En ortodox-katolsk eskatologisk syn: Hopeful Inclusivism av Dr Hans Urs von Balthasar och Kallistos Ware, sammanfattat av Dr Brad Jersak och skriven av Max J. von Holtz.Svar till Tavo:

En ortodox-katolsk eskatologisk syn: Hopeful Inclusivism av Dr Hans Urs von Balthasar och Kallistos Ware, sammanfattat av Dr Brad Jersak och skriven av Max J. von Holtz.

“I am much attracted by the phrase “hopeful inclusivism”. The view that I express in my article ‘Dare we hope for the salvation of all? ‘still remains my firm conviction. In particular, I would wish to underline the point: we should not say that all must be saved, for that would be to deny to human beings the freedom of choice; but it is altogether legitimate to hope that all may be saved. St Isaac the Syrian is right to insist that God’s love is inexhaustible.… I think that von Balthasar and I are in agreement, but it is some time since I read his statements on this subject.”

För att förtydliga, jag tror inte på någon form av semi-pelagianism, jag tror givetvis det är genom Guds kraft vi kan säga ja till Jesus, men jag tror inte på vad man kallar för “irresistable grace”. Jag tror att människan har kraften till att säga nej till evangeliet, det hade iallafall folk i bibeln (john 5:40).

För att förstå Dr Hans Urs von Balthasars och Kallistos Ware’s syn kring eskatologi så måste vi först förstå deras syn på helvetet.

I västvärlden idag så har vi ärvt en platonisk syn på helvetet. Platon är en utav de största grekiska filosoferna genom tiderna, där nästan all form av filosofi och teologi har idag blivit påverkad av Platons filosofi, speciellt i västvärlden. Platon levde ca 350 år innan kristus och var skaparen till ett utav världens första universitet i form av en akademi. Platon var en hednisk pagan, som givetvis trodde på de grekiska gudarna. När han beskriver helvetet så gör han det från de grekiska gudarnas teologi på helvetet som kallades för hades, eftersom hades är grekiskan för helvetet. Platons filosofi och teologi är fylld av dualism, faktum är att Platon var en av skaparna till den dualistiska synen. Dualism går att använda på olika sätt beroende på vilken kontext man använder det i.

Dualism:
Dualism går att använda på olika sätt. Man kan beskriva en Gud som dualistisk på så sätt att han har både mörker och ljus i sig och är både god och ond, detta såg vi i den grekiska teologin, det fanns inga gudar som var 100% ljus och 100% god. Detta kom senare att påverka den gnostiska synen som Apostel Johannes attackerar i sina epistlar. Johannes säger att Jesus är ljus och att det inte finns något mörker i honom, här går Johannes i direkt attack mot den gnostiska synen.

Dualism kan också använda i form av separation, Platon trodde att det fanns en separation mellan det andliga och det materiella och att det materiella var en lägre sfär än det materiella. Detta tog gnostikerna in i sin teologi, men de gick ett snäpp längre, där det till och med sa att den materiella är ont och att det enbart är den andliga sfären som är god. Det var denna synen som födde villoläran docetism, vilket apostel johannes går i direkt attack mot både i sitt evangelium och sina två första epistlar. Jesus förstörde även all form av dualism och tänk av separation i sin inkarnation när Jesus som är Gud (ande) blev till fysiskt kött och sammanvävde det andliga och materiella i sig själv och på så sätt avbröt all form av dualism, mellan Gud och människan i sin anhypostasis.

Platons syn på helvetet:
Platons syn på helvetet ser exakt ut som det vi tror helvetet är idag. Frågan man måste ställa sig då är: Var Platon en profet och visste exakt hur helvetet skulle se ut? Eller har vi tillåtit oss bli formade av Platons dualistiska filosofi kring helvetet? Platons filosofi blev ännu mer känt på 200-talet, när hans filosofi blev mer utvecklat och extremt genom den neo-platonska filosofin som västvärldens kyrkofader Augustinus av Hippo tog in. Augustinus var egentligen inte en teolog, utan var främst en “kristen” neo-platonsk filosof. Vi måste dock komma ihåg att den neo-platonska filosofin är hednisk, alltså pagan och inte har med kristendomen att göra och skiljer sig rejält mot judarnas tänk kring Gud. Det var här den externa synen på försoningen kom in istället för den ontologiska. Men det har jag inte tid om att prata eller skriva om just nu, det får vara en annan topic vi kan diskutera om. Platons syn på helvetet går att sammanfatta i denna video: https://www.nationalgeographic.com.au/videos/map-of-hell/hell-according-to-plato-4920.aspx

Urkyrkans syn på helvetet:
“The general teaching of the holy Fathers of the Church is that Paradise and hell do not exist from God’s point of view, but from man’s. It is true that Paradise and hell exist as two ways of life, but it is not God who created them. In the patristic tradition it is clear that there are not two ways, but God Himself is Paradise for the saints and God Himself is hell for the sinners. This is inseparably linked with the teaching of the Fathers about reconciliation and man’s enmity towards God. Nowhere in holy Scripture does it appear that God is reconciled with men, but that Christ reconciles man to God. Moreover it appears in the whole patristic Tradition that God is never opposed to man, but man opposes himself to God by having no communion and participation with Him. Thus man makes God his enemy and God does not make man His enemy. Through the sin which he commits, man sees God in an angry and hostile way.” – Metropolitan Hierotheos Vlachos of Nafpaktos, Life After Death. Translated by Esther Williams from The Holy Fathers on Paradise and Hell (Birth of the Theotokos Monastery, 2005).

“God as understood as an experience of hell to those who reject Him makes the idea of hell a total action of mercy and love. I have even heard it described by those in our Eastern tradition as a place for those who cannot be healed, similar to our mental homes. Such an existence is not one that God forces them into for eternity but is the result of their own self-deception and their continual rejection of Him. At no point does He reject them rather we find them eternally rejecting Him.” – Ric Ballard, “God is Hell”

“God Himself is Paradise and punishment for man, since each tastes God’s energies according to the condition of his soul” – Ric Ballard.

Isaac the Syrian –

 

“As for me I say that those who are tormented in hell are tormented by the invasion of love. What is there more bitter and violent than the pains of love? Those who feel they have sinned against love bear in themselves a damnation much heavier than the most dreaded punishments. The suffering with which sinning against love afflicts the heart is more keenly felt than any other torment. It is absurd to assume that the sinners in hell are deprived of God’s love. Love is offered impartially. But by its very power it acts in two ways. It torments sinners, as happens here on earth when we are tormented by the presence of a friend to whom we have been unfaithful. And it gives joy to those who have been faithful. … That is what the torment of hell is in my opinion: remorse. But love inebriates the souls of the sons and daughters of Heaven by its delectability.”


“But the wrath of God is only manifest in those who have the wrong relationship to Him. It is not Him as He is, who is all love. But it is what He must appear to be to those who run counter to the law of His being. The wrath operates in them, not in Him. If I have a right relationship to an electric switch and turn it on, as I should do, I get a pleasant light. If I defy any warnings and stick my finger in the apparatus, I get a nasty shock. The shock is what I feel within myself through my lawful contact” – Norman Grubb, “We Only Know Right Through Wrong.” From The Intercessor (Zerubbabel, Inc.), Vol. 23, No. 2.

“Our God also is a consuming fire. And if we, by love, become transformed into Him and burn as He burns, His fire will be our everlasting joy. But if we refuse His love and remain in the coldness of sin and opposition to Him and to other men then will His fire (by our own choice rather than His) become our everlasting enemy, and Love, instead of being our joy, will become our torment and our destruction.” – Thomas Merton, New Seeds of Contemplation (New Directions Publishing, 2007 ed.)

Många människor tror att Gud är separerad från helvetet, men bibeln går emot detta själv och säger:

Psalm 139:7-8 New International Version (NIV)

7 Where can I go from your Spirit?

   Where can I flee from your presence?

8 If I go up to the heavens, you are there;

   if I make my bed in the depths, you are there.


Revelation 14:10 New International Version (NIV)

10 they, too, will drink the wine of God’s fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb.

Här ser vi att Gud är också i helvetet. Många som går emot dessa verser använder sig av denna versen:

2 Thessalonians 1:9 New International Version (NIV)

9 They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might.

Problemet här är att de flesta moderna versioner av bibeln har översatt det grekiska ordet “apo” fel här. Eftersom många moderna teologer som översätter biblar idag är extremt påverkade av Platons dualism och syn på helvetet.

KJV översätter detta grekiska ord mycket bättre:

2 Thessalonians 1:9 King James Version (KJV)

9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

Här ser vi att människor kommer bli straffade av Guds närvaro och inte bort ifrån Guds närvaro. Detta är varför det är så viktigt att översätta grekiska ord korrekt, för en felöversättning kan förändra meningen av vad versen säger helt. Det är också bra att jämföra olika stycken av bibeln på hur helvetet ser ut för att få en helhet av vad bibeln säger.

Men eftersom det står att folk är straffade av Guds närvaro, så är det viktigt att ha en bra Gudsbild, vad betyder det? Jesus själv sa “om du har sett mig så har du sett Fadern”, genom detta så vet vi att Fadern är som Jesus, Johannes säger även i 1 john 1:18 att den perfekta uppenbarelsen av Fadern har vi i Jesus Kristus, kol 1:15 och heb 1:1-3 säger samma sak. När vi studerar Jesus liv så ser vi att Jesus är en Gud full av nåd, kärlek och att Jesus är en självutgivande Gud. Johannes beskriver även Gud som “ovillkorlig kärlek” i 1 john 4:8. Gud är alltså agape kärlek. Urkyrkans fäder menade därför på att Guds närvaro och kärlek blev som ren tortyr för en orättfärdig människa, vi kan se likheter till detta i gamla testamentet. För Moses var Guds eld och moln på berget som himlen på jorden, för israeliterna såg det ut som ren tortyr, det var livrädda för Guds närvaro. Vi ser även i templet att om en överstepräst gick in i det allra heligaste av heliga med en enda synd i sitt liv så dog de. Alltså är Guds närvaro och kärlek som ren tortyr för en orättfärdig människa.

Bibeln går så långt och säger att det inte är Gud som separerar sig själv från människan utan snarare människan som separerar sig själv ifrån Gud i sina SINNEN på grund av deras synd (kol 1:21). Kan det vara samma i helvetet? Att Gud inte separerar sig från människan i helvetet, utan det är snarare människan som springer iväg från Gud och väljer att leva i sin skam, skuld, död och synd?

Så frågan är då: Hade urkyrkans fäder rätt kring helvetet? Eller hade den hedniske filosofen Platon rätt kring helvetet? Ser det kristna helvetet ut som grekisk hednisk teologi?

 

De 3 vanligaste synerna på helvetet:
Det finns idag 3 vanliga syner på helvetet. Infernalism, Annihilationism och Universalism.

Infernalism kort och gott är den vanliga synen frikyrkor har, att när man dör så kommer man till helvetet och om man inte har hunnit omvända sig innan, så har man problem och kommer för all framtid bli straffad. Här använder man sig främst av stycken som: Matt 25:31– 46, Luke 16:19-31, och Uppenbarelseboken 14, 20 och 21.

Annihilationism är tron på att när man dör så är “helvetet” icke existens, man slutar helt enkelt att existera. Denna tron tolkar man John 3:16 att “perish” är en synonym på att man kommer sluta existera. Man använder sig också av Matt 10:28 som säger att både kropp och själ kommer att förstöras i en “andra död” Upp 21:8, vilket kommer att förstöra hela personen (psalm 37) till aska (Mal 4).

Universalism är tron på att alla människor kommer bli frälsta, att alla vägar leder till Rom, det spelar alltså ingen roll hur man lever eller om man tror på Gud. Många universalister hade använt sig av bibelverser som Matt 5:45 för att backa upp sin tro. Att Gud lyser både på de rättfärdiga och orättfärdiga.

Bibeln skriver även väldigt många olika saker vad helvetet är:

 

Ord som traditionellt har översatts till helvete i KJV: Förekomsten av hebreiska och grekiska ord relaterade till gudomligt straff:
Sheol Deut 32: 22; 2 Sam 22: 6; Job 11: 8; 26: 6; Ps 9: 17; 16: 10; 18: 5; 55: 15; 86: 13; 116: 3; 139: 8; Prov 5: 5; 7: 27; 9: 18; 15: 11; 15: 24; 23: 14; 27: 20; Isa 5: 14; 14: 9; 14: 15; Isa 28: 15; 28: 18; 57: 9; Ezek 31: 16, 17, 31: 17; 32: 21; 32: 27; Amos 9: 2; Jonah 2: 2; Hab 2: 5. Sheol (grave, pit, unseen) Gen 37: 35; 42: 38; 44: 29, 31; Num 16: 30, 33; Deut 32: 22; 1 Sam 2: 6; 2 Sam 22: 6; 1 Kng 2: 6, 9; Job 7: 9; 11: 8; 14: 13; 17: 13, 16; 21: 13; 24: 19; 26: 6; Ps 6: 5; 9: 17; 16: 10; 18: 5; 30: 3; 31: 17; 49: 14, 14, 15; 55: 15; 86: 13; 88: 3; 89: 48; 116: 3; 139: 8; 141: 7; Prov 1: 12; 5: 5; 7: 27; 9: 18; 15: 11, 24; 23: 14; 27: 20; 30: 16; Eccl 9: 10; Song Sol 8: 6; Isa 5: 14; 14: 9, 11, 15; 28: 15, 18; 38: 10, 18; Isa 57: 9; Ezek 31: 15, 16, 17; 32: 21, 27; Hos 13: 14, 14; Amos 9: 2; Jonah 2: 2; Hab 2: 5.
Hades Matt 11: 23; 16: 18; Luke 10: 15; 16: 23; Acts 2: 27, 31; Rev 1: 18; 6: 8; 20: 13, 14. Hades (grave, pit, unseen) Matt 11: 23; 16: 18; Luke 10: 15; 16: 23; Acts 2: 27, 31; 1 Cor 15: 55; Rev 1: 18; Rev 6: 8; 20: 13, 14.
Tehom (deep, depths) Gen 1: 2; 7: 11; 8: 2; 49: 25; Exod 15: 5, 8; Deut 8: 7; 33: 13; Job 28: 14; 38: 16, 30; 41: 32; Ps 33: 7; 36: 6; 42: 7; 71: 20; 77: 16; 78: 15; 104: 6; 106: 9; 107: 26; 135: 6; 148: 7; Prov 3: 20; 8: 24, 27; Isa 51: 10; 63: 13; Ezek 26: 19; 31: 4; 31: 15; Amos 7: 4; Jonah 2: 5; Hab 3: 10. Abussos (Abyss, bottomless pit) Luke 8: 31; Rom 10: 7; Rev 9: 1, 2, 11; 11: 7; 17: 8; 20: 1, 3.
Gehenna Matt 5: 22, 29, 30; 10: 28; 18: 9; 23: 15, 33; Mark 9: 43, 45, 47; Luke 12: 5; Jas 3: 6. Ge Hinnom (Valley of Hinnom) Josh 15: 8; 18: 16; 2 Kgs 23: 10; 2 Chr 28: 3; 33: 6; Neh 11: 30; Jer 7: 31, 32; 19: 2, 19: 6; 32: 35. Topheth (a place in the Valley of Hinnom) Job 17: 6; 2 Kgs 23: 10; Jer 7: 31, 32; 19: 6, 11, 12, 13, 14; Isa 30: 33. Gehenna (the Valley of Hinnom) Matt 5: 22, 29, 30; 10: 28; 18: 9; 23: 15, 33; Mark 9: 43, 45, 47; Luke 12: 5; Jas 3: 6.
Lake of fire / fire / brimstone (sulfur) Gen 19: 24; Deut 29: 23; Job 18: 15; Ps 11: 6; Isa 30: 33; 34: 9; Ezek 38: 22; Luke 17: 29; Rev 19: 17, 18; 19: 20; 20: 10; 21: 8.
Tartarus 2 Pet 2:4. Tartarus 2 Pet 2:4.Här ser vi att bibeln beskriver helvetet på många olika sätt, om man går igenom alla verser en för en, så kan man tydligt se att många verser nästan går emot varandra kring frågan om helvetet, kan det var så att en del profeter inte hade en full uppenbarelse kring hur helvetet och döden kommer se ut? Oavsett vår syn på helvetet, om vi står tillbaka och tittar på Jesu karaktär, predikan och ministerium som helhet, kan vi antagligen alla vara överens om att Guds definierande karaktär som han uppenbarade är kärlek, såvida vi inte vill skapa oss en antropomorfisk syn av Jesus (Joh 3: 16; 1 John 3-4). Han är inte villig att någon skulle förgås, men att alla skulle komma till omvändelse (2 Pet 3: 9). Vidare skickade Gud sin Son till världen som Frälsare för att förlåta oss och förena oss med honom (2 Kor 5:19). Han välkomnar alla, de rättfärdiga och de ogudaktiga, till den himmelska banketten (Matt 22: 10). Jesus säger att hans far har gett all dom i Jesus händer (Joh 5: 22-27), men Jesus sade att han inte kom för att döma eller fördöma (Joh 8:15; 12: 47) men att förlänga ensidig barmhärtighet, vilka trumpar all dom (Jas 2:13). Med denna uppenbarelse av Gud som vår grund är en straffande dom av evig tortyr i brinnande flammor som aldrig kan mäta Guds vrede, inte bara en paradox – det är en platt motstridighet. Vi ser alltså en process av uppenbarelse i gamla testamentet, både av Gud och helvetet och den enda vägen vi kan få en klar och tydlig bild av vem Gud är, hur han agerar och hur han ser ut är i Jesus, detta är varför det är så viktigt att ha en kristocentrisk bild av Gud och ha en bra kristologi, eftersom det är grunden till vår kristna tro.

