so that he may have mercy on them ALL.

so that he may have mercy on them ALL, alltså HELA mänskligheten.

Johannes döparen sa till och med “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the WORLD!”. (jo9hn 1:29)

Jesus tog bort hela världens synd!

Jag menar om vi ska vara extrema här så säger faktiskt Paulus detta:

Romans 11:26New International Version (NIV)

26 and in this way[a] all Israel will be saved. As it is written:

“The deliverer will come from Zion;
he will turn godlessness away from Jacob.

Jag vet att vi gillar att ignorera sådana verser, men dem finns där…

Men vad menar det? Jo det betyder att frälsningen är HÄR för hela jorden, JESUS HAR GJORT DET, Jesus har inkluderat mänskligheten…. Det ända folk behöver göra nu, är att acceptera denna sanning och tro på det, eftersom du är frälst AV NÅD och GENOM TRO (ep 2:8)… Men denna tro är inte av dig själv…. Utan ifrån Jesus.

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Gud uppenbareade sin son (Jesus) i Paulus….. Detta är vad som hände på Damaskus när helige Ande manifesterades så galet starkt över Paulus att han föll av hästen och blev blind….

”The Self-revealing of the Word is in every dimension – above, in creation; below, in the Incarnation; in the depth, in Hades; in the breadth, throughout the world. All things have been filled with the knowledge of God.” – athanasius

Gud är en self-revealing Gud…. Det är denna uppenbarelsen som kommer få oss karismatiker få en äkta uppenbarelse om nåd…. Lagen, strävan och att det är upp till oss att uppehålla vår andlighet kommer falla av och vi kommer få en uppenbarelse om hur Gud är en Gud som uppenbarar sig själv, eftersom han är god och eftersom han älskar oss…..

Vet du varför vi ofta strävar efter Gud? Det är för att vi inte har tro i att Gud är god, om vi visste hur god Gud är, så hade vi kunnat vila i att när jag går upp och predikar så kommer hela himlen att manifestera med full väckelsekraft, eftersom jag är älskad av en perfekt, Fader, jag har nu Jesus relation med honom och Gud är god och han älskar att uppenbara sig själv och manifestera sig själv runt mig, genom mig och i mig.

Ser du hur detta är 100% nåd? Ser du hur detta är 100% Jesus? Ser du hur den religösa anden som ÄLSKAR separation, lagen och annat skit, hur den blir strypt… Detta meddelande, detta evangelium av nåd stryper den religösa anden….

Separation.

Den religösa anden ÄLSKAR separation. Det är bara att kolla på, vad gör de flesta religösa människor? Jo de isolerar sig själva, nästan alla religösa sekter tillåter inte nya människor att komma, de är väldigt exkluderande.

Nu även om bibeln pratar om hur alla är inkluderade, alla är i kristus etc… Så lägger Paulus även fram hälsosamma gränser… Där han säger gift dig inte med någon som är okristen, lev inte som världen, även då du är i värlen, don´t be like a pagan. Etc etc etc…..

Men samtidigt så säger bibeln att Jesus har försonat ALLA saker i sig själv:

Colossians 1:19-20New International Version (NIV)

19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

I Jesus inkarnation så har han “fully emersed” allt det materiella, han har nu försonat ALLA saker till sig själv, vare sig det är i himlen eller på jorden. Vi ber ofta “helige ande jag välkomnar dig”, men sanningen är att det är helige Anden som har välkomnat dig, bibeln säger “you got peace, joy and rightousness in the holy Ghost”, du är i anden. Rom 8:9 säger till och med “you are no longer in the realm of the flesh, but in the realm of the spirit”, varför? Jo för du har helige Anden i dig, du är i helige Anden. Just nu när du läser detta så är hela ditt hus uppslukat i kristus, hela ditt hus är fullt av helige Andens närvaro, hans tjocka tunga härlighet är överallt runt omkring dig. Ep 2:6 säger till och med “God has raised you up and seated you in heavenly places in Christ”, ordet “places” finns inte med i grekiskan utan är något teologer har satt dit, utan sanningen är att du sitter just nu i himlen i kristus, himlen är i kristus…. Kristus är i dig, därfär är också hela himlen i dig.

Plato’s filosofi var att Gud var någotstans långt bort, bortom universum och på ett sätt är det sant då han håller hela universum i sin hand, men samtidigt så fyller han ALLT, det finns ingen plats där han inte är…. David hade denna uppenbarelsen (innan Jesus). Han sa vart kan jag springa ifrån din Ande? Om jag gör min säng i helvetet, där är du, om jag går upp till himlen, där är du… Psalm 139;7-8,

Col 1:17 säger till och med att Jesus håller ALLA saker tillsammans, tänk dig att varje atom, varje molekyl, varje cell håller Jesus tillsammans just nu. Fattar du hur full du är av Jesus, fattar du hur mycket härlighet det är överallt?!?!?

Jesus är även den personen som SKAPADE ALLT enligt Kol 1… Det står att ALLA saker var skapade AV HONOM, GENOM HONOM och FÖR HONOM. Ser du hur allt pekar på Jesus?

Många karismatiker tycker att teologi är “tråkigt” för de finner inte mycket övernaturliga saker inom paulus texter, men vad de inte förstår är att JESUS är det mest övernaturliga av ALLT.

Bibeln säger till och med “we have all things in him”… Vi har ALLT i honom… Ser du hur ALLT pekar på Jesus och hans underbara och kärleksfulla nåd? Ser du hur vi har predikat ett meddelande som är helt kraftlöst, som är full av kompromiss, som inte har något med kärlek att göra, ett meddelande som är exkluderande….

“We don’t make Him part of our lives; Jesus has already made us part of His. Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.” – C Baxter Kruger

Paulus säger också att Gud är över alla, grekiskan pratar mer om hur Gud är ALLAS Gud vare sig de vill det eller inte hahaha…

Romans 9:5New International Version (NIV)

5 Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised! Amen.

1 Corinthians 15:28 ►

New International Version
When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.

“So that God may be ALL in ALL”

Så Gud kan vara ALLT i ALLA.

