Archive for February, 2018

Svar till Johan 2. Omvändelse, syndernas förlåtelse, ett liv i helighet, renhet och utan synd.

Johans fråga: ”Hur predikar man omvändelse med denna budskap? och om syndernas förlåtelse? Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?”

1. Hur predikar man omvändelse med detta buskapet?

Först måste vi börja med att kolla på Romarbrevet 10:

Rom 10:14 How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15 And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!” (NIV)

Hur ska folk få veta om evangeliumet, hur ska folk komma till tro om de inte hör evangeliumet predikas?

Rom 10:17 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 

Vårt jobb som kristna är att när vi predikar evangeliumet att bygga upp tro i människors liv. Hur bygger du tro? Jo du deklarear evangeliumet. Det var precis det som Paulus gjorde när han predikade ett inkluderande evangelium till hedningarna.

Acts 17:28 New International Version (NIV)

28 ‘For in him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his offspring.’

Paulus sa till de otroende hedningarna att de redan lever, rör sig och har hela sin kropp i Kristus. Sen sa Paulus att de otroende hedningarna var Guds ”offspring”.

Definitionen på offspring:

A person’s child or children. (noun)

Alltså Paulus predikade till hedningarna och sa att de redan var Guds barn. (Detta är ett otroligt inkluderande meddelande och hade nog setts som en villolära i många kyrkor idag).

Alltså…. Hedningarna är Guds barn på ett objektivt sätt, det är ju givetvis enbart när de tar emot sin inkludering då deras barnaskap manifesteras på ett subjektivt sätt.

Paulus är väldigt tydlig över att hela Kosmos, hela världen har blivit försonade till Kristus. (2 kor 5:19), men sen säger han i 2 kor 5:20 (“därefter bli försonade”).

Detta kan ses som en paradox, men vad Paulus säger är att alla är försonade ifrån Guds perspektiv, Jesus har gjort det. Jesus dog som mänskligheten och svalde upp hela kosmos i sin kropp på korset. Men vi måste ju givetvis acceptera denna sanningen för att den ska bli personlig och för att det ska bli en subjektiv verklighet i våra liv.

Enligt Paulus är våra jobb att predika evangeliumet så att det bygger upp tro i människors liv, frågan är då… Bygger du verkligen upp tro i en okristen människas liv av att predika helvetet eller lagen? Självklart kan man använda argumentet för att man pekar folk till deras behov till Jesus genom att predika lagen och helvetet. Men enligt mig så bygger man upp tro i en människas liv genom att peka till deras äkta identitet i Kristus, man pekar på vad Jesus har gjort och man predikar Jesus Kristus och han korsfäst, precis som urkyrkan brukade göra.

Om vi faktiskt läser bibeln så är det väldigt få verser i bibeln som talar om helvetet, den som talar mest om helvetet är Jesus själv, men han predikar enbart helvetet till fariseér, aldrig till icke troende eller till syndare. Utan till dem visar Han nåd och barmhärtighet till, givetvis säger han fortfarande till dem att de ska gå och inte synda mer.

Men jag anser att man bygger upp tro i en människas liv genom att peka dem till Jesus, dessutom är det inte svårt att få en okristen att känna sig värdelös, eller få honom att känna sig i behov av något. Men det är en helt annan konst att få en okristen person att känna sig älskad av en perfekt Pappa i himlen.

Det vi kristna är kända för är inte för hur mycket kärlek vi visar folk och den nåd och barmhärtighet vi visar folk, utan vi är kända för att debattera mycket, diskutera mycket och för att predika helvetet mycket, vi är kända för att peka finger på ett nästintill själv-rättfärdigt sätt och det är allt för många okristna som ser igenom detta hyckleri.

Jag tror inte att det är en slump att apostlarna nästan aldrig nämner helvetet, jag tror inte att det är en slump att all teologi vi finner i epistlarna enbart handlar om Jesus Kristus och han korsfäst. Jag tror att vi har fått vårt fokus lite fel och att vi bör gå ut och istället för att ha som mål att vinna en diskussion eller få någon att känna sig svag och i behov av något genom att vi trycker ner ett helvetetscentrerat meddelande i folks halsar, så hade jag älskat om vi faktiskt gick ut för att visa kärlek för människor, att vårat mål var att den personen vi möter på stan ska känna sig mer älskad än vad de kände sig innan de mötte oss.