Det är också viktigt att förstå att Gud vill att alla ska bli frälsta (2 tim 2:4), Gud vill inte att någon ska gå förlorad (2 Pet 3:9) och att Gud kan frälsa alla om han vill eftersom inget är omöjligt för honom (Job 42:2) och (Jer 32:16).

Bibeln beskriver Gud som en Gud av andra chans. Aposteln Petrus beskriver i sin andra epistel att Jesus gick ner till helvetet för att predika till de som dött under Noas tid och blivit straffade av Gud, så att de ska få en andra chans till himlen (1 pet 3:19-20). Petrus fortsätter att skriva om detta i nästa kapitel och säger att Jesus predikade för ALLA som hade dött innan Jesus kom till jorden (1 pet 4:6).

Frågan är då: Om människor kunde omvända sig från helvetet till himlen när Jesus gick ner till helvetet, har Gud ändrat sig och inte längre är en Gud av andra chans efter den ultimata domen? Eller är Gud densamme igår, idag och för evigt?

Tänk om Gud är denna ovillkorliga kärleksfulla Guden, som gör allt för att försona tillbaka människan? Tänk om Han springer till människor och aldrig ger upp på dem även i helvetet.

Jag förnekar alltså inte helvetet, jag tror att människor är i helvetet för att de vägrar att identifiera sig med Jesus och ta emot hans nåd, jag tror att det troligtvis kommer finnas människor som är i helvetet för all framtid. Men jag tror inte att Gud någonsin kommer att ge upp på mänskligheten, jag har ett hopp om att människan kommer kunna omvända sig även i helvetet. Men innan du slutar läsa det jag skriver nu, eftersom jag förstår att detta låter kontroversiellt, så låt mig visa på hur bibeln faktiskt talar om detta hopp.

Dr Hans Urs von Balthasar sa:

Hans Urs von Balthasar – Do We Hope?

 

“Karl Rahner is… right when he says: “We have to preserve alongside one another, without balancing them up, the principle of the power of God’s general will for salvation, the redemption of all men through Christ, the duty to hope for the salvation of all men and the principle of the real possibility of becoming eternally lost.” And as far as preaching the Gospel is concerned, it is necessary that, “along with clear emphasis on hell as the possibility of permanent hardening, there should also be fully equal stress on encouragement to hopeful and trusting surrender to God’s infinite mercy.” The certainty that a number of men, especially unbelievers, must end in hell we can leave to Islam, but we must likewise contrast Christian “universality of redemption to Jewish salvation-particularism.” Hermann-Josef Lauter poses the uneasy question: “Will it really be all men who allow themselves to be reconciled? No theology or prophecy can answer this question. But love hopes all things (1 Cor. 13:7). It cannot do otherwise than to hope for the reconciliation of all men in Christ. Such unlimited hope is, from the Christian standpoint, not only permitted but commanded.”

Varför är detta så viktigt att tänka på? Jo eftersom bibeln också undervisar att Gud också är fri: fri att avstå, fritt att förlåta, fri att återställa, även när dom är lovat (Hos 11; Jona 1: 1; 3: 4, 10; 4: 2, 11).

Eskatologiskt hopp i Uppenbarelseboken 21-22:

Vart de onda är:
1. In a Lake of Fire:
Upp 21:8 –  “Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”
2. Excluded from the city:
Upp 21:27 – “Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.”
3. Outside the city gates:
Upp 22:14-15 – “Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den.”
Inbjudan är öppen:
1. The river of life comes from the throne:
Upp 22:1 – “Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron.”
2. Those in the city partake freely:
Upp 21:6 – “Sedan sade han till mig: “Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.”
3. The Spirit and the bride says “come to waters.”:
Upp 22:17 – “Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det ska säga: “Kom!” Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.”
Gehenna förvandlas:
1. Gehenna’s location:
Gehenna är den avskyvärda platsen för eld och förstörelse i dalen strax utanför staden där de döda kropparna är förbannade och brända. (Jes 66:24).
2. Jeremiah’s New Covenant promise:
“The whole valley where dead bodies and ashes are thrown […] will be holy to the LORD.” (Jer 31: 40)
3. Psalmist’s forecast for the valley:
“While thirsty hearts journey to appear before God in Zion, the valley Baca (Gehenna to the 1st century rabbis) becomes a place of springs!” (Ps 84: 5-7)
Inresa till staden:
1. Her gates are never shut:
Upp 21:25 – “Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där”
2. To enter: wash robes in the blood of the Lamb:
Upp: 22:14 – “Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden.”
Historien av konungar och nationer:
1. Deception, immorality and dominance:
Rev 14: 8; 17: 2, 10-12, 15, 18; 11: 2, 9, 18; 18: 3, 9, 23.
2. Rebellion and defeat:
Rev 6: 15; 16: 12-14;17: 14,19; 19: 18-19,20: 8; Isa 34: 1-2;60: 12, 20.
3. Surrender and submission:
Rev 12: 5; 15: 3; 17: 14;19: 15-16; Ps 2: 8.
4. Homage and restoration:
Rev 15: 4; Isa 60: 3,60: 5-9, 11; Rev 21: 24,26; 22: 2.
Nationernas öde:
1. Isaiah’s vision:
Nationerna samlas på Guds heliga berg med gåvor av tjänst och dyrkan. Under regeringstiden av Fridsfursten, predatorer och folk som plågas förenas där skada avskaffas. (Jes 60: 65: 17-25; 66)
2. Kings and nations walk by the light into the gates:
Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. […] och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. (Upp 21:24, 26).
3. The leaves of the tree of life are for the healing of the nations:
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. (Upp 22:2-3).

 

Många kristna idag tror att himlen är vår slutdestination, att när vi är i himlen så kommer vi vara som andliga varelser som svävar runt i himlen. Detta är igen något platoniskt. Englands största nytestamentliga teolog, Dr NT Wright, beskriver mycket bra hur himlen inte är vår slutdestination som kristna, utan den nya himlen och den nya jorden är vår slutdestination. Dr NT Wright beskriver detta som att himlen och jorden kommer bli som ett, precis som Aposteln Johannes beskriver det i sin apokalyptiska text i uppenbarelseboken. Det är därför jag skrev att även ifall den katolske teologen CS Lewis som är författaren till Narnia skrev om hopeful inclusivism i sin bok “the great divorce”, så är CS Lewis fortfarande platonisk och extremt dualistisk i sin bok, då han menar på att slutdestinationen är himlen och att vi kommer vara som andliga varelser när vi dör. Men bibeln beskriver hur vi kommer få som nya himmelska kroppar, hur himlen och jorden kommer vara som ett och det beskriver det som en fysisk och materiell plats. Jesus kom för att försona allt, även den materiella världen.

Problemet med de tre vanligaste synerna på efterlivet är att de är extremt dogmatiska, de alla säger “detta är vad som kommer att ske”. Jag är inte dogmatisk i min eskatologiska syn, eftersom man kan finna bibliska texter för att backa upp alla olika syner. Jag är ödmjuk nog att säga att jag vet inte, jag har studerat detta ämnet i många år. Men jag har ett hopp som jag tycker att vi kan se tydligt i uppenbarelseboken. Vi ser en form av separation mellan portarna till himlen (de som är innanför portarna) och (de som är utanför portarna). Men uppenbarelseboken 21:25 säger tydligt att dessa portar är alltid öppna, det är här CS Lewis berömda citat stämmer in att “helvetets portar är låsta från insidan”. Människor är helt enkelt i helvetet för att de vill vara de, de lider av skam och själviskhet, de vill inte ödmjuka sig och tro på Jesus. Men vi ser ett hopp där bruden som är kyrkan och Anden som är den helige Anden säger “kom” till de som är törstiga, detta är efter domedagen och vi ser att folk blir renade av lammets blod. Frågan är då om Gud verkligen är så pass förälskad i sin skapelse och i mänskligheten att han verkligen kommer att nå ut till människor även i helvetet? Han har gjort det innan i 1 pet 3:19-20 och 1 pet 4:6, så det kanske kan ske igen? Frågan är också hur man skulle kunna leva i himlen och verkligen njuta av paradiset när man vet att sin älskade familj kanske är i helvetet. Ren kärlek kommer alltid att vilja att alla kommer till omvändelse och bibeln beskriver att detta är Guds hjärta också. Kommer Guds hjärta förändras efter domen?

Detta är inget vi vet, men vi vet att kärlek hoppas och mitt hopp är att alla ska bli frälsta vilket är samma hopp som Gud själv har (2 pet 3:9) och (2 tim 2:4), vare sig det är i detta livet eller i nästa och det är just precis därför jag har vigt mitt liv till att predika evangelium till alla som jag möter och träffar.

Det vi vet är att ALLA människor vare sig under jorden, på jorden eller i himlen kommer att böja sin knän till namnet Jesus (Fil 2:10-11) och att alla som kallar på Jesus namn KOMMER att bli frälsta (Rom 10:13).

Övriga frågor som kan komma upp:

Lazarus och den rike mannen i Luke 16:19-31.

Den karismatiske teologen John Crowders svar till detta:

“Because I say that hell is not literal “separation” from God, someone may question the great chasm that exists between the rich man who is in torment and Lazarus who is in Abraham’s bosom in the parable found in Luke 16:19-31. Allow me to update and paraphrase this parable in modern vernacular to help you get the picture. You’ve read it a million times. You’re overly familiar with it. I want to put a different face on it so you’ll see a few details you missed. You’ve basically got this stockbroker fellow (we’ll call him Archibald) who drives his Maserati into his gated community. Every day he passes a bum on the street named Lazarus, who eats out of the man’s trash bin while dogs lick his festering HIV sores. That’s how life went on earth. Now, fast-forward and you will see the condition of both men after they have died. When Lazarus dies, he goes to a place called Abraham’s bosom. Sounds like a pretty tender, positive place to be. But Mr. Moneybags, on the other hand, goes to Hades, where he is in torment. For starters, you should keep in mind that this is a parable – Jesus made no bones that this was a literal story, so He had freedom to embellish and paint figurative caricatures. Parables are not literal. In Luke 16:24, Archibald calls out to Abraham, “Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.” First of all, he calls Abraham father … and Abraham calls him son. So there is one chasm we have already bridged – the relational gap. You may call Archie a son of satan, but the truth of the matter is that he is a son of God. Whether he’s walking in that is a different story. So what’s holding this banker back from being tapped into Abraham’s Promise. What’s the deal? First, let me show you another gap that obviously doesn’t exist. Archie and Abe are talking to one another. Archibald may be locked up getting visitation rights in the slammer – maybe there’s a bulletproof plate glass between him and Abraham. But nevertheless, Abe is on the horn talking to him. The communication lines are open. And what’s he talking about? The Gospel. Mr. Fancy Pants shows quite clearly why he’s here. Has nothing to do with his big stock portfolio or the fine Pinot Noir he liked to drink on earth. Archie’s attitude speaks for itself. He doesn’t even talk to Lazarus directly. He talks to Abraham. He is expecting Abe to send Lazarus out to fetch him some water like an errand boy. He stubbornly refuses to let go of his old life. He’s still in a self-imposed prison. He refuses to acknowledge the truth and see who’s in the Maserati now. He won’t let go of his willful self-centeredness. Then he wants Lazarus to run out making phone calls from Tel Aviv to Bethesda warning his brothers about hell. He’s still expecting to be served. We see he hasn’t budged. There’s no change, no repentance, no recognition of his own hellish attitude. But these are still just symptoms of an underlying problem. Selfishness alone doesn’t land you in hell or we would all be there. It is right here in the story that Abraham preaches the Gospel. “Your brothers already have Moses and the prophets,” he says. The law was enough to show all you boys that you need a Savior! “If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead” (Luke 16:31). This is a present tense situation! You boys still won’t hear the message – none of you are waking up to faith. There’s only one man risen from the dead that they refuse to believe in, and that is Jesus Christ. The only gap between Archibald and the Father’s bosom is Archie’s own continued headstrong determination to be there by refusing faith. This parable is about refusal to trust in the resurrection. It’s no coincidence that the man in this story is named Lazarus. Everybody was talking about the man Lazarus who Jesus raised from the dead. He was a type of the one to come. Lazarus is a walking sign of resurrection. It’s all symbolic about lack of trust … unbelief in the death and resurrection of Jesus Christ. The only separation here is one that is simple to explain. It is Archie’s own refusal to trust the Gospel and cling to a false identity. This man’s riches didn’t land him there … his existence there is a stubborn rejection of reality. Only faith, not human effort, can bridge that chasm (Luke 16:26). It is a faith he continues to stubbornly reject, despite his thirst – he’s still wheeling and dealing. And he won’t be enjoying Abraham’s house in this condition, because there is a solid chasm of “It doesn’t work that way around here.” – Crowder, John. Cosmos Reborn : Happy Theology on the New Creation . Sons of Thunder Ministries & Publications – Digital version by Ten10 Ebooks. Kindle Edition.

Om du vill ha fler svar på texter såsom The foolish virgins (Matt 25:1-13.), The sheep and the goats i (matt 25:32-46) så är det bara att skriva.

För att förstå:
För att förstå detta på ett bättre sätt är det bra att kanske studera evangelisk kalvinism eller neo-ortodox teologiska ramar. Efter de har en ontologisk syn över en extern syn på försoningen precis som den ortodoxa kyrkan och urkyrkan hade. De läser även bibeln genom förbundet över kontrakt som de federala kalvinisterna gör. Samt de läser bibeln genom en syn på filial över rättslig.

Problemet ligger ofta i att vi läser bibeln eller läser fäderna genom vår moderna syn som ofta är påverkad av neo-platonsk eller platonsk filosofi.

Eftersom i västvärlden läser vi inte bibeln på ett ontologiskt sätt genom Jesus anhypostasis. Vilket bibeln är full av, men av någon konstig anledning så missar vi det och läser bibeln genom dualism och på ett externt sätt.

Max Holtz – Inclusion.

Max Holtz @ The Holy Ghost Party.

Max Holtz predikar

God’s “Wrath” as Anthropomorphism Discussed in the Church Fathers

St John Cassian
Institutes
Chapter 3.


Of those things which are spoken of God anthropomorphically.

For if when these things are said of God they are to be understood literally in a material gross
signification, then also He sleeps, as it is said, Arise, wherefore do you sleep, O Lord? though it
is elsewhere said of Him: Behold he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. And
He stands and sits, since He says, Heaven is my seat, and earth the footstool for my
feet: Isaiah 66:1 though He measure out the heaven with his hand, and holds the earth in his
fist. Isaiah 40:12 And He is drunken with wine as it is said, The Lord awoke like a sleeper, a
mighty man, drunken with wine; He who only has immortality and dwells in the light which no
man can approach unto: 1 Timothy 6:16 not to say anything of the ignorance
and forgetfulness, of which we often find mention in Holy Scripture: nor lastly of the outline of
His limbs, which are spoken of as arranged and ordered like a man’s; e.g., the hair, head,
nostrils, eyes, face, hands, arms, fingers, belly, and feet: if we are willing to take all of which
according to the bare literal sense, we must think of God as in fashion with the outline of limbs,
and a bodily form; which indeed is shocking even to speak of, and must be far from our
thoughts.