Romans 11:36New International Version (NIV)

36 For from him and through him and for him are all things.
To him be the glory forever! Amen.

För från JESUS, genom JESUS och för JESUS är ALLA saker!!

1 Corinthians 8:6New International Version (NIV)

6 yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.

1 Corinthians 12:6New International Version (NIV)

6 There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work.

Gud jobbar i ALLA….

Men Max… Vi var ju separerade ifrån Gud….

1. Gud separerade aldrig sig själv ifrån oss, utan VI separerade oss ifrån honom som jag redan sagt i våra hjärtan och sinnen pga synd “col 1:21, ep 4:18″… Men Gud har gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, samt kristus sinne och han har nu gjort vårat hjärta heligt och satt lagen i våra hjärtan (heb 8:10).

En annan sak jag själv har funderat över, inte hört någon prata om detta utan är bara funderingar jag har själv är. I gamla testamentet när en högste präst gick in i det allra heligaste av heliga. Om de hade en enda synd i sitt liv och gick in i det allra heligaste av helige så dog de. 1 cor 1:30 säger att Jesus är vår sanctification i NASB…. Och att vi är sanctified 1 cor 1:2, heb 10:10, samt heb 10:14 NASB (där det står att vi är perfekta också).

Om vi inte var sanctified, då vi nu är templet av den helige Anden, då hade vi dött av att ha det allra heligate av heliga i oss, vi måste vara 100% sanctified annars dör vi… På samma sätt tror jag nu att eftersom Jesus är vår sanctifiction och alla är i kristus vare sig de vet om det eller inte… Så tänker jag…. Det kanske är därför vi kan be för dem och de kan uppleva den helige anden och bli fyllda med helige Anden, innan de tar emot jesus (utan att dö).

Jesaja profeterar även om hur helande  är ifrån korset “by his wounds we are healed”….. Om inte ALLA var inkluderade i det Jesus gjorde på korset, hur kan då ofrälsta bli helade?

Bara en tanke….

Min poäng är…. Det finns inte längre någon separation, du är nu en ande med Gud, Gud är nämre dig än din egna själ, han älskar dig och njuter av din närvaro. Hans tjocka härlighet flödar genom dig som strömmar av levande vatten, som fountains of life….

Penal Substitution

Den religösa Anden försöker få oss att tro på separation i ALLT…

Så en demonisk idée skedde under reformationen…. Denna idée kallas för penal substitution…. Det är alltså idéen av att Gud separerades ifrån Jesus på korset… SER DU HUR VI TROR ATT ALLT ÄR SEPARATION?!?!?!?! Ser du hur plato har förstört vårat budskap och fått oss att tro på massa skit?!?

Anyway… Du kanske tänker på bibelversen “God, God why have thou forsaken me?”

Och det förstår jag, det gör de flesta…. Men lämnade Gud verkligen Jesus på korset?

1. Folk säger ofta “amen Gud dömde (punished) Jesus”, men jesus sa “Fadern har gett allt dömande till mig”, sen säger Jesus “men jag har inte kommit för att dömma, men för att FRÄLSA världen”…

2. Jesus säger “Jag och Fadern är ett”.

3. Paulus säger till och med i 2 cor 5:19 att “Gud var i Jesus” när Jesus förosnade kosmos till sig själv.

4. Att tro att Gud lämnade Jesus pga synd är 1. Att antingen säga att synd är större och starkare än treenigheten eller 2. Att säga att Gud är rädd för synd…. Vilket vi ser i habakkuk 1:13 att Gud inte är…. Gud hatar synd men han är inte rädd för synd….

Jaaaa men Max… Jesus säger fortfarande att Gud lämnade honom? – Jesus citerar en psalm som handlar om messias, han citerar pslam 22:1 och i samma psalm står det att Gud aldrig skulle gömma sitt ansikte mot Jesus…. (vers 24)….

Så varför säger Jesus så då? 1. För att fulfill a prophetic psalm…. Vilket är psalm 22, i denna psalm pratar david om hur de kommer gamble om messias kläder, vilket också händer….. Alltså när Jesus säger “father father, why have thou forsaken me?” Jesus säger helt enkelt “JAG ÄR MESSIAS!!!!”….

Så om vi ska tro på att Fadern lämnade Jesus på korset, måste vi ignorera resten av HELA psalm 22, vi måste ignorea, paulus vers 2 cor 5:19, vi måste ignorera habakkuk 1:13, vi måste ignoerera att Jesus säger att Fadern och han är ett…

Det är viktigt att komma ihåg att ingen innan 1500 talet trodde på penal substitution, inte ens augustine (som älskade separation)….

Ja men Max!!! Gud straffde ju Jesus….

För att göra det simpelt för oss, JESUS DOG FÖR OSS. Jesus dog inte för Gud….

Vi tar högste prästerna i gamla testamentet som exempel, de offrade ett lamm för HELA israel alltså ALLA, på samma sätt är Jesus vår högste präst nu enligt hebreerbrevet och han är också det ultimata lammet för HELA VÄRLDEN. När högste prästerna offrade ett lamm i gamla testamentet, var lammet ett substitute på det sätt att Gud satte sin vrede, ilska och straff på lammet? Nej…. Lammets blod renade folket i israel ifrån deras synd….. På samma sätt straffade inte Gud sin egna son på korset. Det finns faktiskt inte en enda bibelvers i hela nya testamentet som säger att Gud straffade Jesus….

Ja men max Jesaja 53!!!! Jesaja 53 säger bara “straff och straffa” för att NIV’s teologer tror på penal substitution… Dem hebreiska orden betyder wounded…. Enda gången det står “punished” i hebreiskan är i vers 4… Där det står “vi ansåg honom vara straffad för våra synder etc…” Så vi såg honom som straffad men han var inte straffad och vers 10 måste vi läsa i kontext av vers 4, att “it did please God” för Gud visste vad detta skulle göra för mänskligheten, hur de skulle inkludera mänskligheten in i sig själv genom detta….