2. Johans fråga: Om syndernas förlåtelse:

2 kor 5:19 säger att ALLA redan är förlåtna….

2 Korinthierbrevet 5:19 Svenska 1917 (SV1917)

19 Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.


Bibeln är VÄLDIGT tydlig över att alla, hela världen, hela kosmos har blivit försonat och att Gud inte längre tillräknar människor deras synder. Så vad vi predikar är inte ”om du ber en magisk bön, då får du syndernas förlåtelse”, utan vi predikar, du är förlåten, acceptera det, ta emot din förlåtelse. Lev i ditt nya liv med Jesus, Han är helt galen i dig, Han investerade allt i dig, du är Hans ögonsten och du är en dröm som har kommit till uppfyllelse.

”Heaven and hell are both full of forgiven sinners. It’s just that those in hell refuse to accept their already given gift of acceptance.” – Robert Capon (Canon teolog till Episcopal  Biskop av Long Island)

Johans fråga: Hur predikar man omvändelse?

Det grekiska ordet för omvändelse är ”metanoia” eller verbet är ”metaneo”, vilket betyder ”to change your mind” eller ”to reconsider”. Att omvända sig har egentligen inte något med att säga ”förlåt för mina synder och be en magisk bön”. Men omvändelse handlar om att förnya sitt sinne. Bibeln säger ”to know the truth shall set you free”. Samt rom 12:2 säger ”be transformed by the renewing of your mind”.

Så omvändelse är mer en livslång ”process”, där du börjar tänka med Guds logik (vilket är tro och tillit, helt enkelt din hjärta catch up on the fact att du redan har kristus sinne). Mer än att du ber en bön. (Nu ta mig inte fel, det är inget fel om att be om förlåtelse, det är inte heller något fel i att be en bön när man tar emot Jesus). Men kom ihåg att omvändelse är en frukt av frälsning. Det är Guds godhet som leder dig in i omvändelse.

Jesus säger själv: ” Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. ” – John 6:44 (SV1917)

Alltså omvändelsen som en aktion frälser dig ej, utan det är Gud som frälser dig. Du har inte kraften att frälsa dig själv, utan Jesus frälser dig.

3. Johans fråga: Och Vårt behov av att leva heligt, rent, och lämna synden?

Detta är en extremt viktig fråga. Eftersom vad många kristna gör är att de predikar inte Guds nåd till nyfrälsta som försöker sluta synda och leva ett heligt liv, utan de predikar lagen.

Vad många kristna gör är att de säger ”nu måste DU sluta synda, nu måste DU göra detta, nu måste DU be, fasta etc etc etc…”

Och det som först såg ut som frihet, blir snabbt ett liv av kravfylldhet och lagiskhet. Tack vare av att många ”mogna” kristna leder nyfrälsta till att fokusera på sin egna styrka i att leva ett heligt liv istället för att leva ett liv genom nåd.

Guds nåd är inte frihet till att synda (även då om du syndar har du en ”mediator” vilket är Jesus – 1 john 2:1), men Guds nåd är frihet till synd.

Guds nåd ger dig styrka till att säga nej till synd (titus 2:11-12).

Medans styrkan av synd är lagen (1 kor 15:56). Vad många kristna gör är att de pekar folk till sin egna styrka och kraft för att sluta synda, vilket är att peka dem till lagen, vilket är styrkan till synd.

Vad vi kristna måste förstå är att vi är inte enbart i en position av rättfärdighet som Martin Luther predikade, utan vi får också en ”infusion” av nåd för att leva ett rättfärdigt liv (som John Wesley och Dr Adam Clarke predikar).

Paulus tar upp denna frågan i romarbrevet 6: Där han säger:

Romans 6 (TPT)

The Triumph of Grace over Sin

6 So what do we do, then? Do we persist in sin so that God’s kindness and grace will increase? What a terrible thought! We have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin’s rule a moment longer? Or have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with his death?

Sharing in his death by our baptism means that we were co-buried and entombed with him, so that when the Father’s glory raised Christ from the dead, we were also raised with him. We have been co-resurrected with him so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. For since we are permanently grafted into him to experience a death like his, then we are permanently grafted into him to experience a resurrection like his and the new life that it imparts.

Could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? For we were co-crucified with him to dismantle the stronghold of sin within us, so that we would not continue to live one moment longer submitted to sin’s power.