Chapter 4.


In what sense we should understand the passions and human arts which are ascribed to the
unchanging and incorporeal God.

And so as without horrible profanity these things cannot be understood literally of Him who is
declared by the authority of Holy Scripture to be invisible, ineffable, incomprehensible,
inestimable, simple, and uncompounded, so neither can the passion of anger and wrath be
attributed to that unchangeable nature without fearful blasphemy. For we ought to see that
the limbs signify the divine powers and boundless operations of God, which can only be
represented to us by the familiar expression of limbs: by the mouth we should understand that
His utterances are meant, which are of His mercy continually poured into the secret senses of
the soul, or which He spoke among our fathers and the prophets: by the eyes we can
understand the boundless character of His sight with which He sees and looks through all
things, and so nothing is hidden from Him of what is done or can be done by us, or even
thought. By the expression hands, we understand His providence and work, by which He is
the creator and author of all things; the arms are the emblems of His might and government,
with which He upholds, rules and controls all things. And not to speak of other things, what else
does the hoary hair of His head signify but the eternity and perpetuity of Deity, through which
He is without any beginning, and before all times, and excels all creatures? So then also when
we read of the anger or fury of the Lord, we should take it not ἀνθρωποπαθῶς ; i.e., according
to an unworthy meaning of human passion, but in a sense worthy of God, who is free from
all passion; so that by this we should understand that He is the judge and avenger of all
the unjust things which are done in this world; and by reason of these terms and their meaning
we should dread Him as the terrible rewarder of our deeds, and fear to do anything against
His will.

For human nature is wont to fear those whom it knows to be indignant, and is afraid of
offending: as in the case of some most just judges, avenging wrath is usually feared by those
who are tormented by some accusation of their conscience; not indeed that this passion exists
in the minds of those who are going to judge with perfect equity, but that, while they so fear,
the disposition of the judge towards them is that which is the precursor of a just and impartial
execution of the law. And this, with whatever kindness and gentleness it may be conducted, is
deemed by those who are justly to be punished to be the most savage wrath and
vehement anger. It would be tedious and outside the scope of the present work were we to
explain all the things which are spoken metaphorically of God in Holy Scripture,
with human figures. Let it be enough for our present purpose, which is aimed against
the sin of wrath, to have said this that no one may through ignorance draw down upon himself
a cause of this evil and of eternal death, out of those Scriptures in which he should seek
for saintliness and immortality as the remedies to bring life and salvation.

St Ambrose
From the Book upon Noah’s Ark by St Ambrose, bishop Chap, iv.


We read that the Lord was angry. It is in the thoughts, that is to say, in the knowledge of God,
that man being put on earth and weighted with the body cannot be without sin, for earth is the
home of temptations, and the flesh is a bait for corruption. Yet man had a reasonable soul, and
his soul had power to control his body; and, being so made, he made no struggle to keep
himself from falling into that from whence he would not return. God’s thoughts are not as
man’s thoughts; in Him there is no such thing as change of mind, no such thing as to be angry
and then cool down again. These things are written that we may know the bitterness of our
sins, whereby we have earned the Divine wrath. To such a degree had iniquity grown that God,
Who by His nature cannot be moved by anger, or hatred, or any passion whatsoever, is
represented as provoked to anger.

St John of Damascus
Exact Exposition of Orthodox Doctrine
BOOK I CHAPTER II
Concerning things utterable and things unutterable, and things knowable and thinks
unknowable.


It is necessary, therefore, that one who wishes to speak or to hear of God should understand
clearly that alike in the doctrine of Deity and in that of the Incarnation(1), neither are all things
unutterable nor all utterable; neither all unknowable nor all knowable(2). But the knowable
belongs to one order, and the utterable to another; just as it is one thing to speak and another
thing to know. Many of the things relating to God, therefore, that are dimly understood cannot
be put into fitting terms, but on things above us we cannot do else than express ourselves
according to our limited capacity; as, for instance, when we speak of God we use the terms sleep,
and wrath, and regardlessness, hands, too, and feet, land such like expressions.

St Anthony the Great
Philokalia


God is good, and passionless and immutable. If a man accepts it as right and true that God does
not change, yet is puzzled how (being such) He rejoices at the good, turns away from the
wicked, is angered with sinners and shows them mercy when they repent, the answer to this is
that God does not rejoice and is not angered, for joy and anger are passions.

It is absurd to think that the Deity could be helped or harmed by human deeds. God is good and
does only good; He harms no one and remains always the same. As to ourselves, when we are
good we enter into communion with God through our likeness to Him, and when we become
evil, we cut ourselves off from God, through our unlikeness to Him. When we live virtuously we
are God’s own, and when we become wicked, we fall away from Him. This does not mean that
He is angry with us, but that our sins do not let God shine in us, and that they link us with the
tormentors-the demons. If later, through prayers and good deeds, we obtain absolution of our
sins, it does not mean that we have propitiated God and changed Him, but that through such
actions and our turning to God we have cured the evil in ourselves and have again become able
to partake of God’s goodness. Thus, to say that God turns away from the wicked is the same as
to say that the sun hides itself from those who lose their sight. (Texts on Saintly Life 150)

Isaac of Nineveh
The Spiritual World of St Isaac the Syrian


To say that the love of God diminishes or vanishes because of a created being’s fall means ‘to
reduce the glorious Nature of the Creator to weakness and change’. For we know that ‘there is
no change or any earlier or later intentions, with the Creator: there is no hatred or resentment
in His nature, no greater or lesser place in His love, no before or after in His knowledge. For if it
is believed by everyone that the creation came into existence as a result of the Creator’s
goodness and love, then we know that this original cause does not ever diminish or change in
the Creator’s nature as a result of the disordered course of creation’. Nothing that happens in
creation may affect the nature of the Creator, Who is ‘exalted, lofty and glorious, perfect and
complete in His knowledge, and complete in His love’.

This is why God loves equally the righteous and sinners, making no distinction between them.
God knew man’s future sinful life before the latter’s creation, yet He created him. God knew all
people before their becoming righteous or sinners, and in His love He did not change because
of the fact that they underwent change. Even many blameworthy deeds are accepted by God
with mercy, ‘and are forgiven their authors, without any blame, by the omniscient God to
whom all things are revealed before they happen, and who was aware of the constraints of our
nature before He created us. For God, who is good and compassionate, is not in the habit of
judging the infirmities of human nature or actions brought about by necessity, even though
they may be reprehensible’.

Even when God chastises one, He does this out of love and for the sake of one’s salvation
rather than for the sake of retribution. God respects human free will and does not want to do
anything against it: ‘God chastises with love, not for the sake of revenge – far be it! – but
seeking to make whole His image. And He does not harbour wrath until a time when correction
is no longer possible, for He does not seek vengeance for Himself. This is the aim of love. Love’s
chastisement is for correction, but it does not aim at retribution… The man who chooses to
consider God as avenger, presuming that in this manner he bears witness to His justice, the
same accuses Him as being bereft of goodness. Far be it, that vengeance could ever be found in
that Fountain of love and Ocean brimming with goodness!’


Thus the image of God as Judge is completely overshadowed in Isaac by the image of God as
Love (hubba) and Mercy (rahme). According to him, mercifulness (mrahmanuta) is incompatible
with justice (k’inuta): ‘Mercy is opposed to justice. Justice is equality of the even scale, for it
gives to each as he deserves… Mercy, on the other hand, is a sorrow and pity stirred up by
goodness, and it compassionately inclines a man in the direction of all; it does not requite a
man who is deserving of evil, and to him who is deserving of good it gives a double portion. If,
therefore, it is evident that mercy belongs to the portion of righteousness, then justice belongs
to the portion of wickedness. As grass and fire cannot coexist in one place, so justice and mercy
cannot abide in one soul’. Thus one cannot speak at all of God’s justice, but rather of mercy
that surpasses all justice: ‘As a grain of sand cannot counterbalance a great quantity of gold, so
in comparison God’s use of justice cannot counterbalance His mercy. As a handful of sand
thrown into the great sea, so are the sins of the flesh in comparison with the mind of God. And
just as a strongly flowing spring is not obscured by a handful of dust, so the mercy of the
Creator is not stemmed by the vices of His creatures’.

Rejecting with such decisiveness the idea of requital, Isaac shows that the Old Testament
understanding of God as a chastiser of sinners, ‘visiting the iniquity of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation’,24 does not correspond with the revelation that
we have received through Christ in the New Testament. Though David in the Psalms called God
‘righteous and upright in His judgments’,25 He is in fact good and merciful. Christ himself
confirmed God’s ‘injustice’ in His parables, in particular in the Parables of the Workers in the
Vineyard and of the Prodigal Son, but even more so by His incarnation for the sake of sinners:
‘Where, then, is God’s justice, for while we are sinners Christ died for us?’

Thus, Isaac claims, one should not interpret literally those Old Testament texts where the terms
wrath, anger, hatred and others are used of the Creator. If such anthropomorphic terms occur
in Scripture, they are used in a figurative sense, for God never does anything out of wrath,
anger or hatred: everything of that sort is far removed from His Nature. We should not read
everything literally as it is written, but rather see within the bodily exterior of the Old
Testament narratives the hidden providence and eternal knowledge of God.28 ‘Fear God out of
love for Him, and not for the reputation of austerity that has been attributed to Him’.

With God, there in no hatred towards anyone, but all-embracing love, which does not
distinguish between righteous and sinner, between a friend of truth and an enemy of truth,
between angel and demon. Every created being is precious in God’s eyes, He cares for every
creature, and everyone finds in Him a loving Father. If we turn away from God, He does not
turn away from us: ‘If we believe not, yet He abideth faithful, for He cannot deny Himself’.30
Whatever may happen to humankind and to the whole of creation, however far it may be
removed from God, He remains faithful to it in His love, which He cannot and will not deny.

http://www.syriacstudies.com/2013/12/04/st-isaac-the-syrian-a-theologian-of-love-and-mercy-bishop-hilarion-alfeyev/

Guest: Joel Mcneilly – Chaos VS Order

In the creation story in Genesis 1, the earth is described as “formless and empty” with “darkness lying upon the face of the deep.”

The world was in an uncreated state, darkness was the only thing that existed, yet even it was an allusion, not existing in its own right, but instead being the absence of Light. For example turn a light on in a pitch black room and the illusion of darkness is broken. Darkness was never created by God, it was the state of being pre creation. It is uncreated matter. Many would identify the world we live in now with this state of pre creation darkness.

Even Christians, who are suppose to have the most hope of all, seem to be caught up in the “darkness” of the world. However the story didn’t end in the darkness…the Trinity uttered the words “Let there be Light….AND there was Light.”

Ok so that was then…but what about the fall of man? What about sin?

This is where the story gets interesting!

In the beginning, God spoke the Word and there was Light.

John 1 reveals that Jesus was the very Word of creation spoken in the beginning, when God shouted across the darkness ‘let there be Light’, that Light was the person of Jesus.

The Word of God (Jesus) who was with God in the beginning was spoken over the world. AND THERE WAS LIGHT! Jesus created all things, it’s all about Him, and guess what it’s also about you! Why? Because you have never once existed separate from Him!

We were in Him before the creation of the world! (Eph 1:4) Our true identity reflects the exact likeness of Jesus, all of mankind came into being through Him.

John 1 “through Him everything came into being and without Him nothing that exists came into being. In Him was Life, and the Life was the Light of men.”

Final thought…

Jesus stated “I am the Light of the world”

But also said “You are the Light of the world!” I imagine this would have been a controversial statement, and truthfully it still is! How can we apparent “mere mortals” be the light of the world!? Jesus understood something we have failed to recognise, humanity and God are permanently intertwined! Something changed in the death and recreation of humanity in His resurrection! Death and sin forever defeated!

We are the Light of the world, it’s our nature, our origin in the Divine revealed at last! If you see the world around you as darkness, void and meaningless, realise that we have the beautiful opportunity to speak Light into the darkness, to speak creative order into the chaos.

Creation isn’t waiting for Jesus to return, it’s waiting for the “revealing of the sons of God.” When we are revealed in the earth, the recreation of all which happened on the cross becomes manifest on earth. As we awaken to our identity “creation itself will be liberated from its enslavement to decay into the glorious freedom of God’s children.” (Romans 8:19-21)

The world doesn’t need us to do but to BE. It doesn’t need us to preach but to LIVE. It doesn’t need the bible but JESUS.

(Read Genesis 1 and John 1, the writers put it far better than I ever could)

Svar till Johan 2. Omvändelse, syndernas förlåtelse, ett liv i helighet, renhet och utan synd.

Johans fråga: ”Hur predikar man omvändelse med denna budskap? och om syndernas förlåtelse? Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?”

1. Hur predikar man omvändelse med detta buskapet?

Först måste vi börja med att kolla på Romarbrevet 10:

Rom 10:14 How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15 And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!” (NIV)

Hur ska folk få veta om evangeliumet, hur ska folk komma till tro om de inte hör evangeliumet predikas?

Rom 10:17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 

Vårt jobb som kristna är att när vi predikar evangeliumet att bygga upp tro i människors liv. Hur bygger du tro? Jo du deklarear evangeliumet. Det var precis det som Paulus gjorde när han predikade ett inkluderande evangelium till hedningarna.

Acts 17:28 New International Version (NIV)

28 ‘For in him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his offspring.’

Paulus sa till de otroende hedningarna att de redan lever, rör sig och har hela sin kropp i Kristus. Sen sa Paulus att de otroende hedningarna var Guds ”offspring”.

Definitionen på offspring:

A person’s child or children. (noun)

Alltså Paulus predikade till hedningarna och sa att de redan var Guds barn. (Detta är ett otroligt inkluderande meddelande och hade nog setts som en villolära i många kyrkor idag).

Alltså…. Hedningarna är Guds barn på ett objektivt sätt, det är ju givetvis enbart när de tar emot sin inkludering då deras barnaskap manifesteras på ett subjektivt sätt.

Paulus är väldigt tydlig över att hela Kosmos, hela världen har blivit försonade till Kristus. (2 kor 5:19), men sen säger han i 2 kor 5:20 (“därefter bli försonade”).

Detta kan ses som en paradox, men vad Paulus säger är att alla är försonade ifrån Guds perspektiv, Jesus har gjort det. Jesus dog som mänskligheten och svalde upp hela kosmos i sin kropp på korset. Men vi måste ju givetvis acceptera denna sanningen för att den ska bli personlig och för att det ska bli en subjektiv verklighet i våra liv.

Enligt Paulus är våra jobb att predika evangeliumet så att det bygger upp tro i människors liv, frågan är då… Bygger du verkligen upp tro i en okristen människas liv av att predika helvetet eller lagen? Självklart kan man använda argumentet för att man pekar folk till deras behov till Jesus genom att predika lagen och helvetet. Men enligt mig så bygger man upp tro i en människas liv genom att peka till deras äkta identitet i Kristus, man pekar på vad Jesus har gjort och man predikar Jesus Kristus och han korsfäst, precis som urkyrkan brukade göra.

Om vi faktiskt läser bibeln så är det väldigt få verser i bibeln som talar om helvetet, den som talar mest om helvetet är Jesus själv, men han predikar enbart helvetet till fariseér, aldrig till icke troende eller till syndare. Utan till dem visar Han nåd och barmhärtighet till, givetvis säger han fortfarande till dem att de ska gå och inte synda mer.

Men jag anser att man bygger upp tro i en människas liv genom att peka dem till Jesus, dessutom är det inte svårt att få en okristen att känna sig värdelös, eller få honom att känna sig i behov av något. Men det är en helt annan konst att få en okristen person att känna sig älskad av en perfekt Pappa i himlen.

Det vi kristna är kända för är inte för hur mycket kärlek vi visar folk och den nåd och barmhärtighet vi visar folk, utan vi är kända för att debattera mycket, diskutera mycket och för att predika helvetet mycket, vi är kända för att peka finger på ett nästintill själv-rättfärdigt sätt och det är allt för många okristna som ser igenom detta hyckleri.