Guds vrede har alltid varit emot synd själv…. Vi ser detta i Rom 9:13 (som hyper calvanister tar helt ur sin kontext)….. Easu representerar den syndiga adam naturen och Isak symboliserar Jesus, kom ihåg att hans nanmn senare blev israel och att han bar på fröet, löftet av jesus…

Romans 1:18King James Version (KJV)
18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness

Guds vrede var inte emot oss, utan Guds vrede var emot ogudaktighet och orättfärdighet. Alltså Guds vrede var emot synd.

Helt enkelt… Jesus dog inte för Gud… Jesus dog inte för att ta bort ilskan ifrån en blodtörstig Gud…. Utan Jesus dog för oss… För att rena OSS ifrån synden genom hans blod, för att döda oss, så att vi kunde bli fria ifrån lagen (vi dog i kristus kropp ifrån lagen rom 7:4)…. Så att vi kunde bli nya skapelser etc…..

Däremot kommer ALLA, både levande och döda bli dömda av Gud när Jesus kommer tillbaka på domens dag.

Conclusion

Jag tror att allt är skapad av Jesus, genom Jesus och för Jesus till Jesus härlighet, Jag tror att Jesus är allt och i ALLA, jag tror att Jesus har försonat och förlåtit ALLA, jag tror att Jesus har försonat ALLA SAKER, vare sig det är i himlen eller på jorden, jag tror att jesus dog som mänskligheten, jag tror att jesus alltså inte bara dog för oss men också som oss. Jag tror att vi är i Jesus och Jesus är i oss. Jag tror att Jesus håller alla saker tillsammans, jag tror att fullheten av Gud är i Jesus (col 2:9)… Jag tror helt enkelt att allt är JESUS JESUS JESUS…..

Men Max…. Hur tänker du kring original sin och total depravity? Inte har du väl gått och blivit en pelagian? – Nej absolut inte, pelaganism är en villolära. Det jag ser är helt enkelt en paradox mellan subjektiv och objektiv sanning i Kristus. Alltså jag tror inte det är vi i vår egna styrka som väljer Gud eller väljer vår frälsning, utan “God saves us single-handedly”. För att förklara detta bättre ska jag  citera ett blogginlägg jag skrev för ett par år sedan:

THE BONDAGE AND IDOL OF THE FREE WILL.

okej så är det vi som väljer Jesus?

Enligt mig borde detta svara på allt:

Jesus säger “apart from me you can do NOTHING” alltså utan jesus kan du inte göra något och det betyder verkligen du kan inte göra ett skit utan Jesus… ALLT ÄR JESUS. Det är därför Paulus sa i the message “I quit being a law man, so that i could be Gods man and i fully identified myself with Jesus Christ” (gal 2:17-19)

Det är så viktigt att vi vilar i Kristus… Heb 4 säger att det finns fortfarande en sabbathsvila nu i nya testamentet men den är i kristus, därefter sträva in i hans vila!!! Vila i de löfterna, i den sanningen som du har i Jesus… Till och med i gamla testamentet så ville Gud döda folk för att de arbetade på sabbaten…. Detta är hur seriöst Gud tar vila…. Så vi borde nog ta den vilan i kristus och hans nåd seriöst också…

RT Kendell sa t.ex att en utav de religösa idolerna han brukade ha i sitt liv var idolen av vår egna fria vilja. Han säger att han brukade tro såhär:

“If I were to make it up to heaven, it would be up to me. “God has done all He can for you, now it is up to you”.

Blogginlägget är på engelska:

“The flavor of faith is rest. Not willpower. This was a CORE, lifelong message of Martin Luther. His book Bondage of the Will was a cornerstone for the Reformation. All the major Reformers – Calvin, Zwingli, etc. Agreed with him in this battle against the idol of the will.

You see the human will is one of the biggest idols of the church. Will power fuels religion.

All the Israelites exercised an independent will apart from God and they died out in the desert. Yes, you have a human will. But it is not “free” apart from JESUS CHRIST. You cannot even force yourself to be a son of God. When you were born-again, you were born a son. You didn’t chose Him, He chose you, In the same way, you don’t climb yourself into kingdom miracles or mystical experiences. It’s all a gift of grace showered on us. Because he is a God daddy!

Children of God are those, “Who are born, not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God” (John 1:13, DRB).

OF HIS OWN WILL he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures (Jas. 1:18 ESV).

If you really want to get technical about it, you were not even saved because of your “decision for Christ” but because of His “decision for you.” You were in His heart and imagination from before the world was created. He is the Lamb that was slain from the foundation of the world.

Ephesians 1:3-6,9 King James Version (KJV)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved…… Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

Thank goodness salvation had nothing to do with us otherwise we’d all be screwed.

“Making known to us the mystery (secret) of His will (of His plan, of His purpose). [And it is this:] In accordance with His good pleasure (His merciful intention) which He had previously purposed and set forth in Him, [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth. (Ephesians 1:9-10 AMP)

JB Phillips translation! “For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfillment in him.”

Don’t see so much of my will there, more about him….It’s all about His predetermination, His will and His accomplishment. If the so-called “free” will even exists, who would want it? What are you going to choose apart from God? You have been grafted completely into His will. Now, His Spirit owns and possesses you. Paul called himself a doulos – a slave – in fact, he was a slave to love. He was ruled and overmastered by the love of God.

AS a new creation Norman Grubb says “God changes our “want”, and the will follows spontaneously. Once God has captured our wills by drawing us back to Himself through Christ, then it is He in us who “wills and does of His good pleasure.” – Norman Grubb, “Romans 7.” (Sermon recording).

It would be a fearful thing to trust in our own efforts. Charles Spurgeon says:

“….. And I will go as far as Martin Luther, in that strong assertion of his, where he says, “If any man doth ascribe of salvation, even the very least, to the free will of man, he knoweth nothing of grace, and he hath not learnt Jesus Christ aright.” It may seem a harsh sentiment; but he who in his soul believes that man does of his own free will turn to God, cannot have been taught of God, for that is one of the first principles taught us when God begins with us, that we have neither will nor power, but that He gives both; that He is “Alpha and Omega” in the salvation of men.”- Charles Spurgeon, “Free Will a Slave.” (1855 Sermon).

Charles Spurgeon also tells us how this works in a beautiful way!