Visste du att i Romarbrevet 6 nämns “synd” 17 gånger. Endast en gång var dess referens som ett verb, de andra 16 gångerna det hänvisades till, så hänvisas det som ett substantiv.

 

“For its (substantiv), you will not have dominion over you, for you are not under law but under grace. What then will we sin because we are not under law but under grace? Certainly not! – Romans 6: 14.15 “

Paulus skrev om synd som en “person, plats eller sak … en enhet”. Tänk på vad detta betyder!!!

Läs romarbrevet 6 med detta i åtanke, det är kraftfullt.

Romarbrevet 6:11 Even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God [living in unbroken fellowship with Him] in Christ Jesus. (ampc)

Detta är ett citat ifrån Benjamin Dunn’s bok ”the happy gospel” angående den nya skapelsen och det nya hjärtat vi nu har i Kristus:

”As Christians, our old heart that was mastered and owned by desires contrary to the nature of God, has been removed by the Christ and replaced with a brand new heart.

I’ll give you a new heart, put a new spirit in you. I’ll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that’s God-willed, not selfwilled.”

This new heart that we have is a new

G o d – w i l l e d heart,

because it is a

G o d – f i l l e d heart.

That you may be filled [through all your being] unto all the fullness of God [may have the richest measure of the divine Presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself]!

Because of this God-flood, the former heart is eclipsed to absolutely nothing more than a memory.

In fact the rotten old heart is o nly called upon as a cause fo r rejoicing that it has disappeared, like an empty prison cell only remembered by the former resident as a reminder of how fantastic freedom from that cell really is.

The old heart can be defined as– everything about us that was contrary to the nature of God. This old heart, that could never please God, has been cut away by Christ himself.

True circumcision– is of the heart.

We Christians have been heart-circumcised!

Here are some translation treasures from Romans

chapter 2 verses 28-29:

For the true Jew is not the man who is outwardly a Jew, and true circumcision is not that which is outward and bodily. But the true Jew is one inwardly, and true circumcision is heart-circumcision – not literal, but spiritual. Such a man receives praise not from the m en, but from God.”

He is the Jew who is so in his secret soul; and h is is the true circumcision – that of the heart, consisting in this Spirit’s presence, not in observance of the written letter. Men may have no praise to bestow on such a man – God has.”

The word “Jew” properly means “praiseworthy;” and so the true Jew, the m an who is truly praiseworthy, is he whose heart is pure in God’s sight, whose circumcision is not literal but spiritual – the circumcision of the heart, as the prophets called it.”

“… the real circumcision is a thing of the heart. It is a spiritual thing, not conformity to any set of rules and regulations.”

“… true circumcision is achieved in the heart.”

The Lord is not trying to fix the old heart– He has removed it!

Amazingly, He does not stop there but places inside of each believer a new heart.

The Lord goes on to say:

I will change the whole of your infected nature; and give you new appetites, new passions… I will

entirely remove this heart: it is opposite to that which I have promised you; you cannot have the new heart and the old heart at the same time.”

You cannot have the old and new at the same time; they are opposite of each other and have contrary desires.

But a true Christian has only a heart that is by nature completely new. This heart has new passions and emotions. These are the emotions of the Spirit.

The new heart frolics in the presence of God, for it has been made the dwelling place of the Eternal! The new heart is a holy heart, with only holy thoughts and desires.

There is nothing evil in the heart of the believer! Only heaven’s goodness can dwell within it.

…Only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life…””

Tänk om vi började predika för nyfrälsta att de är helt 100% fria ifrån synd? Att vi faktiskt börjar predika det som Paulus predikade och verkligen marinerar människor i evangeliumet och det som Jesus gjorde på korset? Tänk om vi faktiskt får folk att förstå vad Jesus gjorde på korset och hur vi verkligen nu är helt nya (kainos) skapelser!

Tillbaka till din fråga “hur ska jag predika”?