Jag tror inte att det är en slump att apostlarna nästan aldrig nämner helvetet, jag tror inte att det är en slump att all teologi vi finner i epistlarna enbart handlar om Jesus Kristus och han korsfäst. Jag tror att vi har fått vårt fokus lite fel och att vi bör gå ut och istället för att ha som mål att vinna en diskussion eller få någon att känna sig svag och i behov av något genom att vi trycker ner ett helvetetscentrerat meddelande i folks halsar, så hade jag älskat om vi faktiskt gick ut för att visa kärlek för människor, att vårat mål var att den personen vi möter på stan ska känna sig mer älskad än vad de kände sig innan de mötte oss.

2. Johans fråga: Om syndernas förlåtelse:

2 kor 5:19 säger att ALLA redan är förlåtna….

2 Korinthierbrevet 5:19 Svenska 1917 (SV1917)

19 Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.


Bibeln är VÄLDIGT tydlig över att alla, hela världen, hela kosmos har blivit försonat och att Gud inte längre tillräknar människor deras synder. Så vad vi predikar är inte ”om du ber en magisk bön, då får du syndernas förlåtelse”, utan vi predikar, du är förlåten, acceptera det, ta emot din förlåtelse. Lev i ditt nya liv med Jesus, Han är helt galen i dig, Han investerade allt i dig, du är Hans ögonsten och du är en dröm som har kommit till uppfyllelse.

”Heaven and hell are both full of forgiven sinners. It’s just that those in hell refuse to accept their already given gift of acceptance.” – Robert Capon (Canon teolog till Episcopal  Biskop av Long Island)

Johans fråga: Hur predikar man omvändelse?

Det grekiska ordet för omvändelse är ”metanoia” eller verbet är ”metaneo”, vilket betyder ”to change your mind” eller ”to reconsider”. Att omvända sig har egentligen inte något med att säga ”förlåt för mina synder och be en magisk bön”. Men omvändelse handlar om att förnya sitt sinne. Bibeln säger ”to know the truth shall set you free”. Samt rom 12:2 säger ”be transformed by the renewing of your mind”.

Så omvändelse är mer en livslång ”process”, där du börjar tänka med Guds logik (vilket är tro och tillit, helt enkelt din hjärta catch up on the fact att du redan har kristus sinne). Mer än att du ber en bön. (Nu ta mig inte fel, det är inget fel om att be om förlåtelse, det är inte heller något fel i att be en bön när man tar emot Jesus). Men kom ihåg att omvändelse är en frukt av frälsning. Det är Guds godhet som leder dig in i omvändelse.

Jesus säger själv: ” Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. ” – John 6:44 (SV1917)

Alltså omvändelsen som en aktion frälser dig ej, utan det är Gud som frälser dig. Du har inte kraften att frälsa dig själv, utan Jesus frälser dig.

3. Johans fråga: Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?

Detta är en extremt viktig fråga. Eftersom vad många kristna gör är att de predikar inte Guds nåd till nyfrälsta som försöker sluta synda och leva ett heligt liv, utan de predikar lagen.

Vad många kristna gör är att de säger ”nu måste DU sluta synda, nu måste DU göra detta, nu måste DU be, fasta etc etc etc…”

Och det som först såg ut som frihet, blir snabbt ett liv av kravfylldhet och lagiskhet. Tack vare av att många ”mogna” kristna leder nyfrälsta till att fokusera på sin egna styrka i att leva ett heligt liv istället för att leva ett liv genom nåd.

Guds nåd är inte frihet till att synda (även då om du syndar har du en ”mediator” vilket är Jesus – 1 john 2:1), men Guds nåd är frihet till synd.

Guds nåd ger dig styrka till att säga nej till synd (titus 2:11-12).

Medans styrkan av synd är lagen (1 kor 15:56). Vad många kristna gör är att de pekar folk till sin egna styrka och kraft för att sluta synda, vilket är att peka dem till lagen, vilket är styrkan till synd.

Vad vi kristna måste förstå är att vi är inte enbart i en position av rättfärdighet som Martin Luther predikade, utan vi får också en ”infusion” av nåd för att leva ett rättfärdigt liv (som John Wesley och Dr Adam Clarke predikar).

Paulus tar upp denna frågan i romarbrevet 6: Där han säger:

Romans 6 (TPT)

The Triumph of Grace over Sin

6 So what do we do, then? Do we persist in sin so that God’s kindness and grace will increase? What a terrible thought! We have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin’s rule a moment longer? Or have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with his death?

Sharing in his death by our baptism means that we were co-buried and entombed with him, so that when the Father’s glory raised Christ from the dead, we were also raised with him. We have been co-resurrected with him so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. For since we are permanently grafted into him to experience a death like his, then we are permanently grafted into him to experience a resurrection like his and the new life that it imparts.

Could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? For we were co-crucified with him to dismantle the stronghold of sin within us, so that we would not continue to live one moment longer submitted to sin’s power.

Visste du att i Romarbrevet 6 nämns “synd” 17 gånger. Endast en gång var dess referens som ett verb, de andra 16 gångerna det hänvisades till, så hänvisas det som ett substantiv.

 

“For its (substantiv), you will not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then will we sin because we are not under law but under grace? Certainly not! – Romans 6: 14.15 “

Paulus skrev om synd som en “person, plats eller sak … en enhet”. Tänk på vad detta betyder!!!

Läs romarbrevet 6 med detta i åtanke, det är kraftfullt.

Romarbrevet 6:11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus. (ampc)

Detta är ett citat ifrån Benjamin Dunn’s bok ”the happy gospel” angående den nya skapelsen och det nya hjärtat vi nu har i Kristus:

”As Christians, our old heart that was mastered and owned by desires contrary to the nature of God, has been removed by the Christ and replaced with a brand new heart.

I’ll give you a new heart, put a new spirit in you. I’ll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that’s God-willed, not selfwilled.”

This new heart that we have is a new

G o d – w i l l e d heart,

because it is a

G o d – f i l l e d heart.

That you may be filled [through all your being] unto all the fullness of God [may have the richest measure of the divine Presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself]!

Because of this God-flood, the former heart is eclipsed to absolutely nothing more than a memory.

In fact the rotten old heart is o nly called upon as a cause fo r rejoicing that it has disappeared, like an empty prison cell only remembered by the former resident as a reminder of how fantastic freedom from that cell really is.

The old heart can be defined as– everything about us that was contrary to the nature of God. This old heart, that could never please God, has been cut away by Christ himself.

True circumcision– is of the heart.

We Christians have been heart-circumcised!

Here are some translation treasures from Romans

chapter 2 verses 28-29:

For the true Jew is not the man who is outwardly a Jew, and true circumcision is not that which is outward and bodily. But the true Jew is one inwardly, and true circumcision is heart-circumcision – not literal, but spiritual. Such a man receives praise not from the m en, but from God.”

He is the Jew who is so in his secret soul; and h is is the true circumcision – that of the heart, consisting in this Spirit’s presence, not in observance of the written letter. Men may have no praise to bestow on such a man – God has.”

The word “Jew” properly means “praiseworthy;” and so the true Jew, the m an who is truly praiseworthy, is he whose heart is pure in God’s sight, whose circumcision is not literal but spiritual – the circumcision of the heart, as the prophets called it.”

“… the real circumcision is a thing of the heart. It is a spiritual thing, not conformity to any set of rules and regulations.”

“… true circumcision is achieved in the heart.”

The Lord is not trying to fix the old heart– He has removed it!

Amazingly, He does not stop there but places inside of each believer a new heart.

The Lord goes on to say:

I will change the whole of your infected nature; and give you new appetites, new passions… I will

entirely remove this heart: it is opposite to that which I have promised you; you cannot have the new heart and the old heart at the same time.”

You cannot have the old and new at the same time; they are opposite of each other and have contrary desires.

But a true Christian has only a heart that is by nature completely new. This heart has new passions and emotions. These are the emotions of the Spirit.

The new heart frolics in the presence of God, for it has been made the dwelling place of the Eternal! The new heart is a holy heart, with only holy thoughts and desires.

There is nothing evil in the heart of the believer! Only heaven’s goodness can dwell within it.

…Only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life…””

Tänk om vi började predika för nyfrälsta att de är helt 100% fria ifrån synd? Att vi faktiskt börjar predika det som Paulus predikade och verkligen marinerar människor i evangeliumet och det som Jesus gjorde på korset? Tänk om vi faktiskt får folk att förstå vad Jesus gjorde på korset och hur vi verkligen nu är helt nya (kainos) skapelser!

Tillbaka till din fråga “hur ska jag predika”?

Detta är en text taken ifrån Athanasius bok “on the incarnation” han skrev denna boken när han var enbart 21 år gammal och detta är hur han beskriver evangeliumet lite snabbt, till folk som tror på arianism (folk som inte tror att Jesus är Gud eller med i treenigheten):

 

This great work was, indeed, supremely worthy of the goodness of God. A king who has founded a city, so far from neglecting it when through the carelessness of the inhabitants it is attacked by robbers, avenges it and saves it from destruction, having regard rather to his own honor than to the people’s neglect. Much more, then, the Word of the All-good Father was not unmindful of the human race that He had called to be; but rather, by the offering of His own body He abolished the death which they had incurred, and corrected their neglect by His own teaching. Thus by His own power He restored the whole nature of man. The Savior’s own inspired disciples assure us of this. We read in one place: For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that, if One died on behalf of all, then all died, and He died for all that we should no longer live unto ourselves, but unto Him who died and rose again from the dead, even our Lord Jesus Christ. [2 Cor. 5:14 f.] And again another says: But we behold Him Who hath been made a little lower than the angels, even Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God He should taste of death on behalf of every man. The same writer goes on to point out why it was necessary for God the Word and none other to become Man: For it became Him, for Whom are all things and through Whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the Author of their salvation perfect through suffering. [Heb. 2:9 ff.] He means that the rescue of mankind from corruption was the proper part only of Him Who made them in the beginning. He points out also that the Word assumed a human body, expressly in order that He might offer it in sacrifice for other like bodies: Since then the children are sharers in flesh and blood, He also Himself assumed the same, in order that through death He might bring to nought Him that hath the power of death, that is to say, the Devil, and might rescue those who all their lives were enslaved by the fear of death. [Heb. 2:14 f.] For by the sacrifice of His own body He did two things: He put an end to the law of death which barred our way; and He made a new beginning of life for us, by giving us the hope of resurrection. By man death has gained its power over men; by the Word made Man death has been destroyed and life raised up anew. That is what Paul says, that true servant of Christ: For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Just as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive, [1 Cor. 15:21 f.] and so forth. Now, therefore, when we die we no longer do so as men condemned to death, but as those who are even now in process of rising we await the general resurrection of all, which in its own times He shall show, [1 Tim. 6:15] even God Who wrought it and bestowed it on us. This, then, is the first cause of the Savior’s becoming Man. There are, however, other things which show how wholly fitting is His blessed presence in our midst; and these we must now go on to consider.

Är inte detta vackert? Varför predikar inte vi längre med en sådanhär underbar kristocentriskt teologi?

 

 

 

Svar till Johan. Fråga – Har alla Helige Anden?

Hej kära Johan! Här kommer ett svar på din fråga, jag ber att du läser det jag skriver noga, ta gärna tid och fundera och be om det jag skriver och om du har fler frågor, ta gärna då tid med att fråga dina frågor, så att dina frågor är genomtänka och skriv gärna frågorna i en ordning och helst i en lång text och inte i massa småtexter. Tack!

Vi måste komma ihåg att teologi är en annan disciplin än bibliska studier. I bibelstudier arbetar du genom enskilda kapitel eller bibelverser. Man kanske studerar Noahs ark eller något annat. Teologi å andra sidan går tillbaka och tittar på hela Skriften – det handlar om hur vi närmar oss hela historien, helt enkelt att se helheten från början till slut, att kunna dela på skriften rätt, från gamla till nya förbundet, det handlar om att få en fullständig bild i Guds natur och person.

En vanlig fråga som vi ofta brottas med i den karismatiska kyrkan med hänvisning till ”the finished work of the cross” är: finns det ett “andra arbete/second blessing” av Andens dop? Svaret i många karismatiska och pingstkyrkor är att endel kristna har Anden medans andra inte har Anden.

Problemet med denna lära är 1. Man separerar Helige Anden ifrån treenigheten och vad man säger är att man kan ha Jesus och Fadern men inte kan ha Helige Anden. Men Helige Anden kommer i ett packet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Dessa är tre olika personer, men är samma väsen.

2.Vidare uppstår en annan fråga om huruvida man kan få mer av Helige Ande.

Kommer Han gradvis i grader? Kommer Han i portioner? – Jag hade hävdat att Helige Ande kommer inte i grader, Han kommer inte i portioner, utan Han kommer som en person, i packetet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Detta är normal ortodox treenighetsteologi och borde vara kristen teologi 101.

3. Om du hade något att göra med att skaffa Helige Anden i första hand, då kommer du snabbt att tänka att det är upp till dig att fortsätta få ”mer” av Helige Anden och din andlighet kommer snabbt bli lagisk och kommer snabbt bli häxkraft och allt fokus kommer att vara på dig istället för Jesus.

Vad jag hävdar är att något mänskligt försök att få Gud är själva definitionen av religion och är evangeliumets främsta fiende (evangeliet är inte att förväxlas med “religion” som är häxkraft: religion är någon humanistisk strävan att klättra sig mot Gud – en övning som är ogiltiggjord av evangeliet, där Kristus har gått ner och gett oss allt av sig själv, Jesus investerade allt i oss, Han investerade sig själv).

4. Frågan vi måste ställa oss är ”hur får vi helige Anden?” är den orsakande kraften bakom Andens ankomst att Han kommer på grund av våra humanistiska ansträngningar eller på grund av vad Kristus gjorde på korset? – Tyvärr går många emot vad Paulus säger i Galaterbrevet 3:1-2 här och ignorerar att Paulus klart och tyldigt säger att vi inte får Helige Anden pga våra ansträngningar utan pga vad Jesus gjorde på korset.

5. Och slutligen, utan tvekan den mest skandalösa frågan ov alla (vilket få vågar fråga): Är det möjligt att Guds Ande verkligen förlöstes på allt kött? Konceptet att hela mänskligheten på något sätt är mystiskt begåvad med Guds Ande är en skarp utmaning för de flesta kristnas teologiska nät.

Majoriteten av kristendomen har tittat på evangeliet transaktionellt (detta är pga Augustines bok ”the city of God”, Augustine är västvärldens kyrkofader som vi tar vår teologi ifrån, John Kalvin var en bankman och ekonom och han förklarade evangeliumet genom transaktioner) – alltså vad vi i väst tror är om vi går med i klubben och “får Gud” enbart då sker en omvandling efter att ha sagt en magisk bön, om man trummar upp tillräckligt med tro eller omvänder sig tillräckligt mycket, ja då kanske man uppnår Guds standard och får ett besök från Helige Anden.

I Kalvanist kampet så tror man att enbart ett fåtal har helige Ande för de har blivit utvalda av Gud medans de tror att Gud väljer andra människor till att gå till helvetet innan jordens skapelse, samt att man tror att Gud gör människors hjärtan hårda hela deras liv, så att Gud kan straffa dem i helvetet för all framtid och att Gud finner njutning i detta. Alltså de har avdelat och delat Gud ut till de utvalda. De klamrar sig till värdefulla bevisste versioner som föreslår att Anden endast är för kristna, samtidigt som man ignorerar en mängd andra skrifter. (Detta kallas för double-predestination, vilket är del av den hyperkalvanistiska teologin tror på, John Piper tror på detta).

Alla män inkluderades ”vicariously” i den sista Adams mänsklighet. I Hans inkarnation, död och uppståndelse så dödades mänskligheten fullt ut i det Gudomliga. Kristus dog inte bara som en man, men som mänskligheten. På grund av din mystiska förening med Kristus har Gud i all sin fullkomlighet gjort sig fullt bosatt i dig. Oavsett om du vet det eller inte. Oavsett om du känner det eller inte. Oavsett om du ens tror det eller inte. Tro är inte den magiska formeln som får det att hända. Fakta är fakta, oavsett om du tror på dem eller inte. (Tro är till och med en gåva som vi får av nåd – ef 2:8).