“Well can I remember the manner in which I learned the doctrines of grace in a single instant. Born, as all of us are by nature, an Arminian, I still believed the old things I had heard continually from the pulpit, and did not see the grace of God. When I was coming to Christ, I thought I was doing it all myself, and though I sought the Lord earnestly, I had no idea the Lord was seeking me. I do not think the young convert is at first aware of this. I can recall the very day and hour when first I received those truths in my own soul-when they were, as John Bunyan says, burnt into my heart as with a hot iron, and I can recollect how I felt that I had grown on a sudden from a babe into a man-that I had made progress in Scriptural knowledge, through having found, once for all, the clue to the truth of God. One week-night, when I was sitting in the house of God, I was not thinking much about the preacher’s sermon, for I did not believe it. The thought struck me, How did you come to be a Christian? I sought the Lord. But how did you come to seek the Lord? The truth flashed across my mind in a moment- I should not have sought Him unless there had been some previous influence in my mind to make me seek Him. I prayed, thought I, but then I asked myself, How came I to pray? I was induced to pray by reading the Scriptures. How came I to read the Scriptures? I did read them, but what led me to do so? Then, in a moment, I saw that God was at the bottom of it all, and that He was the Author of my faith, and so the whole doctrine of grace opened up to me, and from that doctrine I have not departed to this day, and I desire to make this my constant confession, “I ascribe my change wholly to God.” – “Spurgeon – a defense of Calvinism”.”

Varför är inte alla frälsta redan?

Så Max… Om alla är i kristus och Gud vill att alla ska bli frälsta (som bibeln säger i 1 tim 2:4 säger) och vi inte är dem som frälser oss själva utan Gud som uppenbarar sig för oss och Gud som för oss till frälsning (vilket bibeln också säger, Gods goodness leads us to repentence, the holy Spirit convicts us of sin and righteousness, Guds änglar brings in the harvest etc)….. Hur kommer det sig då att alla inte är frälsta?

Jo för vi har en FIENDE och han har gjort så att folk är blinda för sanningen och denna fiende är SATAN….. (2 cor 4:4)….

 

You have Died with Christ and you are now living in New Creation Realities

Died with Christ
Romans 6:5 (Weymouth)
For since we have become one with Him by sharing in His death,
we shall also be one with Him by sharing in His resurrection.
Romans 6:5 (Mirror)
We were like seeds planted together in the same soil,
to be raised up to life together.
If we were included in His death
we are equally included in His resurrection.

Romans 6:6 (Amplified)
We know that our old (unrenewed) self was nailed to the cross
with Him in order that [our] body [which is the instrument]
of sin might be made ineffective and inactive for evil,
that we might no longer be the slaves of sin.
Romans 6:6 (Mirror)
We perceive that our old identity was co-crucified
together with Him, this concludes that the vehicle
that accommodated sin in us, was scrapped and
rendered entirely useless. Our slavery to sin has
come to an end.

Romans 6:8 (Weymouth)
But, seeing that we have died with Christ,
we believe that we shall also live with Him;
Romans 6:8 (Mirror)
Faith sees us joined in His death and
alive with Him in His resurrection.

Galatians 2:20 (Amplified)
I have been crucified with Christ [in Him
I have shared His crucifixion]; it is no longer
I who live, but Christ (the Messiah) lives in me;
and the life I now live in the body I live by faith
in (by adherence to and reliance on and complete
trust in) the Son of God, Who loved me and gave
Himself up for me.
Galatians 2:20 (Mirror)
The terms, co-crucified and co-alive defines me now.
Christ in me and I in Him! (John 14:20)
His sacrificial love is evidence of His persuasion
of my righteousness! (He believes in my innocence;
it would be offensive to continue to seek to be justified
by personal effort!)

2 Corinthians 5:14 (Amplified Bible)
For the love of Christ controls and urges and impels us,
because we are of the opinion and conviction
that [if] One died for all, then all died;
2 Corinthians 5:14 (Weymouth)
For the love of Christ overmasters us, the conclusion
at which we have arrived being this–
that One having died for all,
His death was their death,
2 Corinthians 5:14 (Young’s Literal Translation)
for the love of the Christ doth constrain us, having judged thus:
that if one for all died, then the whole died,

Colossians 2:20 (Amplified Bible)
If then you have died with Christ to material
ways of looking at things and have escaped from the world’s
crude and elemental notions and teachings of externalism,
why do you live as if you still belong to the world?
[Why do you submit to rules and regulations?–such as]
Colossians 3:1 (Amplified Bible)
IF THEN you have been raised with Christ
[to a new life, thus sharing His resurrection from the dead],
aim at and seek the [rich, eternal treasures] that are above,
where Christ is, seated at the right hand of God.

Colossians 2:20 (Mirror)
If it is true that you were included in Christ’s death,
then the religious systems of this world with
its rules and regulations no longer applies to you.
What further relevance would there be for you to
continue to live under the influence of man’s doctrines and ideas?
Colossians 3:1 (Mirror)
You are raised together with Christ! Now pursue with persuasion
the consequence of your co-inclusion in Christ.
Relocate yourself mentally! Engage your thoughts with throne room
realities; His resurrection co-raised you to the same position of
authority, seated in the strength of God’s right hand.

Colossians 3:3 (Weymouth)
For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
Colossians 3:3 (Mirror)
Your union with His death broke the association with that world;
the secret of your life now is the fact that you are wrapped up
with Christ in God. (Occupy your mind with this new order of life;
you have died, your new life is hid in oneness with Christ in God.
The secret of your life is your union with Christ in God.)
—————————————————————————-
New Creation

2 Corinthians 5:17 (Amplified)
(17) Therefore if any person is [ingrafted] in Christ (the Messiah)
he is a new creation (a new creature altogether);
the old [previous moral and spiritual condition] has passed away.
Behold, the fresh and new has come!
2 Corinthians 5:17 (CJB)
(17) Therefore, if anyone is united with the Messiah,
he is a new creation –the old has passed;
look, what has come is fresh and new!
——–

Galatians 6:14-15 (Amplified)
(14) But far be it from me to glory [in anything or anyone]
except in the cross of our Lord Jesus Christ (the Messiah)
through Whom the world has been crucified to me, and I to the world!
(15) For neither is circumcision [now] of any importance,
nor uncircumcision, but [only] a new creation [the result of a
new birth and a new nature in Christ Jesus, the Messiah].
Galatians 6:14-15 (Mirror)
(14) May my boasting be in nothing but in the cross
of our Lord Jesus Christ, through whom the world has
been crucified to me and I to the world. The religious-
systems and applause of this world have no appeal to me.
As far as they are concerned, I am like a dead man.
(15) What really matters is not whether you are
circumcised or not, but that you are made a
new person in Christ. (Which is exactly what
the Gospel of faith announces.)