Detta är en text taken ifrån Athanasius bok “on the incarnation” han skrev denna boken när han var enbart 21 år gammal och detta är hur han beskriver evangeliumet lite snabbt, till folk som tror på arianism (folk som inte tror att Jesus är Gud eller med i treenigheten):

 

This great work was, indeed, supremely worthy of the goodness of God. A king who has founded a city, so far from neglecting it when through the carelessness of the inhabitants it is attacked by robbers, avenges it and saves it from destruction, having regard rather to his own honor than to the people’s neglect. Much more, then, the Word of the All-good Father was not unmindful of the human race that He had called to be; but rather, by the offering of His own body He abolished the death which they had incurred, and corrected their neglect by His own teaching. Thus by His own power He restored the whole nature of man. The Savior’s own inspired disciples assure us of this. We read in one place: For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that, if One died on behalf of all, then all died, and He died for all that we should no longer live unto ourselves, but unto Him who died and rose again from the dead, even our Lord Jesus Christ. [2 Cor. 5:14 f.] And again another says: But we behold Him Who hath been made a little lower than the angels, even Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God He should taste of death on behalf of every man. The same writer goes on to point out why it was necessary for God the Word and none other to become Man: For it became Him, for Whom are all things and through Whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the Author of their salvation perfect through suffering. [Heb. 2:9 ff.] He means that the rescue of mankind from corruption was the proper part only of Him Who made them in the beginning. He points out also that the Word assumed a human body, expressly in order that He might offer it in sacrifice for other like bodies: Since then the children are sharers in flesh and blood, He also Himself assumed the same, in order that through death He might bring to nought Him that hath the power of death, that is to say, the Devil, and might rescue those who all their lives were enslaved by the fear of death. [Heb. 2:14 f.] For by the sacrifice of His own body He did two things: He put an end to the law of death which barred our way; and He made a new beginning of life for us, by giving us the hope of resurrection. By man death has gained its power over men; by the Word made Man death has been destroyed and life raised up anew. That is what Paul says, that true servant of Christ: For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Just as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive, [1 Cor. 15:21 f.] and so forth. Now, therefore, when we die we no longer do so as men condemned to death, but as those who are even now in process of rising we await the general resurrection of all, which in its own times He shall show, [1 Tim. 6:15] even God Who wrought it and bestowed it on us. This, then, is the first cause of the Savior’s becoming Man. There are, however, other things which show how wholly fitting is His blessed presence in our midst; and these we must now go on to consider.

Är inte detta vackert? Varför predikar inte vi längre med en sådanhär underbar kristocentriskt teologi?

 

 

 

Svar till Johan. Fråga – Har alla Helige Anden?

Hej kära Johan! Här kommer ett svar på din fråga, jag ber att du läser det jag skriver noga, ta gärna tid och fundera och be om det jag skriver och om du har fler frågor, ta gärna då tid med att fråga dina frågor, så att dina frågor är genomtänka och skriv gärna frågorna i en ordning och helst i en lång text och inte i massa småtexter. Tack!

Vi måste komma ihåg att teologi är en annan disciplin än bibliska studier. I bibelstudier arbetar du genom enskilda kapitel eller bibelverser. Man kanske studerar Noahs ark eller något annat. Teologi å andra sidan går tillbaka och tittar på hela Skriften – det handlar om hur vi närmar oss hela historien, helt enkelt att se helheten från början till slut, att kunna dela på skriften rätt, från gamla till nya förbundet, det handlar om att få en fullständig bild i Guds natur och person.

En vanlig fråga som vi ofta brottas med i den karismatiska kyrkan med hänvisning till ”the finished work of the cross” är: finns det ett “andra arbete/second blessing” av Andens dop? Svaret i många karismatiska och pingstkyrkor är att endel kristna har Anden medans andra inte har Anden.

Problemet med denna lära är 1. Man separerar Helige Anden ifrån treenigheten och vad man säger är att man kan ha Jesus och Fadern men inte kan ha Helige Anden. Men Helige Anden kommer i ett packet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Dessa är tre olika personer, men är samma väsen.

2.Vidare uppstår en annan fråga om huruvida man kan få mer av Helige Ande.

Kommer Han gradvis i grader? Kommer Han i portioner? – Jag hade hävdat att Helige Ande kommer inte i grader, Han kommer inte i portioner, utan Han kommer som en person, i packetet av Fadern, Sonen och Helige Anden. Detta är normal ortodox treenighetsteologi och borde vara kristen teologi 101.

3. Om du hade något att göra med att skaffa Helige Anden i första hand, då kommer du snabbt att tänka att det är upp till dig att fortsätta få ”mer” av Helige Anden och din andlighet kommer snabbt bli lagisk och kommer snabbt bli häxkraft och allt fokus kommer att vara på dig istället för Jesus.