Okej, så till första frågan, kommer Helige Anden som en ”second blessing” efter att man har tagit emot Helige Anden? – Nej. Du kan inte ha Jesus och Fadern och inte ha Helige Anden. – Ja du kan givetvis ha en upplevelse av Helige Anden som du kan peka på och säga ”det där var dagen då jag först upplevde Helige Anden”. Men sanningen är att vad som hände var bara att den objektiva sanningen av att Helige Anden har blivit förlöst över ALLT kött som Lukas skriver om i apostlagärningarna och som profeten Joel profeterade om blir en subjektiv verklighet.

Så vad är det jag säger?

John 14:20 New International Version (NIV)

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you.

På den dagen du tar emot din frälsning, den dagen så ”realize” du att Jesus är i Fadern och att du redan var i Kristus och Kristus redan var i DIG. (Grekiska ordet för ”realize” kan också betyda ”awaken”, att du vaknar upp till sanningen.

Galatians 1:16 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus själv beskriver sin Damaskus upplevelse när han först upplevde Helige Anden (blev nerslängd ifrån hästen och blev blind) att Gud uppenbarade sin Son (Jesus) i Paulus.

Vad säger Bibeln?

Ephesians 1:13 New International Version (NIV)

13 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit,

Att simpelt när du hörde evangeliumet vilket Paulus predikar i Acts 17 vilket är (you live, move and have your very being in Christ). Då har du fått löftet av Helige Anden.

Om du tänker efter så är det löjligt att tro att du får Jesus en dag och sen kan du få Heliga Ande en annan dag…

Kol 2:9 säger att fullheten av Helige Anden och Fadern är nu i Kristus kropp och den fullheten är vi nu fyllda med (kol 2:10). Den ortodoxa kyrkan och urkyrkan sa alltid att vi har en relation med Fadern, genom Sonen i den Helige Anden. Du kan inte separera Helige Anden med Fadern och Sonen.

”Stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit” (Eph. 5:18, ISV)

Nu när du vet att du har Helige Anden, så betyder inte det att du slutar umgås med Honom, Han flödar genom dig som strömmar av levande vatten och du är kallad till att leva i en relation med din bästavän Helige Anden, problemet är att när vi tänker på att bli ”fylld” så tänker vi att helige Anden kommer i portioner eller slutar komma ibland, eller att Han lämnar dig. Allt detta är trams. Du är ett med Helige Anden, du är i en perfekt enhet med Honom, Han är i dig och du är i Honom. Han flödar genom dig, Han fyller dig och Han har fyllt dig med fullheten av sig själv, du är nu Hans tempel och de Sju Andarna av Gud (den Helige Anden som Jesaja profeterar om i kapitel 11:2), flödar genom dig med sina 7 störtflodar, med full styrka överallt du går, inte pga dina gärningar utan pga Jesus gärning och din enhet du har med Jesus Kristus pga Hans nåd.

Har alla Helige Anden?

När skrifterna berättar för oss att Guds Ande har blivit utljuten över allt kött.
Där är jag övertygad om att det verkligen betyder allt kött. Uppfyllelsen av Joels profetia i Apostlagärningarna 2 var en yttre manifestation av någonting som alltid har varit mystiskt sann från Guds perspektiv. Ingen man hade någonsin varit utan Guds Ande (Jesus är den som håller ihop alla saker genom sin Ande, varenda molekyl, varenda cell håller Jesus ihop kol 1:16-20). Så låt oss sluta att tänka: Jag är här borta; Gud är där borta.
Anden är inte begränsad till tid och rum. Låt oss inte ens tänka i termer av “när” Anden kom. Pingst var fullborrningen av manifestation av detta vin som hälldes ut från begynnelsen av denna värld.

”Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in hell, you are there” (Psalm 139:7-8)

Anden är överallt, till och med i Helvetet.

Det vi talar om är: “Him who fills everything in every way” (Eph. 1:23).

Separation har alltid varit en illusion som kom när Adam syndade.

Colossians 1:21 New International Version (NIV)

21 Once you were alienated from God and were enemies in your mindsbecause of your evil behavior.

När vi var fiender och separerade till Gud (I VÅRA SINNEN), pga vårann synd…. Gud har ALDRIG separerat sig själv ifrån oss, Gud har aldrig varit fiender emot oss, utan VI var alltid problemet och VI var alltid dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra sinnen och i våra hjärtan (ef 4:18).

Men Gud har nu gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, satt lagen i våra hjärtan heb 8:10 samt gett oss Jesus sinne.

Jag tror att Heliga Anden täcker hela jorden och vilar över hela mänskligheten (på ett objektivt sätt), och de Han gör är att han väcker upp mänskligheten till sanningen av deras verkliga identitet i Kristus.
Den Helige Andens närvaro upprätthåller kosmos existens. Jesus har inte bara döpt den materiella världen i Kristus inkarnation, men det materiella har blivit uppsvalt i Kristus inkarnation.

Himmeln och jorden är full av Hans härlighet.

Colossians 1:20 The Message (MSG)

18-20 He was supreme in the beginning and—leading the resurrection parade—he is supreme in the end. From beginning to end he’s there, towering far above everything, everyone. So spacious is he, so roomy, that everything of God finds its proper place in him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross.

Läs det där igen: ”. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies”

Jesus har inte bara försonat det andliga och människors själar, men har försonat allt det materiella, Han har förstört korruption på korset och vi väntar nu på en ny himmel och en ny jord och nya materiella mänskliga kroppar som saknar korruption.

Vad jag försöker säga är det som den ortodoxa kyrkan och urkyrkan alltid sa, att det Jesus gjorde på korset var något universellt, det är därför den första kyrkan hette ”katolska kyrkan”, katolsk betyder universell. Det Jesus gjorde på korset var något universalt.

2 Corinthians 5:19 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

Gud har försonat hela Kosmos till sig själv och han räknar inte längre människors synder utan har nu förlåtit ALLA på ett objektivt sätt.

2 Cor 5:14 (The Message)
14-15 Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.

Jesus har inkluderat ALLA i sin död och när Jesus dog för ALLA, så dog Han som ALLA, alltså Jesus dog som mänskligheten och var ett substitut för HELA mänskligheten.

Så vad jag säger är att Kristus är i alla, Kristus har inkluderat alla, Kristus arbetar i alla, Kristus har förlåtit alla och Kristus är allas sanna identitet och eftersom Krisuts är i alla, så är också Fadern och Helige Anden i ALLA. Men detta är enbart på ett dolt sätt, enbart på ett objektivt sätt. Jag säger inte att alla kommer gå till himlen eller att alla kommer bli frälsta. (Även då det är mitt hopp).

Utan människor är enbart frälsta när de identiferar sig med Kristus och tar emot sanningen och vaknar upp till deras inkludering och det blir en subjektiv sanning och verklighet.

Romans 5:18 New International Version (NIV)

18 Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people.

1 Corinthians 15:21-22 New International Version (NIV)

21 For since death came through a man, the resurrection of the deadcomes also through a man. 22 For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.

Okej men Max, what about Romarbrevet 8:9?

You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ (Rom. 8:9).

Här dealar vi med det grekiska ordet ”echo”. Grekiska teologen Francis Du Toit har översatt denna versen på ett underbart sätt i sin bibel ”the mirror bible”:

“But you are not ruled by a flesh-consciousness (law of works), but by a Spirit-consciousness (faith); God’s Spirit is at home in you. Anyone who does not see himself full clothed and identified in the Spirit of Christ cannot be himself.” (Rom 8:9)

Att ha Guds Ande handlar om det grekiska ordet ”echo” vilket betyder ”att identifera sig med”.

Om du inte identiferar dig med Jesus Kristus, så då är det klart att du fortfarande kommer vandra i synd och i köttet. Men kom ihåg att sanningen av att Kristus är i dig är fortfarande en objektiv sanning. Men när du ”echo” identiferar dig med helige Anden och Kristus, då är det klart du kommer ”ha” den Helige Anden på ett subjektivt sätt. Men om du inte identiferar dig med Helige Anden och Jesus, då är det klart att du inte kommer ”tillhöra” Gud ifrån ditt perspektiv och då kommer du inte ta del av sanningen på ett subjektiv sätt, även då sanningen fortfarande kommer vara sann.

Sanningen är alltid sanningen vare sig du tror på det eller inte.

Paulus själv sa detta:

I identified myself completely with Him. Indeed, I have been crucified with Christ. ” (Gal 2:19-20 the message).

Problemet är att mänskligheten är i en identitetskris, de letar efter saker att identifera sig med, det är därför den post moderna världsbilden har blivit så stor, det är därför folk söker sig till olika grupper. För de längtar efter att få hitta och söka sig till en identitet, något de kan finna trygghet och personlighet i. Många letar på fel ställen. Men Jesus är vår sanna identitet och Jesus vill att alla ska komma till omvändelse. Mänskligheten var det förlorade myntet som aldrig förlorade sitt värde i Guds ögon, Gud har ett sådant hjärta för mänskligheten och har kommer aldrig ge upp. Han älskar mänskligheten med en oändlig och en ovillkorlig kärlek, hans hjärta för dig och mig är hela Kosmos är obeskrivlig.

Du har ingen köttslig natur.

Köttet är det grekiska ordet sarx. Sarx har 2 meningar, det kan antingen betyda köttet som i din kropp. Din kropp är inte ond, din kropp har ingen ondska i sig. Att tro på att din kropp är ond kallas för gnostisk docetism och manifesteras på 2 olika sätt, antingen genom grekisk gnosticism där dem trodde att “jag har en syndig och ond kropp, jag har ett kött” därefter måste jag sluta synda i mig egna stryka och avsäga mig själv ifrån min kropp och denna världen och vara mer i “anden”…. Detta är väldigt likt vad katolikerna tror på och är enligt aposteln johannes en anti-krist lära. Många karismatiker idag tror liknande. Romersk gnosticism tror “vi har en syndig natur och syndig kropp, så låt oss synda, det spelar ändå ingen roll”…. Detta är också en falsk typ av nåd, Paulus säger till titus i kapitel 2 vers 11-12 “Gods grace empowers us to say no to unrighteousness”. Alltså Guds nåd är inte en frihet till att synda, utan en frihet ifrån synd. Guds nåd ger oss styrka till att sluta synda. Guds nåd sätter oss inte enbart i en position av att vara rättfärdiga men också ger oss en kraft av nåd till att leva rättfärdiga och heliga liv. Den andra översättningen av det grekiska ordet sarx är “köttet, den syndiga naturen”, “carnal nature” som är korrupt.

Paulus säger i Romarbrevet 6:

6 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Vi är dem som är döda till synd…. Varför? Jo….

Rom 6:6 – “We know that our old (unrenewed) self was nailed to the cross with Him in order that [our] body [which is the instrument] of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin.” (AMPC)

Vårt gamla jag var korsfäst med Jesus, vi dog tillsammans med honom på korset för 2000 års sedan på något mystiskt sätt. Eftersom Jesus inte bara dog för oss, utan som oss. Han dog som mänskligheten själv. Därefter är du inte längre en slav till synd. Eftersom du har blivit uppstånd ifrån det döda med Jesus till ett nytt liv i honom.

 

Rom 6:11 – “11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus.” (AMPC)

Paulus säger själv att vi ska se oss själva som att vi har dött bort ifrån synd, ifrån vår syndiga natur och att vår relation till synd är bruten, att vi nu lever tillsammans med Gud.

Rom 6:18 – “18 You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.” (NIV)

 

Du är inte längre en slav till synd, utan en slav till rättfärdighet. Du kan inte hjälpa men att leva ett heligt liv.

Visste du att i Romarbrevet 6 så nämns “synd” 17 gånger och bara en gång refererar de synd som ett verb. Alla de andra 16 gånger skriver de “synd” som ett substantiv.

“For sin (substantiv) shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then, shall we sin (verb) because we are not under law but under grace? Certainly not!” – Rom 6:14-15

Paul skrev om synd som en “person, plats eller sak, en entitet”.

Ofta när vi pratar om synd i vårt liv så talar vi om det som ett verb, många i den karismatiska rörelsen säger “jag är fri ifrån denna synden, men inte ifrån denna”…. Detta var inget som Paulus predikade, han såg inte synd som ett verb, han såg synden som en person, som en sak, som en entitet och den personen den naturen är vi nu fria ifrån tack vare Jesus Kristus. Tack vare att vi dog ifrån vårt gamla jag.

Varför var det så viktigt för oss att dö då?

Jo om du inte dog med kristus hade du 1. Varit under lagen 2. Varit i ditt kött 3. Haft en syndig natur 4. Inte varit frälst

Vi var under ett evigt förbund med lagen, enda sättet för oss att bli fria ifrån lagen var ifall lagen dog, men lagen var evig, den kunde inte dö. Jesus löste detta genom att döda oss i sin död på korset. Paulus skrev i Rom 7:4:

“So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.”

Vi dog till lagen genom Kristi kropp. Vi dog ifrån vårt gamla syndia jag och vi är nu nya skapelser, det gamla är förbi och det nya har kommit (2 kor 5:17).

Vad folk ofta brukar säga till mig är “Ja men Max, Paulus säger ju att han har ett kött i romarbrevet kapitel 7…”

Först får vi börja med vers 5:

“For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death.”

“For when we were” alltså, DÅTID. Här ser vi hur Paulus länkar köttet med LAGEN, men vi är inte längre under LAGEN därefter är köttet en dåtids verklighet.

vers 6:

“But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code.”

 

“But now”…. NUTID… Nu är vi i Anden av Guds nåd genom tro.

Övriga stycken av romarbrevet 7, talar Paulus om hur han upplevde och var innan han var Paulus, alltså när Paulus var Saulus och var under lagen.

Men då kanske du tänker… Ja men Max…. Rom 7:14-25 är skrivet i nutid!!!

Det stämmer. För att förklara så hänvisar jag er till sida 185 i  “A Manual Grammar of the Greek New Testament” av H.E.
Dana och Julius Mantey där de förklarar “historical present”.
“The present tense is thus employed when a past event is viewed with
vividness of a present occurrence.”

 

Då kanske ni teologer säger “ja, men Max….. Augustine sa att vi hade en syndig, köttslig natur”….

Det stämmer, men han levde också i extrem synd, proverbs 23:7 (nkjv) säger – “as a man thinks in his heart, so is he”. Om du tänker i ditt hjärta att du kommer synda, så kommer du också leva i synd. Det är värt att lägga märke till att ingen kyrkfadern innan Augustine trodde att vi hade en syndig natur, utan det var just Augustine som var den första stora kyrkfadern som trodde att vi hade en köttslig natur. Eftersom Martin Luther och John Kalvin älskade Augustine pga sin kamp emot pelaganism, så anslöt sig Martin och Kalvin också sig till den läran, att vi hade en syndig och köttslig natur.

Då kanske ni säger “ja men Max… Detta är en process…. Vi måste ju bli sanctified, vi kommer inte sluta att synda förens vi dör”.

Om du inte slutar synda förens du dör, då är döden din frälsare och inte Jesus… Detta var Adam Clarkes argument när han argumenterade emot läran att vi som kristna fortfarande har en syndig natur. Jag rekommenderar alla till att läsa Adam Clarkes bok “Entire sanctification”…

Paulus skrev till och med i Kortintkyrkan att de var sanctified. Lägg märke till att Korintkyrkan levde i extrem synd.

1 cor 1:2 – “To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours:” (NIV)

Paulus förklarar senare att det är för att Jesus är vår sanctification, alltså sanctification är inte en process, utan sanctification är en person och hans namn är Jesus Kristus.

1 cor 1:30 – “But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,” (NASB)

Heb 10:10 – “10 By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.”

Heb 10:14 – “14 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified.” (NASB)

Vi har blivit perfekta i Kristus.

Okej låt oss fortsätta i Rom 8.

Paulus säger:

Rom 8:8 – “Those who are in the realm of the flesh cannot please God.” (NIV)

Att dem som är i köttet kan inte tillfredställa Gud, de kan inte “please God” och om du inte kan “please” God, då är du inte frälst. Så att säga “jag är i köttet” är ett dött språk, det är ett språk av otro och är ett språk av lagen och har inget att göra med det nya språket som vi nu har i den nya skapelsen av Jesus Kristus.