——-

Colossians 3:9-11 (Amplified)
(9) Do not lie to one another, for you have stripped
off the old (unregenerate) self with its evil practices,
(10) And have clothed yourselves with the new
[spiritual self], which is [ever in the process of being]
renewed and remolded into [fuller and more perfect
knowledge upon] knowledge after the image (the
likeness) of Him Who created it.
(11) [In this new creation all distinctions vanish.]
There is no room for and there can be neither Greek nor Jew,
circumcised nor uncircumcised, [nor difference between nations
whether alien] barbarians or Scythians [who are the most savage
of all], nor slave or free man; but Christ is all and in all
[everything and everywhere, to all men, without distinction of person].
Colossians 3:9-11 (Mirror)
(9) We are no longer obliged to live under the rule of a sinful nature,
neither are we cheating anyone through false pretensions,
(10) but we stand fully identified in the new creation renewed
in knowledge according to the pattern of the exact image of our Creator.
(11) The revelation of Christ in us gives identity to the
individual beyond anything anyone could ever be as a Greek
or a Jew, American or African, foreigner or famous, male or
female, King or pawn. (In seeing Him not just recorded in
history but revealed in us, we discover the face of our birth as
in a mirror!) From now on everyone is defined by Christ; everyone is
represented in Christ.

Entusiasm, transer och helig berusning genom kyrkans historia.

I Sverige så växer många upp i en väldigt trygg miljö, många som har växt upp i kyrkan, har levt lite i en trygg kyrk-bubbla i trygga Sverige. Vi kan se att många svenskar idag blir livrädda när förändring sker, t.ex nu när många flyktingar har strömmat in till Sverige, så kan vi se att det är väldigt många som nästintill har fått panik utav detta.

Vi kan se lite samma fenomen i kyrkan idag… Kyrkan i Sverige är allmänt känd för att vara en väldigt andligt torr kyrka, runt om i hela världen. (Jag är ledsen om jag förlolämpar någon genom detta uttalade) men så fort jag pratar med någon som har gjort mission till Sverige eller hälsat på kyrkor i Sverige, så pratar dem alltid om hur jobbigt det var i Sverige, hur torrt det andliga-klimatet var.

Gud kommer dock att komma på ett extremt starkt sätt över Sverige och när detta händer så kommer det, precis som i alla andra väckelser, ske mycket entusiasm, andliga manifestationer och annat. För att hjälpa kristna i kyrkan, speciellt dem som kanske inte vill ha en förändring i kyrkan, så tänkte jag kolla på tidigare väckelser genom historian, där vi ser mycket entusiasm, andliga manifestationer men även väldigt mycket frukt.

Jag säger inte att man måste manifestera sig i Anden när Gud kommer med sin kraft, men, när Gud kommer i kraft, så har jag en erfarenhet personligen att folk på ett eller annat sett får en manifestation av Anden.

Manifestationer under The First Great Awakening:
Jag tänkte börja med att prata om Jonathan Edwards som var en utav huvudpersonerna i väckelsen som kallades för “the first great awekening”.

Jonathan Edwards beskriver själv väckelsen under åren 1740-1742 såhär: “It was a very frequent thing to see a house full of outcries, faintings, convulsions, and such like, both with distress, and also with admiration and joy”

Jonathans fru Sarah Edwards var en riktigt helige Ande galning, hon visade ofta tecken på entusiasm, en gång på ett möte i 1742, så stannade hon kvar i över 3 timmar efter mötet eftersom hennes “bodily strenght was overcome” hon var så full av glädje och tacksägelse till Herren att hon nästan betedde sig berusad, eller som hon kallar det, så talade hon med folk på ett “in a very earnest matter”.

Hon var fortfarande så exalterad nästa dag att hon knappt kunde göra sina vardagliga sysslor, under Jonathans predikan, så föll Sarah omkull ifrån stolen för hon var under den helige Andens kraft på ett sådant starkt sätt, så folk var tvungna att hjälpa henne upp om och om igen upp på stolen. Hon berättade även om hur hon “earnestly she shared with them her sense of God’s wonderful grace towards her in redeeming her from hell.” under nästa hymn så försökte hon “leaped spontaneously from her chair, feeling as if she were ascending to Heaven.” under nästa hymn så var hon på golvet och kunde inte röra sig och de fick ta henne till beds.

Edwards fru var senare helt bort i den helige Anden i över 4 timmar. Sarah beskrev det som ‘the sweetest night I ever had in my life,’. Jonathan själv beskrev sin fru såhär: “Now if such things are enthusiasm, and the fruits of a distempered brain, let my brain be evermore possessed of that happy distemper! If this be distraction, I pray God that the world of mankind may be all seized with this benign, meek, beneficent, beatifical, glorious distraction!”

En utav Jonathan Edwards lärljungar Samuel Buell brukade ha många som upplevde ekstatiska upplevelser medans han predikade, han predikade med en sådan frihet emot det religösa slaveriet att de andra väckelse evangelisterna trodde att det var ifrån satan.

Dem skrev: “There were some instances of persons lying in a sort of trance, remaining for perhaps a whole twenty-four hours motionless…but in the meantime under strong imaginations, as though they went to Heaven, and had there a vision of glorious and delightful objects. But when the people were raised to this height, Satan took the advantage …a great deal of caution and pains were found necessary to keep the people, many of them, from running wild”. Referens: Jonathan Edwards, “Personal Narrative,” Jonathan Edwards: Letters and Personal Writings, edited by George S. Claghorn (New Haven: Yale, 1998), Sida 117.