Vad jag hävdar är att något mänskligt försök att få Gud är själva definitionen av religion och är evangeliumets främsta fiende (evangeliet är inte att förväxlas med “religion” som är häxkraft: religion är någon humanistisk strävan att klättra sig mot Gud – en övning som är ogiltiggjord av evangeliet, där Kristus har gått ner och gett oss allt av sig själv, Jesus investerade allt i oss, Han investerade sig själv).

4. Frågan vi måste ställa oss är ”hur får vi helige Anden?” är den orsakande kraften bakom Andens ankomst att Han kommer på grund av våra humanistiska ansträngningar eller på grund av vad Kristus gjorde på korset? – Tyvärr går många emot vad Paulus säger i Galaterbrevet 3:1-2 här och ignorerar att Paulus klart och tyldigt säger att vi inte får Helige Anden pga våra ansträngningar utan pga vad Jesus gjorde på korset.

5. Och slutligen, utan tvekan den mest skandalösa frågan ov alla (vilket få vågar fråga): Är det möjligt att Guds Ande verkligen förlöstes på allt kött? Konceptet att hela mänskligheten på något sätt är mystiskt begåvad med Guds Ande är en skarp utmaning för de flesta kristnas teologiska nät.

Majoriteten av kristendomen har tittat på evangeliet transaktionellt (detta är pga Augustines bok ”the city of God”, Augustine är västvärldens kyrkofader som vi tar vår teologi ifrån, John Kalvin var en bankman och ekonom och han förklarade evangeliumet genom transaktioner) – alltså vad vi i väst tror är om vi går med i klubben och “får Gud” enbart då sker en omvandling efter att ha sagt en magisk bön, om man trummar upp tillräckligt med tro eller omvänder sig tillräckligt mycket, ja då kanske man uppnår Guds standard och får ett besök från Helige Anden.

I Kalvanist kampet så tror man att enbart ett fåtal har helige Ande för de har blivit utvalda av Gud medans de tror att Gud väljer andra människor till att gå till helvetet innan jordens skapelse, samt att man tror att Gud gör människors hjärtan hårda hela deras liv, så att Gud kan straffa dem i helvetet för all framtid och att Gud finner njutning i detta. Alltså de har avdelat och delat Gud ut till de utvalda. De klamrar sig till värdefulla bevisste versioner som föreslår att Anden endast är för kristna, samtidigt som man ignorerar en mängd andra skrifter. (Detta kallas för double-predestination, vilket är del av den hyperkalvanistiska teologin tror på, John Piper tror på detta).

Alla män inkluderades ”vicariously” i den sista Adams mänsklighet. I Hans inkarnation, död och uppståndelse så dödades mänskligheten fullt ut i det Gudomliga. Kristus dog inte bara som en man, men som mänskligheten. På grund av din mystiska förening med Kristus har Gud i all sin fullkomlighet gjort sig fullt bosatt i dig. Oavsett om du vet det eller inte. Oavsett om du känner det eller inte. Oavsett om du ens tror det eller inte. Tro är inte den magiska formeln som får det att hända. Fakta är fakta, oavsett om du tror på dem eller inte. (Tro är till och med en gåva som vi får av nåd – ef 2:8).

Okej, så till första frågan, kommer Helige Anden som en ”second blessing” efter att man har tagit emot Helige Anden? – Nej. Du kan inte ha Jesus och Fadern och inte ha Helige Anden. – Ja du kan givetvis ha en upplevelse av Helige Anden som du kan peka på och säga ”det där var dagen då jag först upplevde Helige Anden”. Men sanningen är att vad som hände var bara att den objektiva sanningen av att Helige Anden har blivit förlöst över ALLT kött som Lukas skriver om i apostlagärningarna och som profeten Joel profeterade om blir en subjektiv verklighet.

Så vad är det jag säger?

John 14:20 New International Version (NIV)

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you.

På den dagen du tar emot din frälsning, den dagen så ”realize” du att Jesus är i Fadern och att du redan var i Kristus och Kristus redan var i DIG. (Grekiska ordet för ”realize” kan också betyda ”awaken”, att du vaknar upp till sanningen.