Paulus fortsätter och säger:

Rom 8:9 – “You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.” (NIV)

Du är inte längre i sfären av köttet utan i sfären av anden…. Eftersom Guds ande bor i dig och om du inte har Guds ande i dig, då tillhör du inte Gud. Så att säga “jag är inte anden” är att säga att du inte har Guds Ande och att du inte tillhör Gud.

Paulus gör det inte bara tydligt i Rom 7:5 att köttet har med lagen att göra, men gör det extra tydligt i gal 3:3.

Col 2:11 – “In Him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a [spiritual] circumcision [performed by] Christ by stripping off the body of the flesh (the whole corrupt, carnal nature with its passions and lusts).” (AMPC)

Du har blivit omskärd i Kristus, inte med en omskärelse som var gjord med händer, utan med en andlig omskärelse där HELA din syndiga och köttsliga natur var omskärd.

Varför använder Paulus omskärelse som en symbol? Jo för man SKÄR bort något. Omskärelsen på en bäbis skedde på 8:e dagen, detta var något som skedde snabbt och utan bäbisens hjälp. Alltså det var inte en process. På samma sätt så har Kristus omskärt dig och tagit bort din köttsliga natur, utan din hjälp. Utan pågrund av hans nåd och hans verk på korset.

Men nu kanske du tänker. Ja men Max… Du glömmer ju Galaterbrevet kapitel 5….. Men jag tror vi måste läsa kontexten i kapitel 5.

Vers 24 säger detta:

Gal 5:24 – “Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.”

Att dem som tillhör Gud har korsfäst sitt kött och dess syndiga passioner….

Så Max… Säger du att jag inte behöver synda mer? – Ja det är precis det jag säger, du kan nu leva ett onskefritt och syndfritt liv pågrund av Jesus nåd och pågrund av vad Jesus har gjort för dig.

Johannes i sin kamp emot romersk gnosticism sa detta:

1 john 3:9 – “No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in them; they cannot go on sinning, because they have been born of God.” (NIV)

1 john 5:18 – “We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.” (NIV)

1 john 4:17 – “This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus.” (NIV)

I denna världen är du som Jesus….. Du är precis som Jesus… Lever han i synd? Nej. Därefter behöver inte du det, för du är precis som Honom! Kom ihåg, det är I DENNA VÄRLDEN som vi är som Jesus, inte i nästa, när vi dött…

Då kanske ni säger “Ja men Max, varför syndar jag då?” – Troligtvis för du inte tror på det jag skriver?

Vad händer om jag syndar då?

1 john 2:1 – “My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One.” (NIV)

Vi har alltså ingen syndig natur, ingen köttslig natur. Utan du har nu en gudomlig natur (1 peter 1:4). Du är nu som Jesus och är ett tempel av hans ande.

Men du behöver inte tro mig på. Men om du har ett kött. Då är du under lagen (gal 3:3, rom 7:5), du är inte frälst (rom 8:8) samt du har inte helige Anden (rom 8:9).

Evangeliumet, ett inkluderande meddelande.

Teologi:

I den karismatiska frikyrkan så säger vi ofta “vi behöver inte teologi, jag tror att det är simpelt, allt handlar om Jesus”.

Nu jag förstår vart karismatiker kommer ifrån, problemet är att idag är den karismatiska frikyrkan fylld med både romersk och grekisk gnosticism. De vet inte om det, men det är massvis med gnostisk lära inom den karismatiska kyrkan.

Innan jag går in på vad gnosticism är, så förstår jag att folk tycker att teologi är tråkig, att läsa 1700 år gamla torra teologi böcker låter kanske inte lika spännande som att läsa “7 nycklar till att få uppleva helige Anden ifrån Sid Roth”. Eftersom många karismatiker är “hungriga” efter att få uppleva “mer” av den helige Anden.

Jag förstår också varför folk säger “vi behöver inte teologi, det komplicerar allt bara”. Och jag håller med, mycket teologi, speciellt teologi som vi har i väst världen, speciellt kalvanismen och arminism etc, komplicerar saker.

Men att säga “jag tror inte på teologi, utan bara på Jesus”. Det är en teologi.

Teologi betyder “att studera Gud”. Vilket vi kan göra genom att uppleva Gud, läsa bibeln, läsa böcker om bibeln etc…. Helt enkelt ta del av mysteriumet som nu har blivit uppenbarat, vilket är Jesus.

Öst och Väst:

Det finns 2 olika stora kyrkfäder i den kristna världen, i väst har vi Augustine, i öst har vi Athanasius.

Augustine var en kyrkfader som levde på 400-talet och som levde i nord Afrika. Han var mer en filosof än en teolog om du frågar mig och filosofer som hade haft stort inflytande på Augustine var filosofer som Plato och filosofin “neo-platonism” (som faktiskt inte är gjord av plato själv, utan på 200-talet).

Plato var en Pagan som levde 500 år innan kristus, han var en filosof och var den som startade världens första universitet. Hans filosofi kring helvetet, himlen etc….. Är den bilden kyrkan idag har på helvetet och himlen, om du jämför hans pagan filosofi på himlen och helvetet, men kyrkan i väst idag, så kommer det var exakt samma bild. Hur kan detta vara? Jo eftersom Augustine älskade Plato och tog in hans dualistiska tänkande. Dualism är ett viktigt ord att komma ihåg när det kommer till att deala med plato och Augustine. Plato’s filosfi handlade hela tiden om separation, han separerade ande, själ och kropp, han separerade jorden och himlen, människor ifrån gud, det andliga och det materiella…. Detta var något som Gnostiker ÄLSKADE, så de tog denna bild och av Gud och tog det så långt att det sa “det materiella och andliga är inte enbart separerat, utan allt det materiella är ont medans allt det andliga är något gott”. De gick så långt att de sa att “Jesus inte kom i köttet”. Eftersom de trodde att Jesus kött var något ont. Så de trodde han kom som en andlig figur och dog på korset som ett spöke. Denna läran kallas för Docetism och både grekisk och romersk gnosticism tror på detta. Detta är något som Johannes attackerade i sina 2 första epistlar när han sa “om någon påstår att Jesus inte kom i köttet så är han ifrån antikrist” samt pratar om “antikrist andar” i denna kontext. Johannes attackerade även detta i sitt evangeliumet när han skrev “the word became flesh”. Och detta var något som Athanasius älskade och byggde mycket utav sin teologi på, att när Jesus blev inkarnerad så döpte han “fully emersed” allt det materiella och det fanns inte längre någon separation mellan Gud och människa.

C Baxter Kruger sa:

“Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.”

Du kanske tänker. Men Max, hur är detta relevant idag?

1. Benny Hinn predikade docetism i livets ord för ett par år sedan och sa till och med att Jesus var som en andlig figur, så ifall han hade syndat hade det inte räknats som synd. Detta är 100% gnostisk docetism och det ställer ett stort frågetecken på de typer av böcker benny hinn läser, ta mig inte fel, jag älskar honom. (Ulf ekman tillrättavisade honom och skrev i en stor kristen tidning efteråt om Jesus inkarnation). Ulf Ekman är faktiskt mer teologiskt “sound” i mångt och mycket än vad många tror.

2. När vi predikar vårt evangelium så säger vi att Gud har separerat sig själv ifrån oss, pga vår synd och därför behöver vi Jesus. Detta är inget som bibeln själv säger, istället säger den att VI var dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra SINNEN pga vår synd (Kol 1:21) samt pga att vi hade stängt av våra hjärtan (ep 4:18). Gud var aldrig den som separerade sig själv ifrån oss, när Eva och Adam syndade, så gick Gud och letade efter dem, när Cain dödade sin broder gick Gud och letade efter honom. När israel gick till avgudar och idoler, så gav Gud dem nåd på nåd på nåd. Gud har alltid springer efter oss. (Ta mig inte fel, det finns alltid konsekvenser av synd).

3. Vi har en bild i den karismatiska kyrkan av att Gud har separerat sig själv ifrån oss, så därför tror vi att vi måste böna, be och lovsjunga för att få “mer” av Gud. Eller “mer” av den helige Anden.

Detta är något som Paulus rebukade Galaterkyrkan för i Gal 3:2 New Living Translation
Let me ask you this one question: Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Of course not! You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ.

Så fick vi den helige Ande genom att hålla lagen, eller genom att höra evangeliumet om Jesus? Jo givetvis genom att höra evangeliumet. Vers 1 är lite läskig eftersom Paulus börjar med att säga “vem har förhäxat er?”

Så tyärr är mycket utav den karismatiska kyrkan idag fylld med häxkraft och lagiskhet, för mycket handlar om “hur du kan få en smörjelse”, “hur du kan få en större uppenbarelse”, “hur du ska sträva och be mer för något etc”.

Ta mig inte fel jag säger inte att det är något fel att be, eller att lovsjunga eller njuta av Gud. Men det måste göras i kontext av att vi redan har ALLT i Kristus, vi är i en perfekt enhet i kristus. Kristus är i mig och jag är i Kristus.

Jag kommer gå tillbaka till detta snart och förklara mer.

Men Augustines filosofi var fylld med separation (dualism), samt enhel del gnosticism samt (pagan filosofi).

Men Max, varför följer Väst världen Augustines filosofi? Jo för att Augustine slogs emot en villolära som hette Pelaganism, vilket var en man som trodde att vi kunde bli heliga i vår egna styrka, samt välja Gud och bli frälsta i vår egna styrka. Augustine skapade då teologin “original sin” (att alla föddes in i synden i Adam) och “total depravity” (vilket är att människan kan inte välja frälsning eller bli helig i sin egna styrka). Detta var något som Martin Luther debatterade om med den katolska kyrkan. Då dem trodde på att vi kunde välja Gud i vår egna styrka och att helighet och rättfärdighet kom ifrån att vi höll lagen. Martin Luther skrev då en super tjock bok som tar ca 16 timmar att läsa ut, som heter the bondage of the will. Där han debatterar emot fri vilja. Efter detta kom Arminism och gick tillbaka till den katolska läran i mycket och då kom John Calvin in i bilden för att besykdda reformationen och Martin Luther. Problemet är att det var en heldel skit/dålig teologi som kom in i kyrkan under reformationen, såsom Penal substitution och andra saker.

Något som Augustine trodde på var att vi som kristna hade en syndig natur. så hans syn på nåd var mer att “det är okej att synda”, istället för att predika att nåd gav oss styrka till att sluta synda.

Augustine sa att vi alltid kommer ha problem med synd och baserade detta på rom 7 där paulus säger “jag gör dem sakerna jag inte vill göra”.

Augustine hade extrema problem med sexuell synd (så min teori är att han skapade denna filosofin för att rättfärdiga sin synd). Detta är även romersk gnosticsm och är en falsk typ av nåd. (Det var inte förens Adam Clarke kom in i bilden på 1700-talet då folk började få en uppenbarelse igen om romarbrevet 6, som talar om hur vi har dött bort ifrån vår syndiga natur).

Grekisk gnosticism tror att våra kroppar är syndiga och fyllda med en syndig natur, så de är lite som katolikerna är idag, de tror att de måste avsäga sig själva varje dag, dö ifrån sig själva, jobba hårt på sin frälsning, försöka avsäga sig själv ifrån denna världen, ifrån sin egna kropp etc… Detta ser vi även i karismatiska kyrkor idag, predikanter som Ian Clayton är ett exempel på predikanter som predikar detta.

Romersk gnosticsm däremot tror snarare att eftersom vi är fyllda med synd så är det skitsamma, så de syndar bara på och tror att allt är lugnt…. Detta var något som Johannes attackerade i sin första epistel när han säger “den som påstår sig vara utan synd, bedrar sig själv”… För endel romerska gnostiker trodde inte att de hade någon synd alls, även då de levde i extrem sexuell omoral och annat.

Medans VÄST’s tänkade är mer att försöka föstå något. Så är Öst tänkande mer accepterande kring mysterium. Problemet med väst ibland är att vi vågar inte acceptera eller ta in något som vi kanske inte förstår, eller något som är för stort för oss själva. Men jag tror när det kommer till Jesus, han är så extremt stort och det han gjorde på korset var så mäktigt, så även då vi vill och ska försöka förstå detta, så måste vi också våga ta emot det som ett mysterium som är bortom oss själva och större än oss själva att fullt förstå, kom ihåg bibeln säger “we only see in part”.

Okej så vem var Athanasius? Athanasius var en kyrkfader på 300-talet. Han levde i Alexandra och var lärljunge till Alexander…. Nu kanske du tänker, vem är Alexander? Alexander var huvudteologen inom the Nicaea creed/council. The Nicaea Creed var dem som 1. Fastställde att de 66 böcker de hade i bibeln var den fulla bibeln. 2. Att Gudshuvudet kallas för treenigheten 3. Att Jesus var Gud. Detta var på befallning av  Konstantin, vilket var en utav kejsarna på den tiden. Nu det finns massa konspirationsteorier kring The Nicaea Creed ifrån boken “da vinci koden”. Men det är inte sant.

Konstatin själv var väldigt ointresserad av teologi, utan han villde bara lösa en konflikt mellan de kristna och Arianism.

Vad är då Arianism? Jo det är tron på att Jesus inte är Gud. Detta var en sådan populär lära att de fanns fler “kristna” som inte trodde på att Jesus var Gud, än vad det fanns kristna som trodde på detta…. När Alexander dog, så fick Athanasius ta över och han tog och beskyddade treenigheten, Jesus gudomlighet och och de 66 böcker vi har i bibeln, MED SITT LIV.

Athanasius och the nicaea creed, byggde sin teologi ifrån 2 cor 5:14 som säger “one died for all, therefor all died”.

Alltså Jesus dog för ALLA och därför dog ALLA. Så Athanasius pratar om hur Jesus har inkluderat hela mänskligheten på korset och att hela mänskligheten dog på korset med Jesus och blev nya skapelser, samt pratar om hur Jesus har försonat hela världen och ALLA saker, samt hur Jesus är allt och i alla och pga detta så är JESUS GUD. Detta kan du läsa om i Athanasius underbara bok som CS Lewis skriver väldigt gott om “the incarnation of the word”, vilket är en gammal, men lättläst bok, tar ca 2½ timme att läsa ut.

Det finns många kända teologer som älskar Athanasius, Karl Barth (den mest kända reform teolog i hela världen), jag älskar karl barth. C Baxter Kruger och hans lärare Thomas F Torrance älskar Athanasius (C Baxter Kruger är världens största teolog inom treenigheten). Samt hela orthodoxa kyrkan älskar honom… Idag kallar folk denna läran för “inclusion” eller “inclusionism”… Men egentligen borde man bara kalla det för “orthodox lära”. Eftersom hela östvärlden tror på detta och detta är den mest rena orthodoxa grundläran. (Karl Barth kallade denna uppenbarelse för neo-orthodoxy). – Om ni vill läsa vidare om detta så kan ni läsa om detta i boken “A survivors Guide to theology”, av M James Sawyer PhD.

Nu varför är detta meddelande så ALIEN för oss i väst?

Jo för Augustine skrev en bok som heter “the city of God” som handlar om en stad av syndare och en annan stad av frälsta. Så den handlar om hur himlen är långt borta och om vi ger våra liv till Jesus och ber en magisk bön så kanske vi kommer in i staden av himlen, men vi kommer alltid ha problem med synd och skit för vi har en syndig natur etc…. Medans han trodde på att det var en annan exkluderande stad som hette staden av synd, där det var massa syndare, som inte hade någon möjligthet alls att vara god, de kunde inte på något sätt se kärlek eller visa någon typ av kärlek över huvud taget etc….

Ser ni hur Augustines exkluderande teologi har infekterat den protestantiska kyrkan?

Vad säger bibeln?

Jag läste ofta väldigt mycket universala bibelverser som jag ständigt under många år var tvungen att ignorera, jag hatade detta och tyckte det var väldigt jobbigt, för som ni kanske vet så är jag en person som vill ta bibeln väldigt seriöst, samt att när jag läser en vers, så tror jag på vad det står.

Bibeln säger detta:

Gal 6:14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation.

Paulus säger först 1. Att HELA KOSMOS har blivit korsfäst för honom och att han har blivit korsfäst till världen.

Och att det inte räknas längre ifall man är omskuren (jude) eller inte (hedning), (vilket är ALLA, hela mänskligheten), utan det som nu räknas är den nya (kainos) skapelsen.

Så Max, menar du att hela världen har blivit en ny skapelse?