Under Jonathans dagar så var andliga manifestationer såsom transer, visioner, skaka, falla omkull i Anden något som de kallade för “entusiasm”. Ordet entusiasm kom till under 1600-talet och kommer ifrån det grekiska ordet “theos”, vilket betyder “to be filled with or inspired by God.”.

Under Jonathans möten och under väckelsen så var det många övernaturliga vågor av glädje vilket folk idag hade kallat för “heligt skratt” eller “helig berusning”. Jonathan beskrev det såhär: “Their joyful surprise has caused their hearts as it were to leap, so that they have been ready to break forth into laughter, tearing often at the same time issuing like a flood, and intermingling a loud weeping.” – Referens: boken “Edwards, Jonathan Edwards on Revival.”

Men strax därefter så började kyrkan och många cessationister att kritisera Jonathans möten (cessationism är en demonisk lära, som lär ut att de karismatiska gåvorna dog ut med urkyrkan, de är väldigt anti-manifestationer och vi ser dem även starkt idag, speciellt ledare som John Macarthur som leder en konferans som heter Strange-Fire, där deras huvudfråga är att kriticera den karimsatiska rörelsen).

Efter att många cessationister hade kriticerat Jonathan (Charles Chauncy), var en utav kritikerna, så började Jonathan bli mer anti de andliga manifestationerna själv, men såfort han blev anti manifestationer, så dog väckelsen snart ut.

Vi kan se igen och igen att när människor slutar att tilltåta den helige Ande att flöda fritt och ha sin väg, så brukar väckelserna väldigt snabbt dö ut.

Men för att få er att förstå hur vilda Jonathan Edwards möten var så måste vi ju givetvis checka in hans kritiker, en utav hans största religösa kritiker var Chauncy, han beskrev Jonathan Edwards möten såhär: ““swooning away and falling to the Ground, where Persons have lain, for a Time, speechless and motionless; bitter Shriekings and Screamings; Convulsion-like Tremblings and Agitations, Strugglings and Tumblings, having raptures and transports” För att få er att förstå, ordet “rapture” har inget med “left behind” filmerna att göra i denna kontext, då den teologi inte ens fanns på den tiden och var inte utlärd utav någon väckelseevangelist under 1600-1800 talet. Utan ordet Rapture inom den katoliska världen var den högsta nivån av bön, det var då man började sväva eller hamnade i en trans eller kom in i en öppen vision av himlen. Men i denna kontext så tror jag att Rapture används mer istället för ordet trans.

Chauncy sa att många “shew this Joy by clapping of Hands, by jumping up and down, by Congratulations in the Way of Kissing, by breaking out into hearty loud Laughter.” Men han såg även att många manifesterade sig på detta vis – “swoonings,and out-cries, and Screamings, so like to these same Effects under Terror, that it han’t been known, whether persons were in Joy or Sorrow.”

I ett hem-möte så såg Chauncy 2 par kvinnor som föll in i en trans samtidigt han beskriver det såhär: “depriv’d of their bodily Strength; but yet, were by Turns able to speak, which they did….”Nästa kväll så hände detta kvinnan, hon:“fell down unable to walk…(and) continued in a Sort of Extasie, either lying as though in a Sleep, or uttering extatic Expressions of Joy, of the Love of Christ, and of Love to Him; of Concern for the Souls of Sinners, and the like.” Referens: Charles Chauncy, Seasonable Thoughts on the State of Religion in New England (Boston, 1743; reprint edition Hicksville, NY: Regina Press, 1975), sida – 126-129.

Problemet idag är att många människor i kyrkan är väldigt rädda för manifestationer, de är rädda för att få något demoniskt istället för den helige Anden, problemet här är tillit. Bibeln själv säger i Luke 11:11 – “Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead?”, om du frågar Fadern om den Helige Anden så kommer han inte ge dig en orm. Du behöver inte vara orolig. Självklart säger jag inte att alla manifestationer är ifrån Gud, jag säger inte heller att vi inte ska testa andarna. Men samtidigt måste vi lita på våran Fader att han kommer att beskydda oss. Väckelse helande evangelisten AA Allen sa såhär: “If you are walking with Jesus, in the Spirit, you need not fear going too far. No believer has gone as far as God wants him to go.” Referens – A.A. Allen, The Price of God’s Miracle Working Power (1950).

Kyrkan har alltid varit full med manifestationer, t.ex Quakers fick sitt namn för att dem var kända för att skaka under Guds kraft, dem såg helanden, visioner, profeterade och även då deras ledare George Fox var ganska anti att tala i tungor så har dem även folk idag inom Quaker rörelsen som talar i tungotal.

Second Great Awekning och dess manifestationer:
Charles Finney I “the secend great Awekening” var en väckelse predikant och vi kan se hur han berättar om sitt dop i den helige Anden: “like a wave of electricity, going through and through me,” precis därefter så berättar Charles att en väldigt stel och seriös äldstepräst “fell into a most spasmodic laughter. It seemed as if it was impossible for him to keep from laughing from the very bottom of his heart.” Referens – Charles G. Finney, The Autobiography of Charles Finney (Minneapolis: Bethany House, Inc., 1977), sida 21-22.Engång när Finney predikade så kom Guds kraft så starkt att 400 personer föll omkull på golvet samtidigt och kunde inte röra sig, Finney hade bara predikat i 15 minuter när detta hände. Finney svarade det som hände med att säga: “In every age of the Church, cases have occurred in which persons have had such clear manifestations of Divine truth as to prostrate their physical strength entirely…. The veil seems to be removed from the mind, and the truth is seen much as we suppose it to be when the spirit is disembodied. No wonder this should overpower the body.” Referens: Francis MacNutt, The Power to Heal (Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 1977), sida 200.