Galatians 1:16 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

16 To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the Gentiles (the non-Jewish world) as the glad tidings (Gospel), immediately I did not confer with flesh and blood [did not consult or counsel with any frail human being or communicate with anyone].

Paulus själv beskriver sin Damaskus upplevelse när han först upplevde Helige Anden (blev nerslängd ifrån hästen och blev blind) att Gud uppenbarade sin Son (Jesus) i Paulus.

Vad säger Bibeln?

Ephesians 1:13 New International Version (NIV)

13 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit,

Att simpelt när du hörde evangeliumet vilket Paulus predikar i Acts 17 vilket är (you live, move and have your very being in Christ). Då har du fått löftet av Helige Anden.

Om du tänker efter så är det löjligt att tro att du får Jesus en dag och sen kan du få Heliga Ande en annan dag…

Kol 2:9 säger att fullheten av Helige Anden och Fadern är nu i Kristus kropp och den fullheten är vi nu fyllda med (kol 2:10). Den ortodoxa kyrkan och urkyrkan sa alltid att vi har en relation med Fadern, genom Sonen i den Helige Anden. Du kan inte separera Helige Anden med Fadern och Sonen.

”Stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit” (Eph. 5:18, ISV)

Nu när du vet att du har Helige Anden, så betyder inte det att du slutar umgås med Honom, Han flödar genom dig som strömmar av levande vatten och du är kallad till att leva i en relation med din bästavän Helige Anden, problemet är att när vi tänker på att bli ”fylld” så tänker vi att helige Anden kommer i portioner eller slutar komma ibland, eller att Han lämnar dig. Allt detta är trams. Du är ett med Helige Anden, du är i en perfekt enhet med Honom, Han är i dig och du är i Honom. Han flödar genom dig, Han fyller dig och Han har fyllt dig med fullheten av sig själv, du är nu Hans tempel och de Sju Andarna av Gud (den Helige Anden som Jesaja profeterar om i kapitel 11:2), flödar genom dig med sina 7 störtflodar, med full styrka överallt du går, inte pga dina gärningar utan pga Jesus gärning och din enhet du har med Jesus Kristus pga Hans nåd.

Har alla Helige Anden?

När skrifterna berättar för oss att Guds Ande har blivit utljuten över allt kött.
Där är jag övertygad om att det verkligen betyder allt kött. Uppfyllelsen av Joels profetia i Apostlagärningarna 2 var en yttre manifestation av någonting som alltid har varit mystiskt sann från Guds perspektiv. Ingen man hade någonsin varit utan Guds Ande (Jesus är den som håller ihop alla saker genom sin Ande, varenda molekyl, varenda cell håller Jesus ihop kol 1:16-20). Så låt oss sluta att tänka: Jag är här borta; Gud är där borta.
Anden är inte begränsad till tid och rum. Låt oss inte ens tänka i termer av “när” Anden kom. Pingst var fullborrningen av manifestation av detta vin som hälldes ut från begynnelsen av denna värld.

”Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in hell, you are there” (Psalm 139:7-8)

Anden är överallt, till och med i Helvetet.

Det vi talar om är: “Him who fills everything in every way” (Eph. 1:23).

Separation har alltid varit en illusion som kom när Adam syndade.

Colossians 1:21 New International Version (NIV)

21 Once you were alienated from God and were enemies in your mindsbecause of your evil behavior.

När vi var fiender och separerade till Gud (I VÅRA SINNEN), pga vårann synd…. Gud har ALDRIG separerat sig själv ifrån oss, Gud har aldrig varit fiender emot oss, utan VI var alltid problemet och VI var alltid dem som separerade oss själva ifrån Gud i våra sinnen och i våra hjärtan (ef 4:18).

Men Gud har nu gett oss ett nytt hjärta ez 36:26, satt lagen i våra hjärtan heb 8:10 samt gett oss Jesus sinne.

Jag tror att Heliga Anden täcker hela jorden och vilar över hela mänskligheten (på ett objektivt sätt), och de Han gör är att han väcker upp mänskligheten till sanningen av deras verkliga identitet i Kristus.
Den Helige Andens närvaro upprätthåller kosmos existens. Jesus har inte bara döpt den materiella världen i Kristus inkarnation, men det materiella har blivit uppsvalt i Kristus inkarnation.

Himmeln och jorden är full av Hans härlighet.