Ja. Fast alla vet inte det. (Det är en paradox mellan objektiv och subjektiv sanning).

Men det måste du har fler bibelverser på….. – Ja det har jag.

2 Corinthians 5:14New International Version (NIV)

14 For Christ’s love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died.

“one died for all, and therefore all died”, Jesus dog för ALLA (detta förstör Kalvanismens limited atonement och double predestination)

“Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.” (MSG)

Kalvanisterna tror på 1. Limited atonement (att Jesus enbart dog för några, som han hade valt ut). DET ÄR VÄLDIGT MÅNGA I SVERIGE SOM TROR PÅ DETTA. Kalvanister trodde också att Gud valde några till att gå till helvetet och andra till att gå till himlen. (Väckelsepredikanten Jonathan Edwards trodde på detta och han skrev en predikan som hette “sinner in the hands of an angry God”, där han skrev om hur Gud håller syndare över helvetets lågor, med en vrede och ett hat som är avskiljt ifrån hans kärlek.)

Jag kan stolt säga att den Guden som Jonathan Edwards beskriver där, är en gud jag inte lovsjunger. (Jonathan Edwards skrev dock denna predikan när han var väldigt ung i sitt ministry och när man läser hans senare teologi, så kan man klarare se att han fått mer av en uppenbarelse kring Guds nåd och kärlek.)

Men 2 cor 5:14 säger “therefor ALL died”…. Så ALLA dog i Kristus… Alla var korsfästa med Jesus, Jesus dog inte bara för oss, utan som oss. Jesus dog som mänskligheten själv. Vi fortsätter att läsa i samma kapitel… Vad säger vers 16?

2 Corinthians 5:16New International Version (NIV)

16 So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.

“we regard no one from a worldly point of view”. Vi ser ingen ifrån ett världsligt perspektiv, vilket är det greksika ordet sarx vilket betyder syndiga natur, alltså vi ska inte se någon människa längre ifrån deras syndiga natur perspektiv, inte heller ska vi se Jesus så.

Sen fortsätter Paulus och säger “anyone who is in christ is now a new (kainos) creation, the old is gone the new has come”.

Men Max ALLA är inte i kristus….

Jo det är dem. Paulus säger i acts 17 till okristna PAGANS som lovsjunger idoler och naturen att “we live move and have our very being in him”. Sen fortsätter Paulus och säger “we are his offspring”. Detta säger Paulus till okristna, hur galet och inkluderande är inte det?

Johannes säger till och med i John 14:20:

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. (NIV)

Realize kan också betyda “awaken” i grekiskan.

Så på den dagen du tar emot Jesus då hoppar inte Jesus in i dig genom att du ber en magisk bön, utan nej du “realize” att Jesus är i dig och du är i Jesus. Du vaknar upp till sanningen att du är i Jesus och Jesus är i dig.

Men max…..

Svenska bibeln säger i vers 23:

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Att Gud kommer ta sin boning i oss….. 1. Svenska bibeln SUGER.

Engelska säger:

23 Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them.

“with them”…..

Så Max, säger du att alla är frälsta?

Nej det gör jag inte. Däremot tror jag att ALLA är försonade och förlåtna.

2 cor 5:19 (ampc)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

“it was God personally present in christ” detta förstör penal substitution….

“reconciled and restoring the world to favor with Himself”

samt ” not counting peoples tresspasses but cancelling them”.

Gud räknar inte folks synder längre, han har avbrytit dem och har försonat hela kosmos till sig själv.

Så Max… Om alla är förlåtna och försonade etc… Då är alla frälsta…

Nej…. vi får inte glömma vers 20 som säger “therefor be reconciled”…. Så om jag möter en okristen så säger jag “tjena, kristus är i dig, jag ser kristus i dig och jag kallar ut den ultimata sanningen i dem, sen säger jag, dude Gud ifrån sitt perspektiv har försonat dig, han älskar dig med en ovillkorlig kärlek, han har redan förlåtit dig och räknar inte längre dina synder, om jag var dig hade jag verkligen tagit emot denna försoningen och dessa underbara nyheter, samt tagit emot denna förlåtelsen, för det är helt undebart!!”

och jag skojar inte, varenda person jag säger så till blir frälsta, det är som att fiskarna hoppar in i båten, man behöver inte längre kasta ut draget för att få napp typ! Allt är Guds nåd!!!

Anyway….

Ep 1:9-10 säger: (JB PHILLIPS)

For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfilment in him.

“That ALL human history shall be consummated in Christ”…. Dude läs det där igen, fattar du vilka galna nyheter det här är? Fattar du vilket dåligt evangelium vi har försökt sälja människor…. “THAT ALL HUMAN HISTORY SHALL BE CONSUMMATED IN CHRIST”, dude om inte det där gör dig helt galen för Jesus, jag vet inte vad…

Gods Word översättningen säger detta:

9 when he revealed the mystery of his plan to us. He had decided to do this through Christ. 10 He planned to bring all of history to its goal in Christ. Then Christ would be the head of everything in heaven and on earth.

“ALL of HISTORY to its GOAL in Christ”…. Ser du hur inkluderande detta är? Ser du hur detta pratar om HELA världen.

Petrus fick till och med denna uppenbarelsen:

Acts 10:28New International Version (NIV)
28 He said to them: “You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean.

Petrus blev utskickad till alla hedningar och pagans och då hade Petrus fått en uppenbarelse att han inte längre skulle se någon som oren längre. Ser ni hur inkluderande detta är?

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus förklarar hur hans frälsning tog plats och det som skedde på vägen till Damaskus var att när Paulus föll av hästen och mötte med den treeniga Guden, blev blind och såg visioner av Jesus. Det som hände var att Gud uppenbarade sin Son inom Paulus. Ser ni hur Jesus är i alla? Ser ni hur det Jesus har gjort på korset hade en påverkan på hela kosmos? Hur alla har blivit inkluderade i Jesus verk på korset?

Ephesians 4:6Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
6 One God and Father of [us] all, Who is above all [Sovereign over all], pervading all and [living] in [us] all.

Jesus lever i oss alla.

Colossians 3:9-11The Message (MSG)
9-11 Don’t lie to one another. You’re done with that old life. It’s like a filthy set of ill-fitting clothes you’ve stripped off and put in the fire. Now you’re dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom-made by the Creator, with his label on it. All the old fashions are now obsolete. Words like Jewish and non-Jewish, religious and irreligious, insider and outsider, uncivilized and uncouth, slave and free, mean nothing. From now on everyone is defined by Christ, everyone is included in Christ.

“everyone is included in Christ”. Alla är inkluderade i Kristus.

Ephesians 2:16-18The Message (MSG)
16-18 Christ brought us together through his death on the cross. The Cross got us to embrace, and that was the end of the hostility. Christ came and preached peace to you outsiders and peace to us insiders. He treated us as equals, and so made us equals. Through him we both share the same Spirit and have equal access to the Father.

Nu finns det inte längre några “insiders” och “outsiders” som Augustine och väst´s kyrka predikar, att predika det är ett dött språk. Det nya språket i Kristus är att vi är alla inkluderade i det som han har gjort. Att vi är alla insiders, vare sig vi vet det eller inte.

1 Corinthians 12:6King James Version (KJV)
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

Gud arbetar i allt och ALLA.

1 Corinthians 15:28King James Version (KJV)
28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

Paulus säger om och om igen “det finns inte längre några judar eller hedningar utan dem är nu EN ny man i KRISTUS”, vilket är HELA VÄRLDEN, ALLA.

Men för att förstå detta så måste vi ta en närmare titt på election.

Election:

Så Arminians tror inte på predestination även ifall det pratas om det i hela Rom kapitel 9-11, samt HELA Ef kapitel 1 och många andra ställen genom hela bibeln, detta är varför många som faktiskt har en uppenbarelse kring predestination och election går till Kalvanismen, men i kalvanismen så tror dem på limited atonement och double pre destination vilket är bajs.

Varför är då detta fel? Jo för problemet är att arminism och kalvanismen fokuserar på sig själva, de tänker “är jag vald eller är jag inte vald”… Problemet är, det handlar inte om dig ding dong, det handlar om JESUS. Detta är varför det är viktigt att ha en kristocentrisk teologi där ALLT handlar om Jesus.

“The doctrine of election is the sum of the Gospel … He is both the electing God and elected man in One.” – Karl Barth

Ef 1:4 säger “vi är valda i HONOM”. Kalvanisterna glömmer “i HONOM” och tänker bara “JAG ÄR VALD”. Medans arminerna tänker “JAG ÄR VALD FÖR JAG VALDE HONOM”…. Men det är inte vad det står…. Vad vi måste förstå är att Jesus var vald innan jordens begynnelse, Jesus var ALLTID Guds ultimata plan och därefter är Jesus DEN ultimata ELECTION, Jesus är den ulimata predestinion och Jesus är the choosen one och i Kristus är vi valda, predestined och elected… Alltså Jesus valde HELA mänskligheten…. Eftersom Jesus dog inte bara för OSS, utan han dog SOM OSS, han dog SOM mänskligheten och det var detta som Athanasius försökte förklara när han pratade om Jesus inkarnation, the word became flesh, att JESUS steg ner som mänskligheten på jorden och det är detta som var treenighetens ultimata plan att inkludera MÄNSKLIGHETEN i sin treeniga dans av ovillkorlig kärlek….

Men alltså detta borde vara så självklart, när Gud elected Israel, så valde han ALLA judar… Det var inte så att han valde några judar och inte andra, utan han valde ALLA och nu när vi (hedningar) är grafted into that promise som judarna hade i kristus, då är vi ALLA utvalda. Hela mänskligheten är grafted in i löftet!! Fattar du hur sjukt det är?

Paulus säger till och med detta i Kol 3:11:

Colossians 3:11New International Version (NIV)

11 Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all.

“Christ is ALL and is in ALL”….. Så Paulus räknar upp ALLA, hela mänskligheten, det är inga hedningar, inga judar, inga barbarer, inga omskärda, eller icke oomskärda, men Kristus är ALLT och I ALLA, Jesus är i ALLT, I ALLA!!!!

ADAM VS JESUS

Okej Augustine trodde att ALLA blev syndiga genom det Adam gjorde. Men han hade inte någon tro på att det som Jesus gjorde var för ALLA.

Problemet är att Paulus säger att detta i Rom 5:15 (ampc);

15 But God’s free gift is not at all to be compared to the trespass [His grace is out of all proportion to the fall of man]. For if many died through one man’s falling away (his lapse, his offense), much more profusely did God’s grace and the free gift [that comes] through the undeserved favor of the one Man Jesus Christ abound and overflow to and for [the benefit of] many.

Att man kan inte ens jämföra det som Jesus har gjort för ALLA, med det som hände alla i Adam.

16 Nor is the free gift at all to be compared to the effect of that one [man’s] sin. For the sentence [following the trespass] of one [man] brought condemnation, whereas the free gift [following] many transgressions brings justification ([j]an act of righteousness).

AT ALL TO BE COMPARED

18 Well then, as one man’s trespass [one man’s false step and falling away led] to condemnation for all men, so one Man’s act of righteousness [leads] to acquittal and right standing with God and life for all men.

ALLA har redan liv i Kristus och ALLA är redan rättfärdiga i Jesus, de vet bara inte om det. De lever inte efter den sanningen.

Nu detta är en PARADOX, JA ALLA ÄR DÖDA i Adam, vi måste komma ihåg Romarbrevet kapitel 2-4, ALLA har fallit kort ifrån Guds härlighet, alla har dött. ingen är värdig etc…. Men samtidigt är det också en sanning i att alla är rättfärdig, förlåtna och har liv i Kristus. Och detta är pga vad Jesus Kristus har gjort på korset, hans underbara nåd och ovillkorliga kärlek.

Men Max…. Då säger du att alla kommer inte komma till helvetet…. Jo klart folk kommer komma till helvetet, om de inte accepterar dessa goda nyheter och sanning vilket är Christ in you the hope of glory.

Paulus till och med säger:

1 Corinthians 15:21-22Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

21 For since [it was] through a man that death [came into the world, it is] also through a Man that the resurrection of the dead [has come].
22 For just as [because of their [a]union of nature] in Adam all people die, so also [by virtue of their [b]union of nature] shall all in Christ be made alive.

Paulus sa också i sin topic of ELECTION i rom 11:

32 For God has bound everyone over to disobedience so that he may have mercy on them ALL.

so that he may have mercy on them ALL, alltså HELA mänskligheten.

Johannes döparen sa till och med “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the WORLD!”. (jo9hn 1:29)

Jesus tog bort hela världens synd!

Jag menar om vi ska vara extrema här så säger faktiskt Paulus detta:

Romans 11:26New International Version (NIV)

26 and in this way[a] all Israel will be saved. As it is written:

“The deliverer will come from Zion;
he will turn godlessness away from Jacob.

Jag vet att vi gillar att ignorera sådana verser, men dem finns där…

Men vad menar det? Jo det betyder att frälsningen är HÄR för hela jorden, JESUS HAR GJORT DET, Jesus har inkluderat mänskligheten…. Det ända folk behöver göra nu, är att acceptera denna sanning och tro på det, eftersom du är frälst AV NÅD och GENOM TRO (ep 2:8)… Men denna tro är inte av dig själv…. Utan ifrån Jesus.

Galatians 1:16Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Gud uppenbareade sin son (Jesus) i Paulus….. Detta är vad som hände på Damaskus när helige Ande manifesterades så galet starkt över Paulus att han föll av hästen och blev blind….

”The Self-revealing of the Word is in every dimension – above, in creation; below, in the Incarnation; in the depth, in Hades; in the breadth, throughout the world. All things have been filled with the knowledge of God.” – athanasius

Gud är en self-revealing Gud…. Det är denna uppenbarelsen som kommer få oss karismatiker få en äkta uppenbarelse om nåd…. Lagen, strävan och att det är upp till oss att uppehålla vår andlighet kommer falla av och vi kommer få en uppenbarelse om hur Gud är en Gud som uppenbarar sig själv, eftersom han är god och eftersom han älskar oss…..

Vet du varför vi ofta strävar efter Gud? Det är för att vi inte har tro i att Gud är god, om vi visste hur god Gud är, så hade vi kunnat vila i att när jag går upp och predikar så kommer hela himlen att manifestera med full väckelsekraft, eftersom jag är älskad av en perfekt, Fader, jag har nu Jesus relation med honom och Gud är god och han älskar att uppenbara sig själv och manifestera sig själv runt mig, genom mig och i mig.

Ser du hur detta är 100% nåd? Ser du hur detta är 100% Jesus? Ser du hur den religösa anden som ÄLSKAR separation, lagen och annat skit, hur den blir strypt… Detta meddelande, detta evangelium av nåd stryper den religösa anden….

Separation.

Den religösa anden ÄLSKAR separation. Det är bara att kolla på, vad gör de flesta religösa människor? Jo de isolerar sig själva, nästan alla religösa sekter tillåter inte nya människor att komma, de är väldigt exkluderande.

Nu även om bibeln pratar om hur alla är inkluderade, alla är i kristus etc… Så lägger Paulus även fram hälsosamma gränser… Där han säger gift dig inte med någon som är okristen, lev inte som världen, även då du är i värlen, don´t be like a pagan. Etc etc etc…..

Men samtidigt så säger bibeln att Jesus har försonat ALLA saker i sig själv:

Colossians 1:19-20New International Version (NIV)

19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

I Jesus inkarnation så har han “fully emersed” allt det materiella, han har nu försonat ALLA saker till sig själv, vare sig det är i himlen eller på jorden. Vi ber ofta “helige ande jag välkomnar dig”, men sanningen är att det är helige Anden som har välkomnat dig, bibeln säger “you got peace, joy and rightousness in the holy Ghost”, du är i anden. Rom 8:9 säger till och med “you are no longer in the realm of the flesh, but in the realm of the spirit”, varför? Jo för du har helige Anden i dig, du är i helige Anden. Just nu när du läser detta så är hela ditt hus uppslukat i kristus, hela ditt hus är fullt av helige Andens närvaro, hans tjocka tunga härlighet är överallt runt omkring dig. Ep 2:6 säger till och med “God has raised you up and seated you in heavenly places in Christ”, ordet “places” finns inte med i grekiskan utan är något teologer har satt dit, utan sanningen är att du sitter just nu i himlen i kristus, himlen är i kristus…. Kristus är i dig, därfär är också hela himlen i dig.