De galna metodisterna:
Detta är hur John Wesley och Whitefileds möten beskrivs av en nyfrälst Metodist 1807: “I thought they were distracted, such fools I’d never seen. They’d stamp and clap and tremble, and wail and cry and scream.” ett möte år 1776 beskrivs såhär: “the assembly appeared to be all in confusion, and must seem to one at a little distance more like a drunken rabble than the worshippers of God.” Referens – “Shouting Methodists” (Jesus Army/Jesus Fellowship Church), http://www.jesus.org.uk/ja/mag_revivalfires_methodists.shtml
Benjamin Abbott var tillexempel en galen metodist som brukade se väldigt mycket entusiasm när han predikade han till och med brukade falla ihop på golvet själv när han predikade eller bad. Han beskrev sina möten själv såhär: “many fell under the mighty power of God, like dead men.” Referens – Ann Taves, Fits, Trances, and Visions (Princeton: Princeton University Press, 1999), sida 92-93.
John Wesley beskriver till och med sina egna möten såhär i sin dagbok:
Limerick in 1762—“Many more were brought to the birth. All were in floods of tears, cried, prayed, roared aloud, all of them lying on the ground.”
Newcastle in 1772—“An eminent backslider came into my mind, and I broke off abruptly… ‘Is James Watson here? If he be, shew thy power.’ Down dropped James Watson like a stone.”
Coleford in 1784—“When I began to pray, the flame broke out. Many cried aloud, many sank to the ground, many trembled exceedingly.”
Alla manifestationer som så många idag attackerar och säger att de kommer ifrån Azusa väckelsen eller Toronto väckelsen ser vi både inom presbyteriena, baptisterna, metodisterna, the first och the sencond awekning.
Helig Berusning:
Helig berusning är något vi har sett genom hela kyrkans historia. T.ex under A.D 355, så hade dem något som dem kallade för “love feasts”. Där dem brukade ta nattvarden med riktigt vin, det var ju naturligtvis några lagiska, dualister som då inte ville ha riktigt vin i nattvarden utan istället ha vatten. Detta blev en sådan stor sak att kyrkrådet i Gangra (AD 355) började diskutera detta och kom fram till att nej. Att förbjuda riktigt vin i nattvarden hade varit en gnostisk villolära  utan vi måste ha riktigt vin i nattvarden då vinet symboliserar berusningen som den Helige Anden ger. (PS. Om din kyrka inte dricker riktigt vin i nattvarden så praktiserar ni en gnostisk villolära).En utav de äldsta latinska hymner ifrån urkyrkan lyder såhär:

May Christ be now the Bread we eat,
Be simple Faith our potion sweet:
Let our intoxication be

The Spirit’s calm sobriety

Referens: Aurelius Prudentius, The Hymns of Prudentius, translated by R. Martin Pope

En annan löd såhär:

And Speaking Waters touched my lips From the Lord’s Spring, plenteously.
And I drank and was intoxicated With the Living Water that does not die.
But my intoxication caused no heedlessness:
Rather, I abandoned selfhood, And turned towards the Most High, my God, And was enriched by His gift

Vi ser även hur katoliker såsom John of Ruysbroeck (1294–1381) beskriver hur han blev som andlig berusad. Nu vet jag att många kommer ifrågasätta varför jag tar en katolik i denna kontext, jo det är för att om vi ska kolla på kyrkans historia så är det faktiskt så att den katoliska kyrkan är den första kyrkan… Innan reformationen så fanns det inga protestaner eller frikyrkor, utan den katolska kyrkan var den kyrkan som fanns. Självklart fanns det väl andra kyrkor såsom den keltiska kyrkan etc… Men som statligkyrka så såg vi bara den katoliska kyrkan innan reformationen.

John of Ruysbroeck (1294–1381) beskriver hur en upplevelse med den helige Anden kan upplevas: “The spiritual inebriation leads to many and unaccustomed actions. Some, in the abundance of happiness, break out into canticles and sing God’s praises. Others shed tears of joy. Some feel an eager longing for movement in their limbs, they cannot remain still; they must run, leap, stamp their feet, clap their hands vigorously. Others show their delight by loud cries. Others, again, find all their faculties taken possession of to such an extent that they stand silent, and as it were, melting with love.”

Catherine of Siena en katolsk dam som levde på 1300-talet, pratar väldigt mycket om Guds heliga berusning – “I sense my soul once again becoming drunk! Thanks be to God!” Catherine skriver: O priceless Love! You showed Your inflamed desire when You ran like a blind and drunk man to the opprobrium of the cross. A blind man can’t see, and neither can a drunk man when he is fast drunk. And thus He [Christ] almost like someone dead, blind, and drunk, lost Himself for our salvation!

Cathereine skrev också detta: “O unutterable Love…even though You saw all the evils that all Your creatures would commit against Your infinite goodness, You acted as if You did not see and set Your eye only on the beauty of Your creature, with whom You fell in love, like one drunk and crazy with love. And in love You drew us out of Yourself giving us being.” – Referens: Murray, “Drinking in the Word: Dominicans and the New Wine of the Gospel.”

Heligt Skratt:
Vi ser även hur folk genom kyrkans historia har haft ett heligt skratt vi ser det inte bara i metodistkyrkan, den karismatiska kyrkan eller the first and second great awekning. Men vi ser även hur det heliga skrattet har manifesterats i baptistkyrkan, det var engång en skottisk baptistpastor som hette Oswald Chambers år 1907 skrev han detta: “we had a blessed time. I was called down by the teachers to pray and anoint a lady who wanted healing, and as we were doing it God came so near that upon my word we were laughing as well as praying! How utterly stilted we are in our approach to God. Oh that we lived more up to the light of all our glorious privileges.” Referens – Gertrude Chambers, Oswald Chambers: His Life and Work (London: Simpkin Marshall, Ltd., 1947), sida 103.

Den tyska munken Meister Eckhart beskrev skratt och glädje som något som fanns djupt inom treenigheten, han beskrev det såhär: “…the Father laughs at the Son and the Son at the Father, and the laughing brings forth pleasure, and the pleasure brings forth joy, and the joy brings forth love.” Referens – Paul Murray, “Drinking in the Word: Dominicans and the New Wine of the Gospel,”

Till och med den kända teologen A.W Tozer beskev heligt skratt såhär:

“Now I say that worship is subject to degrees of perfection and intensity. There have been those who worshiped God to the place where they were in ecstasies of worship. I once saw a man kneel at an altar, taking Communion. Suddenly he broke into holy laughter. This man laughed until he wrapped his arms around himself as if he was afraid he would bust just out of sheer delight in the presence of Almighty God…. So worship is capable of running from the very simple to the most intense and sublime.” Refrens – A.W. Tozer, Worship: The Missing Jewel (Camp Hill, PA: Christian Publications, 1992), sida 20-21.