Colossians 1:20 The Message (MSG)

18-20 He was supreme in the beginning and—leading the resurrection parade—he is supreme in the end. From beginning to end he’s there, towering far above everything, everyone. So spacious is he, so roomy, that everything of God finds its proper place in him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross.

Läs det där igen: ”. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies”

Jesus har inte bara försonat det andliga och människors själar, men har försonat allt det materiella, Han har förstört korruption på korset och vi väntar nu på en ny himmel och en ny jord och nya materiella mänskliga kroppar som saknar korruption.

Vad jag försöker säga är det som den ortodoxa kyrkan och urkyrkan alltid sa, att det Jesus gjorde på korset var något universellt, det är därför den första kyrkan hette ”katolska kyrkan”, katolsk betyder universell. Det Jesus gjorde på korset var något universalt.

2 Corinthians 5:19 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

19 It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor).

Gud har försonat hela Kosmos till sig själv och han räknar inte längre människors synder utan har nu förlåtit ALLA på ett objektivt sätt.

2 Cor 5:14 (The Message)
14-15 Our firm decision is to work from this focused center: One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever lived on their own.

Jesus har inkluderat ALLA i sin död och när Jesus dog för ALLA, så dog Han som ALLA, alltså Jesus dog som mänskligheten och var ett substitut för HELA mänskligheten.

Så vad jag säger är att Kristus är i alla, Kristus har inkluderat alla, Kristus arbetar i alla, Kristus har förlåtit alla och Kristus är allas sanna identitet och eftersom Krisuts är i alla, så är också Fadern och Helige Anden i ALLA. Men detta är enbart på ett dolt sätt, enbart på ett objektivt sätt. Jag säger inte att alla kommer gå till himlen eller att alla kommer bli frälsta. (Även då det är mitt hopp).

Utan människor är enbart frälsta när de identiferar sig med Kristus och tar emot sanningen och vaknar upp till deras inkludering och det blir en subjektiv sanning och verklighet.

Romans 5:18 New International Version (NIV)

18 Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people.

1 Corinthians 15:21-22 New International Version (NIV)

21 For since death came through a man, the resurrection of the deadcomes also through a man. 22 For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.

Okej men Max, what about Romarbrevet 8:9?

You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ (Rom. 8:9).

Här dealar vi med det grekiska ordet ”echo”. Grekiska teologen Francis Du Toit har översatt denna versen på ett underbart sätt i sin bibel ”the mirror bible”:

“But you are not ruled by a flesh-consciousness (law of works), but by a Spirit-consciousness (faith); God’s Spirit is at home in you. Anyone who does not see himself full clothed and identified in the Spirit of Christ cannot be himself.” (Rom 8:9)

Att ha Guds Ande handlar om det grekiska ordet ”echo” vilket betyder ”att identifera sig med”.

Om du inte identiferar dig med Jesus Kristus, så då är det klart att du fortfarande kommer vandra i synd och i köttet. Men kom ihåg att sanningen av att Kristus är i dig är fortfarande en objektiv sanning. Men när du ”echo” identiferar dig med helige Anden och Kristus, då är det klart du kommer ”ha” den Helige Anden på ett subjektivt sätt. Men om du inte identiferar dig med Helige Anden och Jesus, då är det klart att du inte kommer ”tillhöra” Gud ifrån ditt perspektiv och då kommer du inte ta del av sanningen på ett subjektiv sätt, även då sanningen fortfarande kommer vara sann.

Sanningen är alltid sanningen vare sig du tror på det eller inte.

Paulus själv sa detta:

I identified myself completely with Him. Indeed, I have been crucified with Christ. ” (Gal 2:19-20 the message).

Problemet är att mänskligheten är i en identitetskris, de letar efter saker att identifera sig med, det är därför den post moderna världsbilden har blivit så stor, det är därför folk söker sig till olika grupper. För de längtar efter att få hitta och söka sig till en identitet, något de kan finna trygghet och personlighet i. Många letar på fel ställen. Men Jesus är vår sanna identitet och Jesus vill att alla ska komma till omvändelse. Mänskligheten var det förlorade myntet som aldrig förlorade sitt värde i Guds ögon, Gud har ett sådant hjärta för mänskligheten och har kommer aldrig ge upp. Han älskar mänskligheten med en oändlig och en ovillkorlig kärlek, hans hjärta för dig och mig är hela Kosmos är obeskrivlig.