Plato’s filosofi var att Gud var någotstans långt bort, bortom universum och på ett sätt är det sant då han håller hela universum i sin hand, men samtidigt så fyller han ALLT, det finns ingen plats där han inte är…. David hade denna uppenbarelsen (innan Jesus). Han sa vart kan jag springa ifrån din Ande? Om jag gör min säng i helvetet, där är du, om jag går upp till himlen, där är du… Psalm 139;7-8,

Col 1:17 säger till och med att Jesus håller ALLA saker tillsammans, tänk dig att varje atom, varje molekyl, varje cell håller Jesus tillsammans just nu. Fattar du hur full du är av Jesus, fattar du hur mycket härlighet det är överallt?!?!?

Jesus är även den personen som SKAPADE ALLT enligt Kol 1… Det står att ALLA saker var skapade AV HONOM, GENOM HONOM och FÖR HONOM. Ser du hur allt pekar på Jesus?

Många karismatiker tycker att teologi är “tråkigt” för de finner inte mycket övernaturliga saker inom paulus texter, men vad de inte förstår är att JESUS är det mest övernaturliga av ALLT.

Bibeln säger till och med “we have all things in him”… Vi har ALLT i honom… Ser du hur ALLT pekar på Jesus och hans underbara och kärleksfulla nåd? Ser du hur vi har predikat ett meddelande som är helt kraftlöst, som är full av kompromiss, som inte har något med kärlek att göra, ett meddelande som är exkluderande….

“We don’t make Him part of our lives; Jesus has already made us part of His. Heaven and earth have been permanently rewired in the incarnation of Jesus Christ.” – C Baxter Kruger

Paulus säger också att Gud är över alla, grekiskan pratar mer om hur Gud är ALLAS Gud vare sig de vill det eller inte hahaha…

Romans 9:5New International Version (NIV)

5 Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised! Amen.

1 Corinthians 15:28 ►

New International Version
When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.

“So that God may be ALL in ALL”

Så Gud kan vara ALLT i ALLA.

Romans 11:36New International Version (NIV)

36 For from him and through him and for him are all things.
To him be the glory forever! Amen.

För från JESUS, genom JESUS och för JESUS är ALLA saker!!

1 Corinthians 8:6New International Version (NIV)

6 yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.

1 Corinthians 12:6New International Version (NIV)

6 There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work.

Gud jobbar i ALLA….

Men Max… Vi var ju separerade ifrån Gud….

1. Gud separerade aldrig sig själv ifrån oss, utan VI separerade oss ifrån honom som jag redan sagt i våra hjärtan och sinnen pga synd “col 1:21, ep 4:18″… Men Gud har gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, samt kristus sinne och han har nu gjort vårat hjärta heligt och satt lagen i våra hjärtan (heb 8:10).

En annan sak jag själv har funderat över, inte hört någon prata om detta utan är bara funderingar jag har själv är. I gamla testamentet när en högste präst gick in i det allra heligaste av heliga. Om de hade en enda synd i sitt liv och gick in i det allra heligaste av helige så dog de. 1 cor 1:30 säger att Jesus är vår sanctification i NASB…. Och att vi är sanctified 1 cor 1:2, heb 10:10, samt heb 10:14 NASB (där det står att vi är perfekta också).

Om vi inte var sanctified, då vi nu är templet av den helige Anden, då hade vi dött av att ha det allra heligate av heliga i oss, vi måste vara 100% sanctified annars dör vi… På samma sätt tror jag nu att eftersom Jesus är vår sanctifiction och alla är i kristus vare sig de vet om det eller inte… Så tänker jag…. Det kanske är därför vi kan be för dem och de kan uppleva den helige anden och bli fyllda med helige Anden, innan de tar emot jesus (utan att dö).

Jesaja profeterar även om hur helande  är ifrån korset “by his wounds we are healed”….. Om inte ALLA var inkluderade i det Jesus gjorde på korset, hur kan då ofrälsta bli helade?

Bara en tanke….

Min poäng är…. Det finns inte längre någon separation, du är nu en ande med Gud, Gud är nämre dig än din egna själ, han älskar dig och njuter av din närvaro. Hans tjocka härlighet flödar genom dig som strömmar av levande vatten, som fountains of life….

Penal Substitution

Den religösa Anden försöker få oss att tro på separation i ALLT…

Så en demonisk idée skedde under reformationen…. Denna idée kallas för penal substitution…. Det är alltså idéen av att Gud separerades ifrån Jesus på korset… SER DU HUR VI TROR ATT ALLT ÄR SEPARATION?!?!?!?! Ser du hur plato har förstört vårat budskap och fått oss att tro på massa skit?!?

Anyway… Du kanske tänker på bibelversen “God, God why have thou forsaken me?”

Och det förstår jag, det gör de flesta…. Men lämnade Gud verkligen Jesus på korset?

1. Folk säger ofta “amen Gud dömde (punished) Jesus”, men jesus sa “Fadern har gett allt dömande till mig”, sen säger Jesus “men jag har inte kommit för att dömma, men för att FRÄLSA världen”…

2. Jesus säger “Jag och Fadern är ett”.

3. Paulus säger till och med i 2 cor 5:19 att “Gud var i Jesus” när Jesus förosnade kosmos till sig själv.

4. Att tro att Gud lämnade Jesus pga synd är 1. Att antingen säga att synd är större och starkare än treenigheten eller 2. Att säga att Gud är rädd för synd…. Vilket vi ser i habakkuk 1:13 att Gud inte är…. Gud hatar synd men han är inte rädd för synd….

Jaaaa men Max… Jesus säger fortfarande att Gud lämnade honom? – Jesus citerar en psalm som handlar om messias, han citerar pslam 22:1 och i samma psalm står det att Gud aldrig skulle gömma sitt ansikte mot Jesus…. (vers 24)….

Så varför säger Jesus så då? 1. För att fulfill a prophetic psalm…. Vilket är psalm 22, i denna psalm pratar david om hur de kommer gamble om messias kläder, vilket också händer….. Alltså när Jesus säger “father father, why have thou forsaken me?” Jesus säger helt enkelt “JAG ÄR MESSIAS!!!!”….

Så om vi ska tro på att Fadern lämnade Jesus på korset, måste vi ignorera resten av HELA psalm 22, vi måste ignorea, paulus vers 2 cor 5:19, vi måste ignorera habakkuk 1:13, vi måste ignoerera att Jesus säger att Fadern och han är ett…

Det är viktigt att komma ihåg att ingen innan 1500 talet trodde på penal substitution, inte ens augustine (som älskade separation)….

Ja men Max!!! Gud straffde ju Jesus….

För att göra det simpelt för oss, JESUS DOG FÖR OSS. Jesus dog inte för Gud….

Vi tar högste prästerna i gamla testamentet som exempel, de offrade ett lamm för HELA israel alltså ALLA, på samma sätt är Jesus vår högste präst nu enligt hebreerbrevet och han är också det ultimata lammet för HELA VÄRLDEN. När högste prästerna offrade ett lamm i gamla testamentet, var lammet ett substitute på det sätt att Gud satte sin vrede, ilska och straff på lammet? Nej…. Lammets blod renade folket i israel ifrån deras synd….. På samma sätt straffade inte Gud sin egna son på korset. Det finns faktiskt inte en enda bibelvers i hela nya testamentet som säger att Gud straffade Jesus….

Ja men max Jesaja 53!!!! Jesaja 53 säger bara “straff och straffa” för att NIV’s teologer tror på penal substitution… Dem hebreiska orden betyder wounded…. Enda gången det står “punished” i hebreiskan är i vers 4… Där det står “vi ansåg honom vara straffad för våra synder etc…” Så vi såg honom som straffad men han var inte straffad och vers 10 måste vi läsa i kontext av vers 4, att “it did please God” för Gud visste vad detta skulle göra för mänskligheten, hur de skulle inkludera mänskligheten in i sig själv genom detta….

Guds vrede har alltid varit emot synd själv…. Vi ser detta i Rom 9:13 (som hyper calvanister tar helt ur sin kontext)….. Easu representerar den syndiga adam naturen och Isak symboliserar Jesus, kom ihåg att hans nanmn senare blev israel och att han bar på fröet, löftet av jesus…

Romans 1:18King James Version (KJV)
18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness

Guds vrede var inte emot oss, utan Guds vrede var emot ogudaktighet och orättfärdighet. Alltså Guds vrede var emot synd.

Helt enkelt… Jesus dog inte för Gud… Jesus dog inte för att ta bort ilskan ifrån en blodtörstig Gud…. Utan Jesus dog för oss… För att rena OSS ifrån synden genom hans blod, för att döda oss, så att vi kunde bli fria ifrån lagen (vi dog i kristus kropp ifrån lagen rom 7:4)…. Så att vi kunde bli nya skapelser etc…..

Däremot kommer ALLA, både levande och döda bli dömda av Gud när Jesus kommer tillbaka på domens dag.

Conclusion

Jag tror att allt är skapad av Jesus, genom Jesus och för Jesus till Jesus härlighet, Jag tror att Jesus är allt och i ALLA, jag tror att Jesus har försonat och förlåtit ALLA, jag tror att Jesus har försonat ALLA SAKER, vare sig det är i himlen eller på jorden, jag tror att jesus dog som mänskligheten, jag tror att jesus alltså inte bara dog för oss men också som oss. Jag tror att vi är i Jesus och Jesus är i oss. Jag tror att Jesus håller alla saker tillsammans, jag tror att fullheten av Gud är i Jesus (col 2:9)… Jag tror helt enkelt att allt är JESUS JESUS JESUS…..

Men Max…. Hur tänker du kring original sin och total depravity? Inte har du väl gått och blivit en pelagian? – Nej absolut inte, pelaganism är en villolära. Det jag ser är helt enkelt en paradox mellan subjektiv och objektiv sanning i Kristus. Alltså jag tror inte det är vi i vår egna styrka som väljer Gud eller väljer vår frälsning, utan “God saves us single-handedly”. För att förklara detta bättre ska jag  citera ett blogginlägg jag skrev för ett par år sedan:

THE BONDAGE AND IDOL OF THE FREE WILL.

okej så är det vi som väljer Jesus?

Enligt mig borde detta svara på allt:

Jesus säger “apart from me you can do NOTHING” alltså utan jesus kan du inte göra något och det betyder verkligen du kan inte göra ett skit utan Jesus… ALLT ÄR JESUS. Det är därför Paulus sa i the message “I quit being a law man, so that i could be Gods man and i fully identified myself with Jesus Christ” (gal 2:17-19)

Det är så viktigt att vi vilar i Kristus… Heb 4 säger att det finns fortfarande en sabbathsvila nu i nya testamentet men den är i kristus, därefter sträva in i hans vila!!! Vila i de löfterna, i den sanningen som du har i Jesus… Till och med i gamla testamentet så ville Gud döda folk för att de arbetade på sabbaten…. Detta är hur seriöst Gud tar vila…. Så vi borde nog ta den vilan i kristus och hans nåd seriöst också…

RT Kendell sa t.ex att en utav de religösa idolerna han brukade ha i sitt liv var idolen av vår egna fria vilja. Han säger att han brukade tro såhär:

“If I were to make it up to heaven, it would be up to me. “God has done all He can for you, now it is up to you”.

Blogginlägget är på engelska:

“The flavor of faith is rest. Not willpower. This was a CORE, lifelong message of Martin Luther. His book Bondage of the Will was a cornerstone for the Reformation. All the major Reformers – Calvin, Zwingli, etc. Agreed with him in this battle against the idol of the will.

You see the human will is one of the biggest idols of the church. Will power fuels religion.

All the Israelites exercised an independent will apart from God and they died out in the desert. Yes, you have a human will. But it is not “free” apart from JESUS CHRIST. You cannot even force yourself to be a son of God. When you were born-again, you were born a son. You didn’t chose Him, He chose you, In the same way, you don’t climb yourself into kingdom miracles or mystical experiences. It’s all a gift of grace showered on us. Because he is a God daddy!

Children of God are those, “Who are born, not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God” (John 1:13, DRB).

OF HIS OWN WILL he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures (Jas. 1:18 ESV).

If you really want to get technical about it, you were not even saved because of your “decision for Christ” but because of His “decision for you.” You were in His heart and imagination from before the world was created. He is the Lamb that was slain from the foundation of the world.

Ephesians 1:3-6,9 King James Version (KJV)
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved…… Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

Thank goodness salvation had nothing to do with us otherwise we’d all be screwed.

“Making known to us the mystery (secret) of His will (of His plan, of His purpose). [And it is this:] In accordance with His good pleasure (His merciful intention) which He had previously purposed and set forth in Him, [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth. (Ephesians 1:9-10 AMP)

JB Phillips translation! “For God had allowed us to know the secret of his plan, and it is this: he purposes in his sovereign will that all human history shall be consummated in Christ, that everything that exists in Heaven or earth shall find its perfection and fulfillment in him.”

Don’t see so much of my will there, more about him….It’s all about His predetermination, His will and His accomplishment. If the so-called “free” will even exists, who would want it? What are you going to choose apart from God? You have been grafted completely into His will. Now, His Spirit owns and possesses you. Paul called himself a doulos – a slave – in fact, he was a slave to love. He was ruled and overmastered by the love of God.

AS a new creation Norman Grubb says “God changes our “want”, and the will follows spontaneously. Once God has captured our wills by drawing us back to Himself through Christ, then it is He in us who “wills and does of His good pleasure.” – Norman Grubb, “Romans 7.” (Sermon recording).

It would be a fearful thing to trust in our own efforts. Charles Spurgeon says:

“….. And I will go as far as Martin Luther, in that strong assertion of his, where he says, “If any man doth ascribe of salvation, even the very least, to the free will of man, he knoweth nothing of grace, and he hath not learnt Jesus Christ aright.” It may seem a harsh sentiment; but he who in his soul believes that man does of his own free will turn to God, cannot have been taught of God, for that is one of the first principles taught us when God begins with us, that we have neither will nor power, but that He gives both; that He is “Alpha and Omega” in the salvation of men.”- Charles Spurgeon, “Free Will a Slave.” (1855 Sermon).

Charles Spurgeon also tells us how this works in a beautiful way!

“Well can I remember the manner in which I learned the doctrines of grace in a single instant. Born, as all of us are by nature, an Arminian, I still believed the old things I had heard continually from the pulpit, and did not see the grace of God. When I was coming to Christ, I thought I was doing it all myself, and though I sought the Lord earnestly, I had no idea the Lord was seeking me. I do not think the young convert is at first aware of this. I can recall the very day and hour when first I received those truths in my own soul-when they were, as John Bunyan says, burnt into my heart as with a hot iron, and I can recollect how I felt that I had grown on a sudden from a babe into a man-that I had made progress in Scriptural knowledge, through having found, once for all, the clue to the truth of God. One week-night, when I was sitting in the house of God, I was not thinking much about the preacher’s sermon, for I did not believe it. The thought struck me, How did you come to be a Christian? I sought the Lord. But how did you come to seek the Lord? The truth flashed across my mind in a moment- I should not have sought Him unless there had been some previous influence in my mind to make me seek Him. I prayed, thought I, but then I asked myself, How came I to pray? I was induced to pray by reading the Scriptures. How came I to read the Scriptures? I did read them, but what led me to do so? Then, in a moment, I saw that God was at the bottom of it all, and that He was the Author of my faith, and so the whole doctrine of grace opened up to me, and from that doctrine I have not departed to this day, and I desire to make this my constant confession, “I ascribe my change wholly to God.” – “Spurgeon – a defense of Calvinism”.”

Varför är inte alla frälsta redan?

Så Max… Om alla är i kristus och Gud vill att alla ska bli frälsta (som bibeln säger i 1 tim 2:4 säger) och vi inte är dem som frälser oss själva utan Gud som uppenbarar sig för oss och Gud som för oss till frälsning (vilket bibeln också säger, Gods goodness leads us to repentence, the holy Spirit convicts us of sin and righteousness, Guds änglar brings in the harvest etc)….. Hur kommer det sig då att alla inte är frälsta?

Jo för vi har en FIENDE och han har gjort så att folk är blinda för sanningen och denna fiende är SATAN….. (2 cor 4:4)….