“Joy is the serious business of heaven” – C.S Lewis.

2 cor 5:17

Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new. 

Behold, all things are become new – “The man is not only mended, but he is new made; he is a new creature, καινη κτισις, a new creation, a little world in himself; formerly, all was in chaotic disorder; now, there is a new creation, which God himself owns as his workmanship, and which he can look on and pronounce very good. The conversion of a man from idolatry and wickedness was among the Jews denominated a new creation. He who converts a man to the true religion is the same, says R. Eliezer, as if he had created him.” – Adam Clarke (Methodist theoligan).

The anointing in effortless union with God.

Because of what Jesus Christ and His finished work on the Cross, all who believe in Him are sons. Our sonship is not based on our pushing, striving, fasting or works. Sonship is not about “family status”. Or trying to become higher or more “powerful” than someone else, but it is simply beliveing in Jesus Christ and knowing what he says about us.

We are sons who are dripping with the oil of bliss.
We are the candlesticks flowing with the full measure of the seven spiritsof God, we are the candlesticks flowing with the full measure of this sevenfold torrent of golden oil.

Zechariah 4:6Amplified Bible (AMP)

6 Then he said to me, “This [continuous supply of oil] is the word of the Lord to Zerubbabel [prince of Judah], saying, ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit [of whom the oil is a symbol],’ says the Lord of hosts.

The prophet Zechariah wondered at the two olive trees and teh lampstand which he saw in the vision. When Zechariah asked teh angel to interpret the meaning of the two olive trees and the candelstick, the angel replied with a word to the governor Zerubbabel saying, “not by might, nor by power but by my Spirit.” So the answer to Zechariah’s question as to the olive trees and their meanings were that they were anointings of the Spirit of God: by my spirit.

The lord then brings more clarity in:

Zechariah 4:12-14Amplified Bible (AMP)

12 And a second time I said to him, “What are these two olive branches which are beside the two golden pipes by which the golden oil is emptied?” 13 And he answered me, “Do you not know what these are?” And I said, “No, my lord.” 14 Then he said, “These are the two [a]sons of fresh oil [Joshua the high priest and Zerubbabel the prince of Judah] who are standing by the Lord of the whole earth [as His anointed ones].”

We see these two anointed ones mentioned again in the Book of Revelation – the two end time witnesses who prophesy in sackcloth for 1,260 days.

Revelation 11:4Amplified Bible (AMP)

4 These [witnesses] are the two olive trees and the two lampstands which stand before the Lord of the earth.

John sees in the vision that these two “witnesses” are endowed with great power.

Revelation 11:5-6Amplified Bible (AMP)

5 And if anyone wants to harm them, fire comes out of their mouth and devours their enemies; so if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. 6 These [two witnesses] have the power [from God] to shut up the sky, so that no rain will fall during the days of their prophesying [regarding judgment and salvation]; and they have power over the waters (seas, rivers) to turn them into blood, and to strike the earth with every [kind of] plague, as often as they wish.

These sons of oil have infinite power flowing through their pipes. The olive tree – the source of the anointing oil – is directly feeding them. The addition of the bowl to the candlestick is Christ Himself. He is the reservoir and channel to our ceaseless supply of oil. This oil causes us to burn a perpetual light. God’s full sevenfold river flows continually through us.

Zechariah is talking about two men – Joshua the high priest and Zerubbabel, the prince of Judah. These two were symbolic of things to come. (Zech 4:14 amp).

Zerubbabel was a civil ruler who, togheter with the priest Joshua, was leading the Israelites back from their long Babylonian captivity. He was in charge of rebuilding the temple of the Lord.

BOTH of these men represent Christ – our High Priest and builder of His church. Likewise, they represent two mantles on us as believers. One is a king. Another is a priest.

1 Peter 2:9New International Version (NIV)

9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

Jesus Christ is now our eternal high priest. The role of the high preist is to make atonement for the sin of the people. Christ ALONE could do this. Christ alone could suffer. Christ alone could redeem. Woe to that intercessor who thinks she assists Christ in bearing the burdens of the world! There is no assistance to His cross. On the road of His passion, he said, “weep not for me.”(Luke 23:28) You are not even to feel sorry for His sufferings. You are called to rejoice and feast on them.

If we are now ordained as priests, sharng in the priestly office of Christ – what is left for us to accomplish? If the work is finished and done, who are we to hold such a title as priest?

Our job is not to repeat what Jesus Christ has done. Rather it is to simply rejoice in what he has done! As John Piper says “God is most glorified in us when we are most satisfied in Him”.

As a people who long to walk and operatein the ful charisma of God’s Spirit – let us never forget the center, source and focus of His presence and power.

It flows freely from Him and YOU are now In Him and He is In you, Christ In you, the hope of glory.

The slain Lamb is the origin and destination of all that God is. His golden oil flows generously and without reserve to all who ish to drink. It comes from Him, burns effortlessly through us, and shines right back to Him. He alone is the starting point, the cneter and the finish mark. The Alpha and Omega in the salvation of men. There is no longer a need to strive to get filled with the Holy Spirit, just trust in the finished work of the Cross and what he has done for you, what he says about you, how you now are full of anointing, you are now one with the anointing, in oness with the source to the anointing, he is now flowing through you with streams of living water. And the connector is trust, it is faith, in a effortless way. Just let this truth sink in and become a manifestation in yourlife. You are so loved, so full of glory! You got the God of the universe living inside of you, trust me you are a lot bigger on the inside then on the outside. So much glory on you!

 

Religion Sucks.

The two things the religious spirit hates the most is radical worship and signs and wonders, the two things the church have cut down on is radical worship and signs and wonders. The religious spirit hates everything that reveals Gods goodness, the religious spirit wants you to feel that you need to work hard to see Gods goodness manifest. But Jesus wants you to rest in His finished work! 🙂